januari 25, 2023

Migränhjälpen plockar in healthtech-profil för att ta bolaget till nästa steg

Featured Image

Migränhjälpen lanserades för drygt två år sedan som världens första digitala specialistmottagning för migränpatienter och har sedan dess tagit emot över 6 000 patienter. Tillsammans med en växande digital vårdaffär samt övergång till att bli en digifysisk specialistvårdgivare ska verksamheten under år 2023 dubbla sitt patientintag och påbörja att skalas internationellt, varpå Charlotta Tönsgård kallas in för att styra Migränhjälpen framåt. 

Charlotta Tönsgård har utsetts till ny VD för Migränhjälpen efter att föregående VD och medgrundare Mattias Bodin valt att lämna över rodret inför kommande tillväxtfas. Mattias har sedan start drivit och byggt upp verksamheten som nu sysselsätter ett 30-tal personer och genomför 1 500 sjukvårdsbesök i månaden. Patientintaget sker antingen via egenremiss, remittering från husläkare eller neurolog, alternativt via sin sjukvårdsförsäkring från försäkringsbolag som erbjuder sin kunder vård från Migränhjälpen. 

Med en växande digital vårdaffär där Migränhjälpen dubblar patientintaget i Sverige under 2023 och ska gå in på nya marknader, är Charlottas kompetens och erfarenheter från bl.a. rollen som VD på Min Doktor samt grundandet av vårdkommunikationsplattformen Kind App helt rätt i och med de behov som vi nu står inför, säger Tobias Perdahl, medgrundare till Doktor24, som arbetat i Migränhjälpens styrelse sedan år 2021. 

Migrän är ett globalt hälsoproblem som påverkar över 10% av befolkningen, ungefär en miljard människor globalt. Enligt WHO är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen, och orsakar mer funktionsbortfall än alla övriga neurologiska sjukdomar tillsammans. I Sverige lider uppskattningsvis 1,4 miljoner människor av migrän varav omkring 200 000 av dessa har kronisk migrän. Av kronikerna får endast ca 10% rätt hjälp idag och väntetiden för att komma till specialistsjukvård är över sex månader på flera ställen i landet. 

Det går inte att trolla fram fler neurologer, utan vi måste ta hjälp av smart digitalisering för att använda läkarens tid så effektivt som möjligt. Migränhjälpens potential att växa är enorm, både i Sverige och internationellt, säger Charlotta Tönsgård. 

Charlotta Tönsgård tillträdde som VD den 1 december 2022. 

För ytterligare information kontakta: 
Charlotta Tönsgård, vd, 0725 081808, charlotta@migranhjalpen.se 

Om Migränhjälpen 
Migränhjälpen kom att bli världens första digitala specialistvårdgivare för patienter med migrän och svår huvudvärk i och med lanseringen år 2020. Idag har Migränhjälpen utvecklats till en digifysisk vårdgivare som erbjuder migränspecialistvård för hela landet via den digitala kliniken, och inom kort, neurologisk specialistvård på dess fysiska mottagning i Stockholm. Sedan starten har över 6 000 personer fått hjälp av Migränhjälpens neurologer och huvudvärksspecialister. Genom digital teknologi och en unik algoritm effektiviseras vårdprocessen samtidigt som nyttjandet av neurologresurser optimeras vilket bidrar till ett starkare samhälle med lägre sjukvårdskostnader och högre livskvalitet. Läs mer på: www.migranhjalpen.se/om-oss