januari 25, 2023

Migränhjälpen plockar in healthtech-profil för att ta bolaget till nästa steg

Migränhjälpen lanserades för drygt två år sedan som världens första digitala specialistmottagning för migränpatienter och har sedan dess tagit emot över 6 000 patienter. Tillsammans med en växande digital vårdaffär samt övergång till att bli en digifysisk specialistvårdgivare ska verksamheten under år 2023 dubbla sitt patientintag och påbörja att skalas internationellt, varpå Charlotta Tönsgård kallas in för att styra Migränhjälpen framåt. 

Charlotta Tönsgård har utsetts till ny VD för Migränhjälpen efter att föregående VD och medgrundare Mattias Bodin valt att lämna över rodret inför kommande tillväxtfas. Mattias har sedan start drivit och byggt upp verksamheten som nu sysselsätter ett 30-tal personer och genomför 1 500 sjukvårdsbesök i månaden. Patientintaget sker antingen via egenremiss, remittering från husläkare eller neurolog, alternativt via sin sjukvårdsförsäkring från försäkringsbolag som erbjuder sin kunder vård från Migränhjälpen. 

Med en växande digital vårdaffär där Migränhjälpen dubblar patientintaget i Sverige under 2023 och ska gå in på nya marknader, är Charlottas kompetens och erfarenheter från bl.a. rollen som VD på Min Doktor samt grundandet av vårdkommunikationsplattformen Kind App helt rätt i och med de behov som vi nu står inför, säger Tobias Perdahl, medgrundare till Doktor24, som arbetat i Migränhjälpens styrelse sedan år 2021. 

Migrän är ett globalt hälsoproblem som påverkar över 10% av befolkningen, ungefär en miljard människor globalt. Enligt WHO är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen, och orsakar mer funktionsbortfall än alla övriga neurologiska sjukdomar tillsammans. I Sverige lider uppskattningsvis 1,4 miljoner människor av migrän varav omkring 200 000 av dessa har kronisk migrän. Av kronikerna får endast ca 10% rätt hjälp idag och väntetiden för att komma till specialistsjukvård är över sex månader på flera ställen i landet. 

Det går inte att trolla fram fler neurologer, utan vi måste ta hjälp av smart digitalisering för att använda läkarens tid så effektivt som möjligt. Migränhjälpens potential att växa är enorm, både i Sverige och internationellt, säger Charlotta Tönsgård. 

Charlotta Tönsgård tillträdde som VD den 1 december 2022. 

För ytterligare information kontakta: 
Charlotta Tönsgård, vd, 0725 081808, charlotta@migranhjalpen.se 

Om Migränhjälpen 
Migränhjälpen kom att bli världens första digitala specialistvårdgivare för patienter med migrän och svår huvudvärk i och med lanseringen år 2020. Idag har Migränhjälpen utvecklats till en digifysisk vårdgivare som erbjuder migränspecialistvård för hela landet via den digitala kliniken, och inom kort, neurologisk specialistvård på dess fysiska mottagning i Stockholm. Sedan starten har över 6 000 personer fått hjälp av Migränhjälpens neurologer och huvudvärksspecialister. Genom digital teknologi och en unik algoritm effektiviseras vårdprocessen samtidigt som nyttjandet av neurologresurser optimeras vilket bidrar till ett starkare samhälle med lägre sjukvårdskostnader och högre livskvalitet. Läs mer på: www.migranhjalpen.se/om-oss 

november 28, 2022

Vårdadministrativt ansvarig

På Migränhjälpen ser vi till att fler personer med svår huvudvärk och migrän ges möjlighet till adekvat utredning och behandling. Vi startade år 2020 och kom att bli världens första digitala vårdtjänst som är specialiserad på migrän och har sedan dess tagit emot fler än 6 000 patienter. Vi är ett expansivt och entrepreneuriellt företag som organisatoriskt sett är långt ifrån den typiska vårdgivaren. Hos oss är strukturen platt och beslutsvägarna korta så varje medarbetare både kan och förväntas komma med förslag som implementeras.

Teamet på Migränhjälpen består idag av tjugo deltidsanställda neurologer och tretton övriga medarbetare, som antingen arbetar på distans eller på något av våra kontor i Jönköping och i Stockholm.

Migränhjälpen kommer under December att starta en fysisk klinik för specialiserad neurologisk vård inom Vårdval Neurologi, Region Stockholm. Mottagningen kommer vara belägen på Gamla Karolinska sjukhuset och ta emot neurologiskt sjuka invånare med behov av specialiserad vård och botulinumtoxin-behandling av neurologiska åkommor. Mottagningen kommer också vara huvudkontor och centrum för distansvård inom migrän. Du kommer få vara med i utvecklingen av en modern digifysisk neurologklinik.

Dina arbetsuppgifter

Som Vårdadministrativt ansvarig arbetar du direkt under vår verksamhetschef. Du får ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter. Uppgifterna innefattar medicinsk dokumentation, diagnos- och åtgärdsregistrering, statistikhantering och övriga administrativa uppgifter. VI arbetar främst i Webdoc och kommunikationsplattformen Curoflow. Det är meriterande om du tidigare erfarenhet av avstämningsfunktionen, vårdfaktura, EK samt varit lokal systemadministratör. Hos Migränhjälpen gör du skillnad för invånare som inte kommer i kontakt med rätt vård på sin hemort och du erbjuds stora möjligheter att påverka företagets framtid och så småningom även en internationell etablering.

Om dig

Utbildad medicinsk sekreterare. Goda kunskaper i svenska och god datorvana krävs. Erfarenhet av neurologisk vård är meriterande. Du har god förmåga att aktivera resurser och processer på rätt sätt för att uppnå bästa effektivitet. Du förstår vikten av bra flöde i vården. Vi tror att du är en driven person som brinner för att inom öppenvård hjälpa invånare och samtidigt vill utmanas genom att bryta ny mark i utveckling av digital vård.

Anställningsvillkor

Heltid enligt överenskommelse. Du blir placerad på kliniken på vid Gamla Karolinska sjukhuset. Individuell lönesättning. Provanställning i sex månader kan bli aktuell.

Ansök

Vi välkomnar ansökningar löpande med CV och personligt brev.

Mejla ansökan till jobbansokan@migranhjalpen.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Kontakt och frågor

T.f. verksamhetschef Mats Siljehult, 070-575 46 18 eller mats.siljehult@migranhjalpen.se

november 16, 2022

Kronisk migrän

Ungefär 1-2 procent av alla vuxna personer i Sverige lider av kronisk migrän, en allvarlig neurologisk sjukdom som oftare drabbar kvinnor än män.[1] Den som har kronisk migrän kan få så täta och långdragna symtom att det ibland kan vara svårt att veta när ett anfall slutar och ett annat tar vid. Anfallen är ofta så svåra att det kan vara omöjligt att gå till jobbet eller på andra sätt fungera i vardagen och tröttheten och smärtan kan göra att man periodvis blir helt sängliggande. Personer med kronisk migrän brukar behöva mycket hjälp från vården och upplever ofta att sjukdomen påverkar deras livskvalitet negativt. Tyvärr finns det en utbredd okunskap om kronisk migrän inom primärvården som gör att många sjuka inte känner att de får den hjälp de behöver. Det kan också vara stor skillnad på tillgång till behandling och specialistvård beroende på var man bor. Samtidigt pågår det mycket forskning om migrän som förhoppningsvis kommer att bidra till att de som är värst drabbade får fler möjligheter till behandling och förbättrad livskvalitet framöver.[2]

Hur vet jag att jag har kronisk migrän?

Kronisk migrän innebär att du har huvudvärk under minst 15 dagar per månad och att anfallen beror på migrän minst åtta av dagarna. Anfallen ska ha pågått i minst tre månader och du ska ha haft minst fem tidigare migränanfall för att migränen ska räknas som kronisk.[3],[4] Eftersom kronisk migrän kan ha likheter med andra typer av huvudvärk, till exempel kronisk spänningshuvudvärk, kan det ibland vara svårt att ställa rätt diagnos. En skillnad är att spänningshuvudvärk brukar komma oftare – varje dag eller nästan varje dag – och vara lindrigare än kronisk migrän. Ibland förväxlas kronisk migrän även med läkemedelsutlöst huvudvärk, vilket drabbar ungefär 14 procent av alla som har migrän. Läkemedelsutlöst huvudvärk beror på att man tagit huvudvärksmediciner alltför ofta under lång tid och brukar till skillnad från kronisk migrän försvinna om man gör ett uppehåll med medicinerna.[5]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.Förebygga och behandla kronisk migrän

Orsakerna till att episodisk migrän blir kronisk är lite oklara men stress är förmodligen en bidragande faktor. Ibland återgår kronisk migrän till episodisk migrän efter ett tag, utan att man riktigt vet varför.[6] Skillnaden mellan de två migräntyperna är att den som har episodisk migrän får anfall mer sällan. Det finns inget botemedel för varken episodisk eller kronisk migrän, men det går ofta att minska antalet anfall och lindra symtomen.

Först brukar man kartlägga och minimera triggerfaktorer med hjälp av en migrändagbok och göra vissa livsstilsförändringar. Avslappningsövningar, meditation, kognitiv beteendeterapi, biofeedback och träning är några exempel på stressförebyggande åtgärder som kan hjälpa.[7] Kronisk migrän kan, precis som episodisk migrän, också förebyggas på medicinsk väg med hjälp av exempelvis betablockerare, topiramat, amitriptylin eller angiotensinreceptorblockerare. Varje behandlingsmetod brukar prövas i tre månader innan den utvärderas. För att den ska anses vara lyckad ska antalet migrändagar ha minskat med minst 50 procent, samtidigt som anfallen gärna ska ha blivit lindrigare eller lättare att behandla. Om du har prövat minst två andra medicinska behandlingar och ändå lider svårt av kronisk migrän finns två andra alternativ[8]:

  • Botulinumtoxin. Sedan 2011 finns det i Sverige möjlighet att behandla kronisk migrän genom injektioner av botulinumtoxin, mer känt som botox. Behandlingen utförs oftast av särskilda huvudvärkskliniker eller neurologmottagningar. Forskning har visat att botulinumtoxin kan minska antalet migrändagar för personer med kronisk migrän och även lindra besvären under anfall.[9],[10]
  • CGRP-antikroppar. Om du har prövat minst två andra typer av förebyggande behandlingar utan resultat, kan en neurolog eller smärtläkare skriva ut CGRP-antikroppar, som tas med injektion.[11]

Akuta anfall av kronisk migrän behandlas på samma sätt som episodisk migrän. I första hand är det bra om man kan behandla migrän utan mediciner men för att få bukt med svårare migränanfall brukar man behöva behandla med läkemedel.


[1] Linde, M. et al. ”Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem” https://lakartidningen.se/tema-huvudvark-1/2007/06/kronisk-daglig-huvudvark-ndash-ett-folkhalsoproblem/ Läkartidningen 2007-06-05

[2] Sundholm, A. och Steinberg, A. ”Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur” https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2020/01/ny-behandling-vid-migran-kraver-battre-vardstruktur/#:~:text=Migr%C3%A4n%20%C3%A4r%20en%20kronisk%20neurologisk,ljus%20och%20ljud%20%5B1%5D. Läkartidningen 2020-01-22

[3] https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0333102417738202

[4] Praktisk medicin. ”Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.” https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/huvudvark-migran/ Granskad 2022-10-17

[5] Linde, M. et al. ”Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem” https://lakartidningen.se/tema-huvudvark-1/2007/06/kronisk-daglig-huvudvark-ndash-ett-folkhalsoproblem/ Läkartidningen 2007-06-05

[6] Region Stockholm. “Stoppa kronifiering av migrän” https://janusinfo.se/nyheter/tidningenevidens/nr12019temaklokalistan/1/stoppakronifieringavmigran.5.73537fb01694d344e20a1a78.html#:~:text=Episodisk%20migr%C3%A4n%20kan%20vara%20l%C3%A5gfrekvent,per%20m%C3%A5nad%20under%20ett%20kvartal. Janusinfo 2019-03-11

[7] Linde, M. et al. ”Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem” https://lakartidningen.se/tema-huvudvark-1/2007/06/kronisk-daglig-huvudvark-ndash-ett-folkhalsoproblem/ Läkartidningen 2007-06-05

[8] Sundholm, A. och Steinberg, A. ”Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur” https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2020/01/ny-behandling-vid-migran-kraver-battre-vardstruktur/#:~:text=Migr%C3%A4n%20%C3%A4r%20en%20kronisk%20neurologisk,ljus%20och%20ljud%20%5B1%5D. Läkartidningen 2020-01-22

[9] Herd, C. “Botulinum toxins for the prevention of migraine in adults” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29939406/ National Library of Medicine 2018-06-25

[10] Atraszkiewicz, D. et. Al. ”The efficacy of botulinum toxin type-A for intractable chronic migraine patients with no pain-free time” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35111313/#:~:text=There%20was%20a%20significant%20reduction,six%20responders%2C%20but%20disability%20improved British Journal of Pain 2021-05-24

[11] Sundholm, A. och Steinberg, A. ”Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur” https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2020/01/ny-behandling-vid-migran-kraver-battre-vardstruktur/#:~:text=Migr%C3%A4n%20%C3%A4r%20en%20kronisk%20neurologisk,ljus%20och%20ljud%20%5B1%5D. Läkartidningen 2020-01-22

november 2, 2022

Migränhjälpen söker specialistläkare i allmänmedicin – extraarbete

Om Migränhjälpen
På Migränhjälpen ser vi till att fler personer med svår huvudvärk och migrän ges möjlighet till adekvat utredning och behandling. Vi startade år 2020 och kom att bli världens första digitala vårdtjänst som är specialiserad på migrän och har sedan dess tagit emot fler än 6 000 patienter. Vi är ett expansivt och entrepreneuriellt företag som organisatoriskt sett är långt ifrån den typiska vårdgivaren. Hos oss är strukturen platt och beslutsvägarna korta så varje medarbetare både kan och förväntas komma med förslag som implementeras. Vår distansbaserade vårdform via asynkron chatt eller videomöte möjliggör för dig som läkare att arbeta den dag och tid som du själv önskar, därifrån du befinner dig.

Teamet på Migränhjälpen består idag av tjugo deltidsanställda neurologer och tretton övriga medarbetare, som antingen arbetar på distans eller på något av våra kontor i Jönköping och i Stockholm.

För närvarande har vi även ett injektionscentra i Vällingby för botulinumtoxin-behandling. Inom kort kommer vi även att öppna en fysisk neurologklinik i Solna dit vi på uppdrag av Region Stockholm kommer att ta emot patienter som remitterats för specialistvård.

Vi vill nu utöka vår läkarbemanning på vår digitala del till att också omfatta allmänmedcinare.

Läs mer om oss på vår hemsida: www.migranhjalpen.se.

Om tjänsten
Som läkare på Migränhjälpen är det du som ansvarar för bedömning av inkommande ärenden, tar digitala besök, bedömer och förskriver läkemedel och annan behandling. Du har tillgång till sjuksköterskor för livsstilssamtal och uppstartsmöten inför injektionsbehandling och botoxinjektioner, och du samarbetar nära med vårt huvudkontor som kommer vara beläget i lokalerna för den fysiska mottagningen på Gamla Karolinska sjukhuset. Tillsammans med medicinskt ledningsansvarig läkare och det övriga teamet är du med och vidareutvecklar vår plattform och rutiner så att patientarbetet hela tiden blir mer effektivt. Hos Migränhjälpen gör du skillnad för invånare som inte kommer i kontakt med rätt vård på sin hemort och du erbjuds stora möjligheter att påverka företagets framtid och så småningom även en internationell etablering.

Om dig
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom allmänmedicin eller har specialistexamen som smärtläkare. Goda kunskaper i svenska och god datorvana krävs. Vi tror att du är en driven person med intresse för huvudvärkssjukdomar som brinner för att hjälpa invånare som inte kommer fram i sin vårdapparat. Du utmanas genom att bryta ny mark inom vårdens digitala utveckling.

Anställningsvillkor
Deltid. Betalt per hanterat ärende.

Ansök
Vi välkomnar och går igenom inkomna ansökningar med CV och personligt brev löpande för omgående tillsättning. Mejla din ansökan till jobbansokan@migranhjalpen.se

Kontakt och frågor
T.f. verksamhetschef Mats Siljehult, 070-575 46 18 eller mats.siljehult@migranhjalpen.se

oktober 31, 2022

Euro Accident ingår samarbete med Migränhjälpen

Euro Accident erbjuder som första försäkringsbolag nu sina kunder access till specialistvård för huvudvärksproblematik genom Migränhjälpen. Euro Accidents försäkringstagare som söker vård för återkommande huvudvärk kan nu vara säkra på att snabbt få neurologkontakt för utredning och diagnostik av sina svåra huvudvärksproblem.

Upp emot 15% av Sveriges befolkning lider av Migrän och huvudvärksrelaterad sjukdom och står för uppskattningsvis 2,4 miljoner arbetsdagar i sjukskrivningar per år. Inom den traditionella vården råder det en brist på neurologresurser och därmed vårdköer på upp emot 2 år för migränpatienter. Detta medför att endast 5 – 10 procent av de 200 000 personer med kronisk migrän får adekvat utredning och behandling. Migräntjänstens digitala specialistmottagning tillgängliggör access till neurolog och specialistsjuksköterskor med minimal väntetid oavsett var i landet som vårdsökaren bor.

Vi är glada att kunna inleda ett samarbete med Euro Accident och kunna erbjuda deras kunder snabb och adekvat hjälp vilket besparar lidande för den drabbade individen, liksom kostnader och produktionsbortfall för arbetsgivare. Euro Accident är en tydlig vägvisare när det kommer till förnyelse och utveckling inom den svenska försäkringsbranschen och är på så vis den självklara aktören för oss att inleda vårt första partnerskap av denna typ med, säger Mattias Bodin, VD på Migränhjälpen.

Vi strävar efter att erbjuda den bästa vården och de främsta vårdtjänsterna till våra kunder, med tyngdpunkt på tillgång till rätt vård. Tillskottet av Migräntjänsten i vårt erbjudande gör att vi kan hjälpa en större andel av våra kunder. Vi är sedan tidigare topprankade och har tagit emot utmärkelsen Bästa sjukvårdsförsäkring av Svenska Försäkringsförmedlares förening, SFM. Genom att inkludera digitala specialistvårdgivare i vårt utbud kan vi möta den efterfrågan specialiserad vård som finns samt erbjuda en effektiv och användarvänlig digitaliserad kund- och vårdresa. säger Rebekka Johansson Ekström, Gruppchef för vårdgivarnätverket på Euro Accident.

oktober 25, 2022

Migrän och träning – så funkar det

Personer med migrän får ofta rådet att behandla huvudvärken med träning. Och det finns goda skäl till det – forskning visar nämligen att fysisk aktivitet kan förebygga migränanfall lika effektivt som läkemedel.[1] Forskarna vet inte riktigt hur kopplingen mellan migrän och träning ser ut men det finns teorier om att de naturligt smärtlindrande endorfinerna som utsöndras när du anstränger dig har en skyddande effekt. Man vet också att motion kan minska stress och sömnproblem, som är två av de vanligaste triggerfaktorerna för migrän.[2] Paradoxalt nog kan träning i vissa fall även utlösa migränanfall. Då är det extra viktigt att minimera andra kända triggerfaktorer innan man tränar.[3]

Hur påverkas migrän av träning?

Det finns flera studier som visar att den som tränar regelbundet kan minska antalet dagar med migrän, dessutom tror man att migränanfallen kan bli kortare och mindre intensiva. Tack vare motionen kan en del minska dosen på sina migränläkemedel, medan andra känner sig mindre deprimerade. Som en bonus upplever många att de får högre livskvalitet.[4] En svensk studie som jämförde behandlingar med träning, avslappning och läkemedlet topiramat visade att antalet migränanfall minskade lika mycket i alla tre grupperna. Deltagarna i gruppen som tränade fick bättre kondition på köpet.[5]

Så tränar du för att förebygga migrän

Den allmänna rekommendationen för dig som har migrän är att göra någon pulshöjande aktivitet under 30 minuter minst tre gånger i veckan, plus uppvärmning och nedvarvning. Cykling, löpning och stavgång är några bra exempel på pulshöjande aktiviteter som passar många och inte kräver något gym-medlemskap eller avancerad utrustning. För att få så stor förebyggande effekt av träningen som möjligt ska den helst vara medelintensiv till intensiv men det viktigaste är att du anpassar aktiviteten efter din kropp och dina förutsättningar.[6] Om du har svårt för konditionsträning kan även lågintensiva promenader vara bättre än att inte göra någonting alls. En studie där personer med kronisk migrän deltog har till exempel visat att de som kompletterar sin läkemedelsbehandling med att gå minst tre promenader på 40 minuter vardera varje vecka får bättre effekt mot sin migrän än de som bara tar medicin.[7] En del upplever också att deras migrän blir bättre med hjälp av yoga, även om det inte finns lika mycket forskning om det.[8]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.


Risker med migrän och träning

För ungefär en fjärdedel av alla som drabbas av migrän kan träning trigga anfall. Om du är en av dem behöver det inte betyda att du inte kan träna alls, men att du kanske behöver anpassa träningen och vara lite extra noga med dina förberedelser:

  • Ät och drick ordentligt innan träningen
  • Se till att få god sömn och minimera stress
  • Gör en lång uppvärmning
  • Slarva inte med nedvarvning och stretch
  • Öka successivt intensiteten och längden på träningen

Det finns inga ökade risker med att träna för den som har migrän och om du av någon anledning inte kan eller vill använda läkemedel i förebyggande syfte är fysisk aktivitet ett utmärkt alternativ. Däremot brukar inte läkare rekommendera att man tränar under ett pågående migränanfall, eftersom det kan göra smärtan värre.[9]


[1] Göteborgs universitet. ”Fysisk träning förebygger migrän lika bra som läkemedel”. https://www.forskning.se/2011/09/27/fysisk-traning-forebygger-migran-lika-bra-som-lakemedel/#:~:text=Fysisk%20tr%C3%A4ning%20ordineras%20ofta%20som,migr%C3%A4n%20lika%20bra%20som%20l%C3%A4kemedel. 2011-09-27

[2] American Migraine Foundation. ”Managing Migraine with Exercise”. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/managing-migraine-exercise/#:~:text=Exercise%20helps%20manage%20the%20symptoms,risk%20of%20anxiety%20and%20depression. Publicerad 2017-11-09

[3] Hjärnfonden. Migrän och träning – det här ska du tänka på. https://www.hjarnfonden.se/2022/09/migran-och-traning-det-har-ska-du-tanka-pa/. Publicerad 2022-09-30

[4] Varkey, E. ”Fysisk aktivitet vid migrän”. Gymnastik- och Idrottshögskolan. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sls.se/globalassets/sfaim/dokument/kursmaterial-konf-gih-29-nov-2019/6.-fysisk-aktivitet-vid-migran-emma-varkey-migran.pdf. Publicerad 2019    

[5] Göteborgs universitet. ”Fysisk träning förebygger migrän lika bra som läkemedel”. https://www.forskning.se/2011/09/27/fysisk-traning-forebygger-migran-lika-bra-som-lakemedel/#:~:text=Fysisk%20tr%C3%A4ning%20ordineras%20ofta%20som,migr%C3%A4n%20lika%20bra%20som%20l%C3%A4kemedel. 2011-09-27

[6] Hjärnfonden. Migrän och träning – det här ska du tänka på. https://www.hjarnfonden.se/2022/09/migran-och-traning-det-har-ska-du-tanka-pa/. Publicerad 2022-09-30

[7] Santiago, M. “Amitriptyline and aerobic exercise or amitriptyline alone in the treatment of chronic migraine: a randomized comparative study” Arquivos de Neuro-Psiquiatria 72(11) Nov. 2014    

[8] American Migraine Foundation. ”Yoga for Migraine Treatment”. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/yoga-and-migraine/. Publicerad 2020-01-30

[9] Varkey, E. och Linde, M. ”Fysisk aktivitet vid behandling av migrän”. Läkartidningen 37/2022 https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2022/09/lag-till-mattlig-evidens-for-fysisk-aktivitet-vid-behandling-av-migran/. Publicerad 2022-09-14

oktober 10, 2022

Specialist i neurologi till Migränhjälpens fysiska klinik

Om Migränhjälpen

På Migränhjälpen ser vi till att fler personer med svår huvudvärk och migrän ges möjlighet till adekvat utredning och behandling. Vi startade år 2020 och kom att bli världens första digitala vårdtjänst som är specialiserad på migrän och har sedan dess tagit emot fler än 6 000 patienter. Vi är ett expansivt och entrepreneuriellt företag som organisatoriskt sett är långt ifrån den typiska vårdgivaren. Hos oss är strukturen platt och beslutsvägarna korta så varje medarbetare både kan och förväntas komma med förslag som implementeras.

Teamet på Migränhjälpen består idag av tjugo deltidsanställda neurologer och tretton övriga medarbetare, som antingen arbetar på distans eller på något av våra kontor i Jönköping och i Stockholm.

För närvarande har vi även ett injektionscentra i Vällingby för botulinumtoxin-behandling. Inom kort kommer vi även att öppna en fysisk neurologklinik i Solna dit vi på uppdrag av Region Stockholm kommer att ta emot patienter som remitterats för specialistvård.

Läs mer om oss på vår hemsida: www.migranhjalpen.se.

Ny klinik
Migränhjälpen har fått godkänt att starta en fysisk klinik för specialiserad neurologisk vård inom Vårdval Neurologi, Region Stockholm. Kliniken kommer vara belägen på Gamla Karolinska sjukhuset och ta emot neurologiskt sjuka invånare med behov av specialiserad vård och botoxinjektioner. Kliniken kommer också vara huvudkontor och centrum för distansvård inom migrän. Du kommer få en central roll i utvecklingen av en modern digifysisk neurologklinik.

Dina arbetsuppgifter
Som neurolog på Migränhjälpen är det du som ansvarar för bedömning av inkommande remisser, tar emot besök, bedömer och behandlar patienter inom hela det allmänneurologiska spektret. Du gör också en del distansbesök framförallt för kronisk migrän. Du har tillgång till sjuksköterskor för livsstilssamtal och uppstartsmöten inför injektionsbehandling och botoxinjektioner, och du samarbetar nära med vårt huvudkontor som kommer vara beläget i lokalerna för den fysiska mottagningen. Tillsammans med medicinskt ledningsansvarig läkare och det övriga teamet är du med och vidareutvecklar vår plattform och rutiner så att patientarbetet hela tiden blir mer effektivt. Du handleder och yrkesutvecklar sjuksköterskor och ST-läkare. Hos Migränhjälpen gör du skillnad för invånare som inte kommer i kontakt med rätt vård på sin hemort och du erbjuds stora möjligheter att påverka företagets framtid och så småningom även en internationell etablering.

Erfarenhet och krav
Svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom neurologi. Goda kunskaper i svenska och engelska samt god datorvana krävs. Vi tror att du är en driven person med intresse för huvudvärkssjukdomar som brinner för att hjälpa invånare som inte kommer fram i sin vårdapparat. Du utmanas genom att bryta ny mark inom vårdens digitala utveckling.

Anställningsvillkor                                                                                                                                                             Heltid, eller enligt överenskommelse. Du blir placerad på kliniken på GKS. Individuell lönesättning. Heltid 40 h / vecka med möjlighet till deltid. Provanställning i sex månader kan bli aktuell.

Ansök
Vi välkomnar och går igenom inkomna ansökningar med CV och personligt brev löpande för omgående tillsättning. Mejla din ansökan till jobbansokan@migranhjalpen.se

Kontakt och frågor
T.f. verksamhetschef Mats Siljehult, 070-575 46 18 eller mats.siljehult@migranhjalpen.se

oktober 10, 2022

Migränhjälpens distansklinik söker specialister i neurologi – extraarbete

Om Migränhjälpen
På Migränhjälpen ser vi till att fler personer med svår huvudvärk och migrän ges möjlighet till adekvat utredning och behandling. Vi startade år 2020 och kom att bli världens första digitala vårdtjänst som är specialiserad på migrän och har sedan dess tagit emot fler än 6 000 patienter. Vi är ett expansivt och entrepreneuriellt företag som organisatoriskt sett är långt ifrån den typiska vårdgivaren. Hos oss är strukturen platt och beslutsvägarna korta så varje medarbetare både kan och förväntas komma med förslag som implementeras. Vår distansbaserade vårdform via asynkron chatt eller videomöte möjliggör för dig som läkare att arbeta den dag och tid som du själv önskar, därifrån du befinner dig.

Teamet på Migränhjälpen består idag av tjugo deltidsanställda neurologer och tretton övriga medarbetare, som antingen arbetar på distans eller på något av våra kontor i Jönköping och i Stockholm.

För närvarande har vi även ett injektionscentra i Vällingby för botulinumtoxin-behandling. Inom kort kommer vi även att öppna en fysisk neurologklinik i Solna dit vi på uppdrag av Region Stockholm kommer att ta emot patienter som remitterats för specialistvård.

Läs mer om oss på vår hemsida: www.migranhjalpen.se.

Om tjänsten
Som läkare på Migränhjälpen är det du som ansvarar för bedömning av inkommande ärenden, tar digitala besök, bedömer och förskriver läkemedel och annan behandling. Du har tillgång till sjuksköterskor för livsstilssamtal och uppstartsmöten inför injektionsbehandling och botoxinjektioner, och du samarbetar nära med vårt huvudkontor som kommer vara beläget i lokalerna för den fysiska mottagningen på Gamla Karolinska sjukhuset. Tillsammans med medicinskt ledningsansvarig läkare och det övriga teamet är du med och vidareutvecklar vår plattform och rutiner så att patientarbetet hela tiden blir mer effektivt. Hos Migränhjälpen gör du skillnad för invånare som inte kommer i kontakt med rätt vård på sin hemort och du erbjuds stora möjligheter att påverka företagets framtid och så småningom även en internationell etablering.

Erfarenhet och krav
Svensk läkarlegitimation med specialistkompetens eller ST inom neurologi. Även andra specialistexamen som smärtläkare eller allmänmedicin kan komma i fråga. Goda kunskaper i svenska och god datorvana krävs. Vi tror att du är en driven person med intresse för huvudvärkssjukdomar som brinner för att hjälpa invånare som inte kommer fram i sin vårdapparat. Du utmanas genom att bryta ny mark inom vårdens digitala utveckling.

Anställningsvillkor

Deltid. Betalt per hanterat ärende.

Ansök
Vi välkomnar och går igenom inkomna ansökningar med CV och personligt brev löpande för omgående tillsättning. Mejla din ansökan till jobbansokan@migranhjalpen.se

Kontakt och frågor
T.f. verksamhetschef Mats Siljehult, 070-575 46 18 eller mats.siljehult@migranhjalpen.se

oktober 3, 2022

Sjuksköterska sökes till vår Neurologklinik

Om Migränhjälpen

På Migränhjälpen ser vi till att fler personer med svår huvudvärk och migrän ges möjlighet till adekvat utredning och behandling. Vi startade år 2020 och kom att bli världens första digitala vårdtjänst som är specialiserad på migrän och har sedan dess tagit emot fler än 6 000 patienter. Vi är ett expansivt och entrepreneuriellt företag som organisatoriskt sett är långt ifrån den typiska vårdgivaren. Hos oss är strukturen platt och beslutsvägarna korta så varje medarbetare både kan och förväntas komma med förslag som implementeras.

Teamet på Migränhjälpen består idag av tjugo deltidsanställda neurologer och tretton övriga medarbetare, som antingen arbetar på distans eller på något av våra kontor i Jönköping och i Stockholm.

För närvarande har vi även ett injektionscentra i Vällingby för botulinumtoxin-behandling. Inom kort kommer vi även att öppna en fysisk neurologklinik i Solna dit vi på uppdrag av Region Stockholm kommer att ta emot patienter som remitterats för specialistvård.

Läs mer om oss på vår hemsida: www.migranhjalpen.se.

Ny klinik

Migränhjälpen har fått godkänt om att starta en fysisk klinik för specialiserad neurologisk vård inom Vårdval Neurologi, Region Stockholm. Mottagningen kommer vara belägen på Gamla Karolinska sjukhuset och ta emot neurologiskt sjuka invånare med behov av specialiserad vård och botoxinjektioner. Mottagningen kommer också vara huvudkontor och centrum för distansvård inom migrän. Du kommer få vara med i utvecklingen av en modern digifysisk neurologklinik.

Dina arbetsuppgifter

Som sjuksköterska på Migränhjälpen arbetar du på mottagning med kallelser, botoxinjektioner och du assisterar läkare med förekommande arbetsuppgifter. Du arbetar dessutom med migränsjukvård på distans med motiverande samtal. Du handleder nya kollegor och rapporterar till kvalitetsregister. Du utvecklar våra flöden och processer tillsammans med vår medicinskt ledningsansvariga läkare. Hos Migränhjälpen gör du skillnad för invånare som inte kommer i kontakt med rätt vård på sin hemort och du erbjuds stora möjligheter att påverka företagets framtid och så småningom även en internationell etablering.

Om dig

Svensk legitimation som sjuksköterska. Erfarenhet av neurologisk mottagning eller avdelning är meriterande. Goda kunskaper i svenska, engelska och god datorvana krävs. Vi tror att du är en driven person med intresse för huvudvärkssjukdomar som brinner för att hjälpa invånare som inte kommer fram i sin vårdapparat. Du utmanas genom att bryta ny mark inom vårdens digitala utveckling.

Anställningsvillkor

Heltid, eller enligt överenskommelse. Du blir placerad på kliniken på GKS. Individuell lönesättning. Heltid 40 h / vecka med möjlighet till deltid. Provanställning i sex månader kan bli aktuell.

Ansök

Vi välkomnar och går igenom inkomna ansökningar med CV och personligt brev löpande. Mejla din ansökan till jobbansokan@migranhjalpen.se

Kontakt och frågor

T.f. verksamhetschef Mats Siljehult, 070-575 46 18 eller mats.siljehult@migranhjalpen.se

februari 25, 2022

Triptaner för behandling av migrän

Vad är triptaner?

Ibland räcker det inte med att vila i ett tyst, mörkt rum och ta receptfria smärtstillande läkemedel för att få stopp på ett migränanfall. När du har svår migrän och inget annat hjälper kan du behöva ta triptaner. Triptaner är ett samlingsnamn på flera olika läkemedel som verkar på liknande sätt i kroppen, bland annat genom att dra ihop blodkärlen i huvudet som är del i smärtupplevelsen, samt genom att hämma frisättningen av signalsubstanser i hjärnan inblandade i upplevelsen av smärta. I första hand brukar läkare skriva ut så kallat sumatriptan i tablettform eftersom det är en medicin som ger lindring för de flesta, men den är finns också liksom några andra triptaner att köpa receptfritt. Effekten och biverkningarna av de olika triptanerna kan skilja sig åt från person till person, så om en sort inte fungerar för dig kan det vara värt att pröva en annan.

Behandla migrän med triptaner

Triptaner används bara vid akuta anfall och inte som förebyggande behandling mot migrän. Klart vanligast är att ta triptaner som tablett men de finns också som injektion, nässpray och munsönderfallande tablett. Om du har fått triptaner i tablettform ska du ta dem så snart som möjligt efter att värken har börjat för att de ska få bäst effekt. Vid migrän med aura innebär det att du ska ta medicinen först efter att aurafasen är över. Ibland kommer huvudvärken tillbaka efter några timmar och då kan du ta en dos till av triptanerna. Tänk bara på att det ska gå några timmar mellan doserna (kontrollera med din läkare eller i bipacksedeln vad som gäller för just ditt preparat) och att du inte ska ta mer än två doser per dygn – triptaner kan nämligen underhålla huvudvärk om man tar dem för ofta. Om du märker att du får återfall regelbundet kan du pröva om du får bättre effekt genom att kombinera triptanerna med ett antiinflammatoriskt läkemedel som ibuprofen, acetylsalisylsyra eller naproxen. Du kan också fråga din vårdkontakt om förebyggande behandling mot migrän.

Vem kan ta triptaner?

Mellan hälften och två tredjedelar av alla vuxna som behandlas med triptaner upplever att de får lindring för sina migränsymtom. Däremot verkar inte ungdomar mellan 13 och 18 år bli hjälpta av triptaner i tablettform, utan de får bättre effekt av nässpray. Triptaner rekommenderas inte till personer som är över 65 år, har hjärtkärlsjukdom eller inte har fått diagnosen migrän. Om du är gravid eller ammar bör du prata med en läkare med en läkare innan du tar triptaner.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.


Biverkningar av triptaner

Behandling med triptaner kan i vissa fall ge biverkningar som trötthet, illamående, kräkningar, muntorrhet, värmekänsla, yrsel, domningar, tryck över bröstet och tryck eller stelhet över nacke och hals. Om du får svåra problem med illamående och kräkningar av behandling med tabletter kan det vara bättre att ta triptanerna som injektion eller nässpray. I lindrigare fall kan det hända att det räcker med att komplettera din behandling med mediciner mot illamående, till exempel metoklopramid. Undvik helst att röka om du använder triptaner. Både medicinen och nikotinet drar nämligen ihop blodkärlen och det finns en risk att effekten blir för kraftig om du röker samtidigt som du tar triptaner.


Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2022-02-09
Viss.nu. Migrän. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/migran 2022-02-10
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Triptanläkemedel mot migrän får förändrad subvention. https://www.tlv.se/download/18.467926b615d084471ac33dc0/1510316365268/sammanfattning-tlvs-genomgang-triptaner.pdf. 2010-10-15
1177.se. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-migran/. 2022-02-09
Membe S, McGahan L, Cimon K, Gawel M, Giamarco R, Mierzwinski-Urban M. Triptans for acute migraine: comparative clinical effectiveness and cost-effectiveness. Technology report no 76. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health;2007.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Triptaner vid akut migrän. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/triptaner-vid-akut-migran/.  2022-02-09
Läkemedelsboken. Migrän. https://lakemedelsboken.se/kapitel/neurologi/huvudvark.html?search=triptaner&id=r2_28#r2_28. 2022-02-09

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317