Vanliga frågor

Här hittar du svaret på några av de vanligaste frågorna.
Hittas du ej svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.
 

För frågor kopplade till ditt sjukvårdsärende hänvisar vi dig av patientsäkerhetesskäl till att kontakta oss i inloggat läge på vår plattform.

ALLMÄNT:

Kan jag/mitt barn, som är under 18 år, få hjälp via Migränhjälpen?

Nej. Vi kan bara ta emot patienter som fyllt 18 år. Personer som är under 18 år hänvisar vi till vårdcentral, som vid behov kan skriva remiss till en barnneurolog.

Vilka öppettider har ni?

Vår administration har öppet helgfri måndag till fredag kl. 8- 17. Våra läkare och sjuksköterskor arbetar lite olika. Under besök är chatten öppen under 24 timmar och din praktiker kan skriva till dig både dag- och kvällstid, beroende på hur hen arbetar.

Vad kostar ett besök?

Patientavgiften är 200*/250** kr för läkarbesök och 100*/250** kr för sjuksköterskebesök. Besöket är kostnadsfritt för personer med frikort och för personer som inte fyllt 18*/20** år. Alla betalningar hos Migränhjälpen registreras i högkostnadskortet elektroniskt, då våra besök går via vårdval Halland* eller Vårdval Neurologi i Region Stockholm**.

Jag har en neurolog i den fysiska vården. Kan jag även ta hjälp av er?

Migränhjälpen är främst till för dig som idag saknar neurologkontakt. Har du redan en neurologkontakt kan du få en second opinion av oss, men för att påbörja en medicinsk behandling via Migränhjälpen behöver du byta över till oss för att läkaren ska kunna sätta in och utvärdera behandling. Detta kräver ingen sk. omlistning, som i primärvården.

Jag vill delge er provsvar/undersökningssvar/blodtryck. Hur gör jag det?

Du meddelar oss i samband med ditt besök. Blodtryck kan du ange i dina återbesöksformulär eller direkt i chatten. I chatten kan du även skicka filer och bilder till oss. Dessa sparar vi sedan i din journal.

BESÖK:

Hur sker besök hos Migränhjälpen?

Ett läkarbesök hos oss sker huvudsakligen i chatt-form, och sjuksköterskebesök sker via chatt eller videosamtal. Telefonsamtal kan också förekomma på initiativ av våra läkare/sjuksköterskor, alternativt om du som patient har ett önskemål om att bli uppringd.

Det är inte säkert att den du har besöket med har möjlighet att ringa dig, men det går alltid bra att ställa frågan.

Om du har blivit insatt på CGRP-hämmare (Ajovy, Aimovig, Emgality) kommer du få ett videobesök inför uppstarten där en sjuksköterska visar dig hur du tar injektionen och svarar på eventuella frågor.

Har du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling kommer du bokas på ett fysiskt besök och få träffa en sjuksköterska på vår fysiska mottagning i Vällingby.

Jag har skickat in ett nybesöksformulär. Vad händer nu?

När du har skickat in ett nybesöksformulär hamnar du i vår väntelista. Patienterna kontaktas i tur och ordning. Vår målsättning är att du ska bli kontaktad av en läkare inom 3 vardagar. Under storhelger kan väntetiden tillfälligt bli någon eller några dagar extra, om en kö byggts upp. Du kan bli kontaktad även under helger, även om vår målsättning är angiven i vardagar, helt beroende på hur våra läkare jobbar.

Hur får jag veta när jag ska bli kontaktad?

Du kommer inte få någon tid i förväg. När det är din tur tar en läkare kontakt med dig i chatten. Det kan ske under både dag- och kvällstid, och under både vardag och helg. De flesta av våra läkare jobbar i huvudsak inom den fysiska vården, och för Migränhjälpen när de inte är upptagna där. Det kan därför variera när kontakt tas. När chatten är startad får du en notis. För tydligast notiser rekommenderar vi att du använder vår tjänst via appen. Utöver pushnotiser skickas även mejl för nya meddelanden. Kontrollera din skräppost, så de inte hamnar där. Konversationen är sedan öppen under 24 timmar. Du behöver alltså inte svara direkt, om du är upptagen med annat, utan kan svara så snart du har möjlighet.

Om jag varit upptagen och inte kunnat svara så aktivt, men inte känner mig klar med besöket – stängs det ändå efter 24 timmar?

Vår målsättning är att ett besök ska vara avslutat inom 24 timmar. Detta för att vi ska kunna planera vår verksamhet. Skulle du och den läkare/sjuksköterska du har besöket med komma överens om något annat är det istället det som gäller. Meddela därför i chatten om det är så att du kommer ha svårt att svara, så att hänsyn kan tas till det.

Varför får jag ingen tidsangivelse för när mitt återbesök är?

Ditt återbesök kommer startas under den dag det är bokat till, men inte på en i förväg bestämd tid. När chatten är startad kommer den sedan vara öppen under 24 timmar. Detta för att de flesta av våra läkare, och även vissa av våra sjuksköterskor, har sitt huvudsakliga arbete utanför Migränhjälpen, inom den fysiska vården. På grund av det är det svårt att ange en tid, och det är därför chatten i stället är flexibel och öppen under ett dygn. Du får notis när en läkare/sjuksköterska startar besöket med dig, och även för varje nytt meddelande som skrivs.

Vissa av återbesöken till sjuksköterska sker dock via video. Om du bokas på ett videobesök kommer du få notis om det, och även en tidsangivlese för när besöket är bokat till.

Jag missade att svara under den tid mitt besök var öppet och nu är chatten stängd. Hur gör jag för att få ny kontakt?

Önskar du ny kontakt fyller du i och skickar in kontaktformuläret ”Boka ny uppföljning”. Vi bokar då ett nytt besök till dig. Till detta besök kommer du behöva betala en ny patientavgift. Om du inte betalade för besöket du missade kommer en faktura skickas till din e-postadress. Om du betalade för besöket, men inte svarade i chatten under det dygn den var öppen, behöver du betala en ny patientavgift för det nya besöket.

Hur lång tid tar ett besök?

Vår målsättning är att en chatt ska vara klar inom 24 timmar från och med då den startades. Ett besök kan dock gå mycket snabbare också, beroende på hur aktiva ni båda kan vara i chatten. Ni kan också komma överens om att förlänga tiden chatten är öppen. Detta kommuniceras då i chatten.

Vad kan en sjuksköterska hjälpa mig med?

Sjuksköterskorna på Migränhjälpen kommer under sina besök med dig framför allt prata om, och följa upp, olika livsstilsfaktorer som är relevanta när man lever med migrän, och ge dig stöd, information och rådgivning i detta. Livsstilsfaktorer är en viktig del i en migränbehandling. Även om du redan är väldigt insatt i detta vill vi ändå ha samtal med dig kring det, så att vi får veta vad du vet. Utöver detta kommer din sjuksköterska även följa upp dagbok och eventuell behandling, och svara på de frågor och funderingar du kan tänkas ha.

Jag vill ha en fysisk undersökning. Kan jag få det via Migränhjälpen?

Beroende på din diagnos samt utbud av specialistvård i din vård region kan du bli remitterad av din läkare till vår fysiska specialvårdsenhet Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm där fysiska besök hålls.

Migränhjälpen är utöver det en digital mottagning och du träffar oss endast på distans (med undantag för att du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling). Ibland kan din läkare på Migränhjälpen be dig vända dig till din VC för EKG, blodprovtagning, blodtrycksmätning eller för att få en röntgenremiss. Migränhjälpen kan inte beställa dessa prover.
 

BETALNING:

På vilka sätt kan jag betala?

Du kan betala med Swish, frikort, betalkort. Om du inte betalat ditt besök efter att det är genomfört kommer en faktura utfärdas på patientavgiften.

Registreras mina betalningar på mitt högkostnadskort?

Ja, alla betalningar registreras på ett e-frikort. Om du bor i en region som har manuella frikort kan du via webben skriva ut dina kvitton, så att dessa kostnader stämplas in i ditt högkostnadskort.

Behöver jag betala om jag har frikort?

Ja, du behöver utföra betalaktiviteten även när du har frikort. Systemet känner inte av om du har frikort eller ej. Om du har frikort använder du uppgifterna på frikortet för att betala. Det som efterfrågas är frikortsnummer, giltighetstid och vilken region som utfärdat frikortet.

Jag angav mitt frikortsnummer vid mitt förra besök. Behöver jag ange det igen?

Ja. Du behöver betala med ditt frikort vid varje besök du har under dess giltighetstid. Systemet sparar inte betaluppgifter.

Jag har frikort, men hittar inte mina frikortsuppgifter.

Om du har ett elektroniskt frikort som är anslutet till E-frikortstjänsten kan vi hjälpa dig att ta fram uppgifterna för det. Kontakta då kundtjanst@migranhjalpen.se. Detta gäller dock inte de regioner som har egna e-frikortssystem, vilka vi inte kan se. Det gäller Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Värmland, Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Västerbotten. Bor du någon av dessa regioner eller har ett manuellt frikort behöver du vända dig till en vårdgivare, förslagsvis din vårdcentral, för hjälp med att få fram uppgifterna.

Hur gör jag för att betala för mitt besök?

Du betalar för besöket i appen eller via webben. Gå till ”Mina sidor” och ”Mina ärenden”. Längst ut till höger har du symbolen:

eye

Klicka på den. Skrolla ned till ”Betala besök” och välj betalmetod. När betalningen är genomförd få du meddelandet ”Betalning genomförd”. Klicka på OK. Under ”Mina betalningar” kan du också se dina betalda och obetalda besök. Även här kan du betala för ditt besök.

Hur gör jag för att få kvitton för mitt/mina besök?

När du är inloggad via webben kan du skriva ut kvitton för dina besök hos oss. Gör detta under ”Mina betalningar”.

Vad händer om jag inte betalar för mitt besök?

Om du inte betalat för ditt besök kommer en faktura skickas till dig i efterhand, via e-post.

Vad kostar det om jag uteblir från mitt besök?

Så länge du inte har avbokat ditt besök kommer den läkare eller sjuksköterska du är bokad till att starta besöket genom att ta kontakt med dig i chatten. Chatten är öppen i 24 timmar. Har du inte betalat eller svarat innan dess stängs chatten, och en faktura på patientavgiften skickas till dig via e-post.

Har du fått en faktura från oss som du undrar över?

Kontakta oss via ekonomi@migranhjalpen.se, så hjälper vi dig.

DAGBOK:

Ska jag fylla i dagboken varje dag, eller bara de dagar jag har huvudvärk?

När du är patient hos Migränhjälpen behöver du fylla i dagboken varje dag, även de dagar du inte har någon huvudvärk. Har du glömt fylla i en dag har du sju dagar på att registrera den dagen, innan formuläret låser sig.

Varför måste jag fylla i dagboken varje dag?

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, och för att kunna följa din huvudvärk, måste vi veta att dagboken stämmer. Det är omöjligt för oss att veta om en tom dag är en dag man glömt fylla i eller en dag man inte haft någon huvudvärk. Både vi och du kan se i din sammanfattning hur många dagar under vald period som dagboken fyllts i. Är för många dagar inte ifyllda blir det svårt för oss att göra en korrekt bedömning.

Jag har en dagbok på annat håll som jag fyller i. Kan jag fylla i den istället och skicka in?

Nej. Du får gärna fylla i dagbok på annat håll, men du behöver även fylla i vår. Det är ett krav för att vi ska kunna hjälpa dig. När du fyller i dagboken hos oss får våra läkare och sjuksköterskor en tydlig överblick över din huvudvärk via månadsvy, graf och textsammanfattning.

Kan jag efterregistrera dagar?

Du kan efterregistrera en vecka bakåt, men inte längre. Du kan inte heller fylla i dagbok för tiden innan du var patient hos oss. Vill du delge oss en tidigare dagbok kan du skicka den till oss direkt i chatten under ditt besök.

Hur fyller jag i dagboken?

Klicka på dagbok på första sidan. Där får du svara på några frågor om hur dagen varit. Om du önskar kan du även lägga till egna anteckningar. Observera att du endast kan gå tillbaka och fylla i de senaste 7 dagarna. Dagboken ska fyllas i varje dag.

Hur ser jag vilka dagar jag missat fylla i?

Via månadsvyn på webben ser du tydligt om en dag inte är ifylld. Den har då en röd ram omkring sig. Klicka på dagen för att fylla i dagboken, förutsatt att det inte gått mer än en vecka.

Vad händer om jag missar att fylla i många dagar i min dagbok?

Om du missat så många dagar att din läkare inte kan göra en bra bedömning av din huvudvärk kommer denne be dig fylla i dagboken korrekt under en tid innan en behandling kan sättas in eller utvärderas.

RECEPT:

Kan jag förnya mitt/mina recept via Migränhjälpen?

De recept som förskrivits via Migränhjälpen kan förnyas mellan dina besök. Du skickar då in kontaktformuläret ”Receptförnyelse”, så får du hjälp med det. Skulle din läkare, av olika anledningar, inte vilja förnya ditt recept meddelar vi dig det, samt orsaken. Räkna med att det kan ta upp till tre vardagar innan du får ett nytt recept. Du får ett SMS så snart ditt recept är klart.

Vill du ha recept på läkemedel som du använder för din migrän, men som Migränhjälpen inte tidigare skrivit ut till dig, ber vi dig i stället vända dig till den som skrivit ut detta till dig. I annat fall kan du ta upp det i samband med ett besök till din läkare på Migränhjälpen. Vi skriver inte ut narkotikaklassade preparat.

Kan ni skriva recept CGRP?

Ja, våra läkare kan förskriva alla behandlingar som kan användas i förebyggande syfte vid migrän, inklusiver de nya behandlingarna med CGRP-hämmare (Ajovy, Emgality, Aimovig).

Kan jag få recept på behandling med CGRP-hämmare?

Din neurolog gör bedömningen om du kan få detta förskrivet inom högkostnadsskyddet. Vi följer de nationella riktlinjer som finns för detta. Dessa är att man fått diagnosen kronisk migrän och tidigare har provat och utvärderat minst två andra förebyggande läkemedelsbehandlingar som inte fungerat.

Förskriver ni narkotikaklassade preparat?

Nej, våra läkare förskriver inga läkemedel som är narkotikaklassade. För recept på detta hänvisar vi dig till en fysisk vårdgivare, till exempel din vårdcentral.

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317

SOCIALA MEDIER

KONTAKT

kundtjanst@migranhjalpen.se

Öppettider: vardagar 9 - 17

Vårt mål är att besvara dina frågor inom 48 timmar.

vardvalhalland
Företagshälsor_liten

Migränhjälpen Norden AB org nr 559214-1104