Vanliga frågor

Här hittar du svaret på några av de vanligaste frågorna. Hittar du ej svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. 

För frågor kopplade till ditt sjukvårdsärende hänvisar vi dig av patientsäkerhetesskäl till att kontakta oss i inloggat läge på vår plattform.

Allmänt

Kan jag/mitt barn, som är under 18 år, få hjälp via Migränhjälpen?
Nej. Vi kan bara ta emot patienter som fyllt 18 år. Personer som är under 18 år hänvisar vi till vårdcentral, som vid behov kan skriva remiss till en barnneurolog.
Vilka öppettider har ni? 
Vår administration har öppet helgfri måndag till fredag kl. 8–17. Våra läkare och sjuksköterskor arbetar lite olika. Under pågående ärende är chatten öppen under 24 timmar och din praktiker kan skriva till dig både dag- och kvällstid, beroende på hur hen arbetar. Den fysiska mottagningen i Stockholm, Neurokliniken Migränhjälpen, är öppen helgfri måndag till fredag kl. 8–16.
Vad kostar ett besök?
Patientavgiften är 200*/275** kr för läkarbesök och 100*/275** kr för sjuksköterskebesök. Besöket är kostnadsfritt för personer med frikort och för personer som inte fyllt 20* år. Alla betalningar hos Migränhjälpen registreras i högkostnadskortet elektroniskt, då våra besök går via vårdval Halland* (primärvård) eller vårdval specialiserad neurologi i Region Stockholm** (specialistvård).

Läs mer om patientavgifter i respektive region på 1177.se
Jag har en neurolog i den fysiska vården. Kan jag även ta hjälp av er?
Migränhjälpen erbjuder rikstäckande specialisthjälp för dig med migrän och svår huvudvärk. Har du redan en neurologkontakt behöver du byta över till oss för att läkaren ska kunna sätta in och utvärdera behandling. Detta kräver ingen s.k. omlistning, som i primärvården. Du kan också vända dig till oss för att få en second opinion.
Jag vill delge er provsvar/undersökningssvar/blodtryck. Hur gör jag det?
Du meddelar oss i samband med ditt besök. Blodtryck kan du ange i dina återbesöksformulär eller direkt i chatten. I chatten kan du även skicka filer och bilder till oss. Dessa sparar vi sedan i din journal.

Betalning

På vilka sätt kan jag betala?
Du kan betala med Swish, frikort, betalkort. Om du inte betalat ditt besök efter att det är genomfört kommer en faktura utfärdas på patientavgiften.
Registreras mina betalningar på mitt högkostnadskort?
Ja, alla betalningar registreras på ett e-frikort. Om du bor i en region som har manuella frikort kan du via webben skriva ut dina kvitton, så att dessa kostnader stämplas in i ditt högkostnadskort.
Behöver jag betala om jag har frikort?
Ja, du behöver utföra betalaktiviteten även när du har frikort. Systemet känner inte av om du har frikort eller ej. Om du har frikort använder du uppgifterna på frikortet för att betala. Det som efterfrågas är frikortsnummer, giltighetstid och vilken region som utfärdat frikortet.
Jag angav mitt frikortsnummer vid mitt förra besök. Behöver jag ange det igen?
Ja. Du behöver betala med ditt frikort vid varje besök du har under dess giltighetstid. Systemet sparar inte betaluppgifter.
Jag har frikort, men hittar inte mina frikortsuppgifter.
Om du har ett elektroniskt frikort som är anslutet till E-frikortstjänsten kan vi hjälpa dig att ta fram uppgifterna för det. Kontakta då kundtjanst@migranhjalpen.se. Detta gäller dock inte de regioner som har egna e-frikortssystem, vilka vi inte kan se. Det gäller Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Värmland, Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Västerbotten. Bor du i någon av dessa regioner eller har ett manuellt frikort behöver du vända dig till en vårdgivare, förslagsvis din vårdcentral, för hjälp med att få fram uppgifterna.
Hur gör jag för att betala för mitt besök?
Du betalar för besöket i appen eller via webben. Gå till ”Mina sidor”, ”Mina ärenden” och klicka “Betala besök”. Alternativt gå till ”Mina sidor”, “Mina betalningar”, “Obetalda” och klicka “Betala nu”. Välj därefter betalmetod, frikort eller online, och följ instruktionerna för att genomföra betalningen.
Hur gör jag för att få kvitton för mitt/mina besök?
När du är inloggad via webben kan du skriva ut kvitton för dina besök hos oss. Gör detta under ”Mina betalningar”.
Vad händer om jag inte betalar för mitt besök?
Om du inte betalat för ditt besök kommer en faktura skickas till dig i efterhand, via e-post.
Vad kostar det om jag uteblir från mitt besök?
Enligt regionernas regler skickas faktura om du ej avbokar i tid och uteblir från ditt besök. Av- och ombokningsregler är:
 
  • Tidbokat besök av- eller ombokas senast 24 timmar innan
  • Icke tidbokat besök av- eller ombokas senast föregående dygn
Så länge du inte har avbokat ditt besök kommer den läkare eller sjuksköterska du är bokad till att starta besöket genom att ta kontakt med dig i chatten. De asynkrona chatt-besöken, som ej är tidsbokade, har chatten öppen i 24 timmar. Har du inte betalat eller svarat innan dess stängs chatten, och en faktura på patientavgiften skickas till dig via e-post. För tidsbokade besök så som videobesök med läkare eller sjuksköterska får du betala 400 kronor i avgift om du inte avbokat ditt planerade vårdbesök i god tid, och inte har ett giltigt skäl.
Har du frågor angående din faktura?
Kontakta oss via ekonomi@migranhjalpen.se, så hjälper vi dig.

Recept

Kan jag förnya mitt/mina recept via Migränhjälpen?
Behöver du fler uttag av ditt förskrivna läkemedel mellan dina besök än vad som finns i ditt recept, kan du logga in och boka en tid – Receptförfrågan – för att konsultera läkare. Patientavgift utgår enligt gällande vårdtaxa.

Vill du ha recept på läkemedel som du använder för din migrän, men som Migränhjälpen inte tidigare skrivit ut till dig, ber vi dig i stället vända dig till den som skrivit ut detta till dig. I annat fall kan du ta upp det i samband med ett besök till din läkare på Migränhjälpen.
Kan ni skriva recept CGRP?
Ja, våra läkare kan förskriva alla behandlingar som kan användas i förebyggande syfte vid migrän, inklusive de nya behandlingarna med CGRP-hämmare (Ajovy, Emgality, Aimovig, Aquipta, Vyepti).

Besök

Hur sker besök hos Migränhjälpen?
Ett besök hos oss med läkare eller sjuksköterska sker huvudsakligen i chatt-form och/eller videosamtal. Om du har blivit insatt på CGRP-hämmare (Ajovy, Aimovig, Emgality) kommer du få ett videobesök inför uppstarten där en sjuksköterska visar dig hur du tar injektionen och svarar på eventuella frågor. Har du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling kommer du bokas på ett fysiskt besök och få träffa en sjuksköterska på vår fysiska mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.
Jag har skrivit in mig som patient. Vad händer nu?
Du får tid för ett uppstartsbesök med sjuksköterska via chatt. Du erbjuds första lediga tid. Vid stort söktryck och under storhelger kan väntetiden bli något längre än vanligt.
Hur får jag veta när jag ska bli kontaktad?
Om din besökskallelse visar ett klockslag innebär det att besöket är tidbokat och det är viktigt att du ansluter till det digitala mötet i tid. Besöket avslutas när tiden löper ut och kan inte öppnas igen.

Om din besökskallelse endast visar ett datum utan klockslag innebär det att besöket initieras i chatten någon gång denna dag och du svarar asynkront när du kan under dagen. 

När chatten är startad får du en notis. För tydligast notiser rekommenderar vi att du använder vår tjänst via appen. Utöver pushnotiser skickas även mejl för nya meddelanden. Kontrollera din skräppost, så de inte hamnar där.
Om jag varit upptagen och inte kunnat svara så aktivt i chatten, men inte känner mig klar med läkarbesöket – vad händer då?
Vår målsättning är att ett asynkront chatt-besök med läkare ska vara avslutat inom 24 timmar. Skulle du och den läkare du har besöket med komma överens om något annat är det istället det som gäller. Meddela därför i chatten om det är så att du kommer ha svårt att svara, så att hänsyn kan tas till det.

Observera: Om din besökskallelse visar ett klockslag innebär det att besöket är tidsbokat och det är viktigt att du ansluter till det digitala mötet i tid. Besöket avslutas när tiden löper ut och kan inte öppnas igen.
Varför får jag ingen tidsangivelse för när mitt återbesök är?
Om ditt återbesök sker i asynkront chatt saknas tidsangivelse. Besöket startas den dag det är bokat till, men inte på en i förväg bestämd tid. När chatten är startad kommer den sedan vara öppen under 24 timmar. Detta för att de flesta av våra läkare har sitt huvudsakliga arbete utanför Migränhjälpen, inom den fysiska vården. På grund av det är det svårt att ange en tid, är därför chatten i stället flexibel och öppen under ett dygn. Du får notis när besöket startas, och även för varje nytt meddelande som skrivs.
Jag missade att svara under den tid mitt chatt-besök var öppet och nu är chatten stängd. Hur gör jag för att få ny kontakt?
Önskar du ny kontakt fyller du i och skickar in kontaktformuläret ”Boka ny uppföljning”. Vi bokar då ett nytt besök till dig, som du betalar en ny patientavgift för.

Om det missade besöket var obetalt skickas en faktura till din e-postadress. Om det missade besöket var betalt, och du inte svarade i chatten när den var öppen, behöver du alltså ändå betala en ny patientavgift för det nya besöket.

Eventuella fakturor skickas ut i enlighet med Regionens regelverk. Själva beloppet kan därför skilja sig.
När avslutas ett besök?
Det beror på om det är ett asynkront eller tidsbokat besök.

Vår målsättning är att en asynkront chatt ska vara klar inom 24 timmar från och med då den startades. Ett besök kan dock gå mycket snabbare också, beroende på hur aktiva ni båda kan vara i chatten. Om ditt återbesök sker i asynkront chatt saknas tidsangivelse. Besöket startas den dag det är bokat till, men inte på en i förväg bestämd tid.

Om din besökskallelse visar ett klockslag innebär det att besöket är tidsbokat och det är viktigt att du ansluter till det digitala mötet i tid. Besöket avslutas när tiden löper ut och kan inte öppnas igen.
Vad kan en sjuksköterska hjälpa mig med?
Sjuksköterskorna på Migränhjälpen följer upp hur dina läkar-ordinerade behandlingar fungerar för dig. Livsstilsfaktorer är en viktig del i en migränbehandling och vi utbildar dig i vår migränskola.
Jag vill ha en fysisk undersökning. Kan jag få det via Migränhjälpen?
Migränvården som du får via vår digitala mottagning innefattar inte fysiska undersökningar. Ibland kan din läkare på Migränhjälpen be dig vända dig till din vårdcentral för EKG, blodprovstagning, blodtrycksmätning eller för att få en röntgenremiss. Migränhjälpen kan inte beställa dessa prover.
 
På vår klinik i Stockholm (specialvårdsenhet Neurokliniken Migränhjälpen behandlar vi alla neurologiska sjukdomar. Om du är patient på vår digitala mottagning och ordineras botulinumtoxin-behandling får du dina behandlingar på kliniken i Stockholm.

Dagbok

Ska jag fylla i dagboken varje dag, eller bara de dagar jag har huvudvärk?
När du är patient hos Migränhjälpen behöver du fylla i dagboken varje dag, även de dagar du inte har någon huvudvärk. Har du glömt fylla i en dag har du sju dagar på att registrera den dagen, innan formuläret låser sig.
Varför måste jag fylla i dagboken varje dag?
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, och för att kunna följa din huvudvärk, måste vi veta att dagboken stämmer. Det är omöjligt för oss att veta om en tom dag är en dag man glömt fylla i eller en dag man inte haft någon huvudvärk. Både vi och du kan se i din sammanfattning hur många dagar under vald period som dagboken fyllts i. Är för många dagar inte ifyllda blir det svårt för oss att göra en korrekt bedömning.
Jag har en dagbok på annat håll som jag fyller i. Kan jag fylla i den istället och skicka in?
Nej. Du får gärna fylla i dagbok på annat håll, men du behöver även fylla i vår. Det är ett krav för att vi ska kunna hjälpa dig. När du fyller i dagboken hos oss får våra läkare och sjuksköterskor en tydlig överblick över din huvudvärk via månadsvy, graf och textsammanfattning.
Kan jag efterregistrera dagar?
Du kan efterregistrera en vecka bakåt, men inte längre. Du kan inte heller fylla i dagbok för tiden innan du var patient hos oss. Vill du delge oss en tidigare dagbok kan du skicka den till oss direkt i chatten under ditt besök.
Hur fyller jag i dagboken?
Klicka på dagbok på första sidan. Där får du svara på några frågor om hur dagen varit. Om du önskar kan du även lägga till egna anteckningar. Observera att du endast kan gå tillbaka och fylla i de senaste 7 dagarna. Dagboken ska fyllas i varje dag.
Hur ser jag vilka dagar jag missat fylla i?
Via kalendervyn ser du tydligt om en dag inte är ifylld, då är den röd. Klicka på dagen för att fylla i dagboken, förutsatt att det inte gått mer än en vecka då dagboken är låst.
Vad händer om jag missar att fylla i många dagar i min dagbok?
Om du missat så många dagar att din läkare inte kan göra en bra bedömning av din huvudvärk kommer denne be dig fylla i dagboken korrekt under en tid innan en behandling kan sättas in eller utvärderas.
App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1