Vi hjälper dig med:

• Bedömning och diagnostik av din huvudvärk
• Kontakt med specialistläkare
• Rådgivning och behandling

Du kan själv remittera dig till Migränhjälpen direkt på vår hemsida eller i vår app.

Vi rekommenderar att du använder appen – då får du tydligare notiser och smidigare inloggning via biometri (t.ex. Face-ID eller fingeravtryck).

symbol av person med blixt

Du får först svara på ett par korta frågor för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig, eller om du bör söka dig till en fysisk vårdgivare.

Om vi tror att vi kan hjälpa dig får du svara på några inledande frågor om din huvudvärk inför inskrivning med sjuksköterska.

Patientavgiften hos oss är 200*/250** kr för läkarbesök och 100*/250** kr för sjuksköterskebesök. Om du är under 20 år** utgår ingen patientavgift. Frikort gäller som vanligt. 

* = Primärvård via Region Halland
** = Specialistvård via Region Stockholm

Läs mer om våra patientavgifter här

symbol med pil
symbol av förstoringsglas

Efter inskrivning börjar du fylla i Migränhjälpens huvudvärksdagbok och inför första besöket med specialistläkare kommer du få svara på mer ingående frågor om din huvudvärk. Ofta kan diagnos ställas och behandling sättas in omgående, det beror på hur din sjukdomshistoria ser ut.

Efter ditt första läkarbesök hos oss bokas du för besök till en huvudvärksspecialiserad sjuksköterska som går igenom information kring din huvudvärksdiagnos och livsstilsfaktorer.

Rityta-4-kopia-2

Fördelarna med en digital behandling

Migrän och annan återkommande huvudvärk lämpar sig ovanligt bra för ett digitalt omhändertagande. Det krävs nämligen mycket sällan någon fysisk utredning med röntgen, blodprover, EKG osv för att kunna ställa rätt huvudvärksdiagnos. Diagnosen ställs via ett ganska omfattande frågebatteri som du besvarar inför första läkarbesöket. Den digitala behandlingen gör det möjligt att ge rikstäckande vård och är ett mycket effektivt nyttjande av neurologresurser. Skulle din huvudvärk mot förmodan ändå kräva fysisk utredning kommer vi meddela dig hur du ska gå tillväga.

För utredning och planering av vårdinsatser mot huvudvärksproblematik liksom löpande utvärdering används dagbok för att registrera symtom. När du skrivits in hos oss får du tillgång till vår digitala huvudvärksdagbok där du ska registrera all din huvudvärk. Du kommer även bli ombedd att fylla i skattningsskalor som mäter hur stor påverkan huvudvärken har på din vardag och livskvalitet.

Behandling utifrån din diagnos och dina behov

När vi gjort en fullskalig utredning och kartläggning av din problematik kommer vi förskriva lämplig behandling för din migrän. Har du en lågfrekvent migrän räcker det oftast med att hitta en bra anfallsbehandling. Om det istället visar sig vara en mer högfrekvent episodisk migrän eller kronisk migrän kommer vi förskriva förebyggande medicin. Ifall du aldrig haft någon förebyggande behandling kommer vi föreslå något av de traditionella läkemedlen enligt gällande riktlinjer.

Har du kronisk migrän och uppfyller kriterierna för CGRP-antikroppar kommer vi att kunna förskriva dessa. Vi kommer sedan fortsätta med monitorering och uppföljning av din huvudvärk med den digitala dagboken och skattningsskalor så att vi kan se om din behandling är tillräckligt effektiv. Vi erbjuder botulinumtoxin-behandling på vår mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.

Vi skriver inte ut narkotikaklassade läkemedel. Vi skriver heller inte ut sjukintyg. För detta hänvisar vi dig till din husläkare.

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317