Om Migränhjälpen

För hela Sverige

Migränhjälpen erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds på uppdrag av Region Stockholm samt i samarbete med Husläkarna Falkenberg, som ingår i vårdvalet i Region Halland.

Lakare_Johan_Migranhjalpen

“Med Migränhjälpen vill vi tillgängliggöra vård och behandling för så många migränpatienter som möjligt. Oavsett var i landet de bor."

 – Johan Nyberg, neurolog och medgrundare

Vi behandlar din migrän

Migränhjälpen startades för att erbjuda vård till det stora antal människor med migrän i Sverige som inte har möjlighet att få behandling av neurolog eller huvudvärksspecialist. Detta trots att de lider av en svår och handikappande huvudvärkssjukdom. Bolaget grundades 2019 av bland andra neurologen Johan Nyberg, som har över 20 års erfarenhet av migränbehandling. I och med vår lansering år 2020 fick världen sin första digitala vårdtjänst som är specialiserad på migrän.

Migränhjälpens läkare har gedigen erfarenhet inom migränvård. Specialistläkare i neurologi diagnosticerar och behandlar våra patienter. Primärvårdsläkare kan ha den initiala kontakten för att fastställa diagnos. Våra sjuksköterskor är specialutbildade inom huvudvärk och ger våra patienter uppföljning, stöd och rådgivning under hela patientresan.

I Februari 2023 öppnades Neurokliniken Migränhjälpen, vår fysiska neurologimottagning i Gamla Karolinskas huvudbyggnad i Solna. Här tar vi emot remitterade patienter med migrän eller andra besvär som kräver specialiserad neurologisk vård. Här har vi också möjlighet att ge behandling med botulinumtoxin mot migrän.

Huvudvärk och migrän är i dag den näst vanligaste orsaken i världen till att människor inte kan arbeta. Sjukdomen påverkar livskvalitet och relationer. Många som behöver hjälp med sin huvudvärk får inte det idag.

symbol av person med blixt

1.4 miljoner svenskar lider av migrän

symbol av pusselbitar

Endast 1–5 % av de 200 000 med kronisk migrän får optimal behandling

symbol som föreställer kugghjul

Bristen på neurologer i Sverige är en av orsakerna

symbol som föreställer hus

Bristfällig migränvård orsakar 2,4 miljoner sjukdagar per år i Sverige

Migränhjälpens prioriterade mål för hållbar utveckling

För Migränhjälpen är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling. Vi har identifierat fyra fokusområden där vi kan göra skillnad.

God hälsa och välbefinnande

Migränhjälpen ökar tillgängligheten för patienter med migrän som har svårt att få tillgång till adekvat vård i sin hemregion.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Migränhjälpen ger alla anställda goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Genom att erbjuda fler människor adekvat migränvård bidrar vi till minskat produktionsbortfall i samhället och därmed ökad ekonomisk tillväxt.

Minskad ojämlikhet

Migrän drabbar fler kvinnor än män och förbättrad migränvård ger därför en positiv effekt på jämställdheten. Med en likartad migränvård för hela landets befolkning bidrar Migränhjälpen till minskade regionala skillnader och ökad jämlikhet.

Bekämpa klimatförändringarna

Migränhjälpens digitala lösning minskar behovet av resor till och från sjukvårdsbesök.

globala_malen-560×290-1

De 17 hållbara utvecklingsmålen (SDG) fastställdes av FN 2015 och är tänkta att uppnås till 2030. De är "designade för att vara en gemensam plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu och i framtiden" (fn) .org).

svartvit bild på kvinna i kostym

"Färre än 10 % får den behandling som behövs. Migränhjälpen skapar nya möjligheter för behandling inom ett område som varit kraftigt åsidosatt i vården. Genom bolagets digitala plattform kan ett stort antal patienter effektivt utredas och få hjälp av specialistläkare utan att resa långa sträckor."

– Tarja zu dem Berge, Fund Manager på STAR Impact 

Digitalisering för en tillgänglig och hållbar migränvård

Idén till Migränhjälpen föddes av sjuksköterskan och entreprenören Alexander Knezevic som såg att många migränpatienter inte fick den vård de behövde. Han bildade bolaget tillsammans med neurologen Johan Nyberg samt en grupp entreprenörer och investerare med erfarenheter viktiga för bolagets utveckling.

Med digital teknik för patientdialog och en avancerad algoritm som skapar en unik databas är Migränhjälpen en internationellt skalbar digital specialistklinik för primärt migränpatienter med både den offentliga och privata sektorn som uppdragsgivare.

Migränhjälpens styrelse består av:
Dr. Tobias Perdahl - Medgrundare Doktor24/ Platform24
Dr. Joakim Bergström - Entreprenör, grundare Backa Läkarhus
Tarja zu dem Berge - Fund manager STAR Impact (Ex. Almi Invest)
Dr. Johan Nyberg - Medgrundare till Migränhjälpen och neurolog
Rikard Rosenbacke - Ekonom, företagsanalytiker och entreprenör 

"Dagens bristfälliga migränvård medför ett onödigt lidande för många människor och en hög kostnad för samhället. Vi kommer aldrig bli tillräckligt många huvudvärksspecialister i Sverige för att kunna tillgodose det stora vårdbehovet. Migränhjälpen vill lösa detta med en effektiv digital tjänst. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda ett stort antal migränpatienter vård och behandling oavsett var i landet de bor."

 – Johan Nyberg, neurolog och medgrundare

App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1