Så fungerar det

Så funkar vården hos Migränhjälpen

Rityta-1

Skriv in dig hos oss genom att legitimera dig med BankID och svara på några inledande frågor om din huvudvärk inför ett uppstartsbesök. 

Rityta-2

Du bokas till ditt uppstartsbesök. Du betalar en patientavgift på 100:- (frikort gäller). Besöket är tidsbokat och sker med en sjuksköterska i vår chatt. Din migrändagbok startas.

Rityta-3

Du har ditt första besök med en läkare en månad efter ditt första besök hos oss. Du får din diagnos samt eventuell insättning av förebyggande behandling och anfallsbehandling.

Rityta-4

Löpande behandling och uppföljning – Vår vision är att alla som lever med svår huvudvärk eller migrän ska kunna leva fullt ut, utan begränsningar. Vi står alltid på din sida och släpper aldrig något som är viktigt för dig innan det är klart.

De två inledande vårdbesöken sker på primärvårdsnivå via Region Halland. Om läkare bedömer att du anses behöva specialistvård, sker efterföljande besök sker inom specialistvården via Region Stockholm. Du kan läsa mer om patientavgifter och självremittering bland vanliga frågor.

Behandling utifrån din diagnos och dina behov

När vi gjort en fullskalig utredning och kartläggning av din problematik kommer vi förskriva lämplig behandling för din migrän. Har du en lågfrekvent migrän räcker det oftast med att hitta en bra anfallsbehandling. Om det istället visar sig vara en mer högfrekvent episodisk migrän eller kronisk migrän kommer vi förskriva förebyggande medicin. Ifall du aldrig haft någon förebyggande behandling kommer vi föreslå något av de traditionella läkemedlen enligt gällande riktlinjer.

Har du kronisk migrän och uppfyller kriterierna för CGRP-antikroppar kommer vi att kunna förskriva dessa. Vi kommer sedan fortsätta med monitorering och uppföljning av din huvudvärk med den digitala dagboken och skattningsskalor så att vi kan se om din behandling är tillräckligt effektiv. Vi erbjuder botulinumtoxin-behandling på vår mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.

Vi skriver inte ut narkotikaklassade läkemedel. Vi skriver heller inte ut sjukintyg. För detta hänvisar vi dig till din husläkare.

MH_2135970499

Vanliga frågor

Hur sker besök hos Migränhjälpen?
Ett besök hos oss med läkare eller sjuksköterska sker huvudsakligen i chatt-form och/eller videosamtal.Om du har blivit insatt på CGRP-hämmare (Ajovy, Aimovig, Emgality) kommer du få ett videobesök inför uppstarten där en sjuksköterska visar dig hur du tar injektionen och svarar på eventuella frågor.Har du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling kommer du bokas på ett fysiskt besök och få träffa en sjuksköterska på vår fysiska mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.
Jag har skrivit in mig som patient. Vad händer nu?
Inom tre vardagar från det att du söker till oss bokar en sjuksköterska in dig på ett uppstartsbesök via chatt. Under storhelger kan väntetiden tillfälligt bli någon eller några dagar extra, om en kö byggts upp. Du kan komma att bli kontaktad under helger, även om vår målsättning är angiven i vardagar, helt beroende på hur våra läkare jobbar.
Vad kan migränhjälpen hjälpa mig med?
Sjuksköterskorna på Migränhjälpen kommer under sina besök med dig framför allt prata om, och följa upp, olika livsstilsfaktorer som är relevanta när man lever med migrän, och ge dig stöd, information och rådgivning i detta. Livsstilsfaktorer är en viktig del i en migränbehandling. Även om du redan är väldigt insatt vill vi ändå ha samtal med dig för att få insyn i vad du redan vet. Utöver detta kommer din sjuksköterska även följa upp dagbok och eventuell behandling, och svara på de frågor och funderingar du kan tänkas ha.
Jag vill ha en fysisk undersökning. Kan jag få det via Migränhjälpen?
Beroende på din diagnos samt utbud av specialistvård i den region du är folkbokförd i kan du bli remitterad av din läkare till vår fysiska specialvårdsenhet Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm där fysiska besök hålls. Migränhjälpen är utöver det en digital mottagning och du träffar oss endast på distans (med undantag för att du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling). Ibland kan din läkare på Migränhjälpen be dig vända dig till din vårdcentral för EKG, blodprovstagning, blodtrycksmätning eller för att få en röntgenremiss. Migränhjälpen kan inte beställa dessa prover.
App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1