Vanliga frågor

Här hittar du svaret på några av de vanligaste frågorna. Hittar du ej svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. 

För frågor kopplade till ditt sjukvårdsärende hänvisar vi dig av patientsäkerhetesskäl till att kontakta oss i inloggat läge på vår plattform.

Allmänt

Kan jag/mitt barn, som är under 18 år, få hjälp via Migränhjälpen?
Nej. Vi kan bara ta emot patienter som fyllt 18 år. Personer som är under 18 år hänvisar vi till vårdcentral, som vid behov kan skriva remiss till en barnneurolog.
Vilka öppettider har ni? 
Vår administration har öppet helgfri måndag till fredag kl. 8–17. Våra läkare och sjuksköterskor arbetar lite olika. Under pågående ärende är chatten öppen under 24 timmar och din praktiker kan skriva till dig både dag- och kvällstid, beroende på hur hen arbetar. Den fysiska mottagningen i Stockholm, Neurokliniken Migränhjälpen, är öppen helgfri måndag till fredag kl. 8–16.
Vad kostar ett besök?
Patientavgiften är 200*/250** kr för läkarbesök och 100*/250** kr för sjuksköterskebesök. Besöket är kostnadsfritt för personer med frikort och för personer som inte fyllt 20** år. Alla betalningar hos Migränhjälpen registreras i högkostnadskortet elektroniskt, då våra besök går via vårdval Halland* (primärvård) eller vårdval specialiserad neurologi i Region Stockholm** (specialistvård).

Läs mer om patientavgifter i respektive region på 1177.se
Jag har en neurolog i den fysiska vården. Kan jag även ta hjälp av er?
Migränhjälpen erbjuder rikstäckande specialisthjälp för dig med migrän och svår huvudvärk. Har du redan en neurologkontakt behöver du byta över till oss för att läkaren ska kunna sätta in och utvärdera behandling. Detta kräver ingen s.k. omlistning, som i primärvården. Du kan också vända dig till oss för att få en second opinion av oss.
Jag vill delge er provsvar/undersökningssvar/blodtryck. Hur gör jag det?
Du meddelar oss i samband med ditt besök. Blodtryck kan du ange i dina återbesöksformulär eller direkt i chatten. I chatten kan du även skicka filer och bilder till oss. Dessa sparar vi sedan i din journal.

Betalning

På vilka sätt kan jag betala?
Du kan betala med Swish, frikort, betalkort. Om du inte betalat ditt besök efter att det är genomfört kommer en faktura utfärdas på patientavgiften.
Registreras mina betalningar på mitt högkostnadskort?
Ja, alla betalningar registreras på ett e-frikort. Om du bor i en region som har manuella frikort kan du via webben skriva ut dina kvitton, så att dessa kostnader stämplas in i ditt högkostnadskort.
Behöver jag betala om jag har frikort?
Ja, du behöver utföra betalaktiviteten även när du har frikort. Systemet känner inte av om du har frikort eller ej. Om du har frikort använder du uppgifterna på frikortet för att betala. Det som efterfrågas är frikortsnummer, giltighetstid och vilken region som utfärdat frikortet.
Jag angav mitt frikortsnummer vid mitt förra besök. Behöver jag ange det igen?
Ja. Du behöver betala med ditt frikort vid varje besök du har under dess giltighetstid. Systemet sparar inte betaluppgifter.
Jag har frikort, men hittar inte mina frikortsuppgifter.
Om du har ett elektroniskt frikort som är anslutet till E-frikortstjänsten kan vi hjälpa dig att ta fram uppgifterna för det. Kontakta då kundtjanst@migranhjalpen.se. Detta gäller dock inte de regioner som har egna e-frikortssystem, vilka vi inte kan se. Det gäller Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Värmland, Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Västerbotten. Bor du i någon av dessa regioner eller har ett manuellt frikort behöver du vända dig till en vårdgivare, förslagsvis din vårdcentral, för hjälp med att få fram uppgifterna.
Hur gör jag för att betala för mitt besök?
Du betalar för besöket i appen eller via webben. Gå till ”Mina sidor” och ”Mina ärenden”. Längst ut till höger har du symbolen i formen av ett öga. Klicka på den. Skrolla ned till ”Betala besök” och välj betalmetod. När betalningen är genomförd få du meddelandet ”Betalning genomförd”. Klicka på OK. Under ”Mina betalningar” kan du också se dina betalda och obetalda besök. Även här kan du betala för ditt besök.
Hur gör jag för att få kvitton för mitt/mina besök?
När du är inloggad via webben kan du skriva ut kvitton för dina besök hos oss. Gör detta under ”Mina betalningar”.
Vad händer om jag inte betalar för mitt besök?
Om du inte betalat för ditt besök kommer en faktura skickas till dig i efterhand, via e-post.
Vad kostar det om jag uteblir från mitt besök?
Enligt regionernas regler skickas faktura om du ej avbokar i tid och uteblir från ditt besök. Av- och ombokningsregler är:

  • Tidbokat besök av- eller ombokas senast 24 timmar innan
  • Icke tidbokat besök av- eller ombokas senast föregående dygn
Så länge du inte har avbokat ditt besök kommer den läkare eller sjuksköterska du är bokad till att starta besöket genom att ta kontakt med dig i chatten. Chatten är öppen i 24 timmar. Har du inte betalat eller svarat innan dess stängs chatten, och en faktura på patientavgiften skickas till dig via e-post. För tidsbokade besök så som videobesök med läkare eller sjuksköterska får du betala 400 kronor i avgift om du inte avbokat ditt planerade vårdbesök i god tid, och inte har ett giltigt skäl.
Har du fått en faktura från oss som du undrar över?
Kontakta oss via ekonomi@migranhjalpen.se, så hjälper vi dig.

Recept

Kan jag förnya mitt/mina recept via Migränhjälpen?
Behöver du fler uttag av ditt förskrivna läkemedel mellan dina besök än vad som finns i ditt recept, kan du logga in och boka en tid – Receptförfrågan – för att konsultera läkare. Patientavgift utgår enligt gällande vårdtaxa.

Vill du ha recept på läkemedel som du använder för din migrän, men som Migränhjälpen inte tidigare skrivit ut till dig, ber vi dig i stället vända dig till den som skrivit ut detta till dig. I annat fall kan du ta upp det i samband med ett besök till din läkare på Migränhjälpen.
Kan ni skriva recept CGRP?
Ja, våra läkare kan förskriva alla behandlingar som kan användas i förebyggande syfte vid migrän, inklusive de nya behandlingarna med CGRP-hämmare (Ajovy, Emgality, Aimovig).

Besök

Hur sker besök hos Migränhjälpen?
Ett besök hos oss med läkare eller sjuksköterska sker huvudsakligen i chatt-form och/eller videosamtal. Om du har blivit insatt på CGRP-hämmare (Ajovy, Aimovig, Emgality) kommer du få ett videobesök inför uppstarten där en sjuksköterska visar dig hur du tar injektionen och svarar på eventuella frågor. Har du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling kommer du bokas på ett fysiskt besök och få träffa en sjuksköterska på vår fysiska mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.
Jag har skrivit in mig som patient. Vad händer nu?
Inom tre vardagar från att du söker bokar en sjuksköterska in dig på ett uppstartsbesök via chatt.
 
Under storhelger kan väntetiden tillfälligt bli någon eller några dagar extra, om en kö byggts upp. Du kan komma att bli kontaktad under helger, även om vår målsättning är angiven i vardagar, helt beroende på hur våra läkare jobbar.
Hur får jag veta när jag ska bli kontaktad?
Om din besökskallelse visar ett klockslag innebär det att besöket är tidbokat och det är viktigt att du ansluter till det digitala mötet i tid. Besöket avslutas när tiden löper ut och kan inte öppnas igen.

Om din besökskallelse endast visar ett datum utan klockslag innebär det att besöket initieras i chatten någon gång denna dag och du svarar asynkront när du kan under dagen. 

När chatten är startad får du en notis. För tydligast notiser rekommenderar vi att du använder vår tjänst via appen. Utöver pushnotiser skickas även mejl för nya meddelanden. Kontrollera din skräppost, så de inte hamnar där. Konversationen är sedan öppen under 24 timmar. Du behöver alltså inte svara direkt, utan kan svara så snart du har möjlighet.
Om jag varit upptagen och inte kunnat svara så aktivt, men inte känner mig klar med besöket – stängs det ändå efter 24 timmar?
Vår målsättning är att ett besök ska vara avslutat inom 24 timmar. Detta för att vi ska kunna planera vår verksamhet. Skulle du och den läkare/sjuksköterska du har besöket med komma överens om något annat är det istället det som gäller. Meddela därför i chatten om det är så att du kommer ha svårt att svara, så att hänsyn kan tas till det.
Varför får jag ingen tidsangivelse för när mitt återbesök är?
Ditt återbesök kommer startas under den dag det är bokat till, men inte på en i förväg bestämd tid. När chatten är startad kommer den sedan vara öppen under 24 timmar. Detta för att de flesta av våra läkare, och även vissa av våra sjuksköterskor, har sitt huvudsakliga arbete utanför Migränhjälpen, inom den fysiska vården. På grund av det är det svårt att ange en tid, är därför chatten i stället flexibel och öppen under ett dygn. Du får notis när en läkare/sjuksköterska startar besöket med dig, och även för varje nytt meddelande som skrivs.

Vissa av återbesöken till sjuksköterska sker dock via video. Om du bokas på ett videobesök kommer du få notis om det, och även en tidsangivlese för när besöket är bokat till.
Jag missade att svara under den tid mitt besök var öppet och nu är chatten stängd. Hur gör jag för att få ny kontakt?
Önskar du ny kontakt fyller du i och skickar in kontaktformuläret ”Boka ny uppföljning”. Vi bokar då ett nytt besök till dig. Till detta besök kommer du behöva betala en ny patientavgift. Om du inte betalade för besöket du missade kommer en faktura skickas till din e-postadress. Om du betalade för besöket, men inte svarade i chatten under det dygn den var öppen, behöver du betala en ny patientavgift för det nya besöket.
Hur lång tid tar ett besök?
Vår målsättning är att en chatt ska vara klar inom 24 timmar från och med då den startades. Ett besök kan dock gå mycket snabbare också, beroende på hur aktiva ni båda kan vara i chatten. Ni kan också komma överens om att förlänga tiden chatten är öppen. Detta kommuniceras då i chatten.
Vad kan en sjuksköterska hjälpa mig med?
Sjuksköterskorna på Migränhjälpen kommer under sina besök med dig framför allt prata om, och följa upp, olika livsstilsfaktorer som är relevanta när man lever med migrän, och ge dig stöd, information och rådgivning i detta. Livsstilsfaktorer är en viktig del i en migränbehandling. Även om du redan är väldigt insatt vill vi ändå ha samtal med dig för att få insyn i vad du redan vet. Utöver detta kommer din sjuksköterska även följa upp dagbok och eventuell behandling, och svara på de frågor och funderingar du kan tänkas ha.
Jag vill ha en fysisk undersökning. Kan jag få det via Migränhjälpen?
Migränhjälpen är en digital mottagning och du träffar oss endast på distans (med undantag om du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling vilket ges på vår mottagning i Stockholm). Ibland kan din läkare på Migränhjälpen be dig vända dig till din vårdcentral för EKG, blodprovstagning, blodtrycksmätning eller för att få en röntgenremiss. Migränhjälpen kan inte beställa dessa prover.

Utöver detta, beroende på din diagnos samt utbud av specialistvård i den region du är folkbokförd, kan du bli remitterad av din läkare till vår fysiska specialvårdsenhet Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm där fysiska besök hålls.

Dagbok

Ska jag fylla i dagboken varje dag, eller bara de dagar jag har huvudvärk?
När du är patient hos Migränhjälpen behöver du fylla i dagboken varje dag, även de dagar du inte har någon huvudvärk. Har du glömt fylla i en dag har du sju dagar på att registrera den dagen, innan formuläret låser sig.
Varför måste jag fylla i dagboken varje dag?
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, och för att kunna följa din huvudvärk, måste vi veta att dagboken stämmer. Det är omöjligt för oss att veta om en tom dag är en dag man glömt fylla i eller en dag man inte haft någon huvudvärk. Både vi och du kan se i din sammanfattning hur många dagar under vald period som dagboken fyllts i. Är för många dagar inte ifyllda blir det svårt för oss att göra en korrekt bedömning.
Jag har en dagbok på annat håll som jag fyller i. Kan jag fylla i den istället och skicka in?
Nej. Du får gärna fylla i dagbok på annat håll, men du behöver även fylla i vår. Det är ett krav för att vi ska kunna hjälpa dig. När du fyller i dagboken hos oss får våra läkare och sjuksköterskor en tydlig överblick över din huvudvärk via månadsvy, graf och textsammanfattning.
Kan jag efterregistrera dagar?
Du kan efterregistrera en vecka bakåt, men inte längre. Du kan inte heller fylla i dagbok för tiden innan du var patient hos oss. Vill du delge oss en tidigare dagbok kan du skicka den till oss direkt i chatten under ditt besök.
Hur fyller jag i dagboken?
Klicka på dagbok på första sidan. Där får du svara på några frågor om hur dagen varit. Om du önskar kan du även lägga till egna anteckningar. Observera att du endast kan gå tillbaka och fylla i de senaste 7 dagarna. Dagboken ska fyllas i varje dag.
Hur ser jag vilka dagar jag missat fylla i?
Via månadsvyn på webben ser du tydligt om en dag inte är ifylld. Den har då en röd ram omkring sig. Klicka på dagen för att fylla i dagboken, förutsatt att det inte gått mer än en vecka.
Vad händer om jag missar att fylla i många dagar i min dagbok?
Om du missat så många dagar att din läkare inte kan göra en bra bedömning av din huvudvärk kommer denne be dig fylla i dagboken korrekt under en tid innan en behandling kan sättas in eller utvärderas.
App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1