Så fungerar det

Så funkar vården hos Migränhjälpen

Rityta-1

Skriv in dig hos oss genom att legitimera dig med BankID och svara på några inledande frågor om din huvudvärk inför ett uppstartsbesök. 

Rityta-2

Du bokas till ditt uppstartsbesök. Du betalar en patientavgift på 100:- (frikort gäller). Besöket är tidsbokat och sker digitalt med en sjuksköterska. Din migrändagbok startas.

Rityta-3

Ditt första besök med läkare sker cirka en månad efter uppstartsbesöket. Du får din diagnos samt lämplig medicinsk behandling.

Rityta-4

Återkommande besök för behandling, stöd och rådgivning hos läkare och sjuksköterska.

Behandling utifrån din diagnos och dina behov

Efter grundlig kartläggning av din problematik kommer vi förskriva lämplig behandling för din migrän. Om du har en lågfrekvent migrän räcker det oftast med att hitta en bra anfallsbehandling. Om det visar sig vara en mer högfrekvent migrän kommer vi förskriva förebyggande medicin enligt gällande riktlinjer.

Har du kronisk migrän och uppfyller kriterierna för CGRP-antikroppar kommer vi att kunna förskriva dessa. Fortsatt uppföljning av din huvudvärk och utvärdering av behandlingens effektivitet sker med den digitala dagboken och skattningsskalor. Vi erbjuder även botulinumtoxinbehandling på vår mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.

Vi skriver inte ut narkotikaklassade läkemedel. Vi utfärdar inte heller sjukintyg. För detta hänvisas du till din vårdcentral.

MH_2135970499

Vanliga frågor

Hur sker besök hos Migränhjälpen?
Ett besök hos oss sker via chatt och/eller videosamtal. Om du har blivit insatt på CGRP-hämmare kommer du få ett videobesök inför uppstarten där en sjuksköterska lär dig hur du tar injektionen. Har du blivit ordinerad botulinumtoxinbehandling bokas du till en sjuksköterska på vår fysiska mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.
Jag har skrivit in mig som patient. Vad händer nu?
Du får tid för ett digitalt uppstartsbesök med sjuksköterska. Du erbjuds första lediga tid. Vid stort söktryck och under storhelger kan väntetiden bli något längre än vanligt.
Vad kan migränhjälpen hjälpa mig med?
Migränhjälpens läkare kan diagnosticera och behandla din huvudvärk. För dig med högfrekvent migrän kan vi erbjuda olika förebyggande läkemedel inklusive avancerad behandling med CGRP-antikroppar och botulinumtoxin. Våra sjuksköterskor stöttar dig under resans gång och hjälper dig till att göra livsstilsförändringar i migränreducerande syfte.
Jag vill ha en fysisk undersökning. Kan jag få det via Migränhjälpen?
Migränvården som du får via vår digitala mottagning innefattar inte fysiska undersökningar. Ibland kan din läkare på Migränhjälpen be dig vända dig till din vårdcentral för EKG, blodprovstagning, blodtrycksmätning eller för att få en röntgenremiss. Migränhjälpen kan inte beställa dessa prover.
 
På vår klinik i Stockholm (specialvårdsenhet Neurokliniken Migränhjälpen) behandlar vi alla neurologiska sjukdomar. Om du är patient på vår digitala mottagning och ordineras botulinumtoxin-behandling får du dina behandlingar på kliniken i Stockholm.
App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1