Om Migränhjälpen

För hela Sverige

Migränhjälpen erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds på uppdrag av Region Stockholm samt i samarbete med Husläkarna Falkenberg, som ingår i vårdvalet i Region Halland.

Lakare_Johan_Migranhjalpen

“Med Migränhjälpen vill vi tillgängliggöra vård och behandling för så många migränpatienter som möjligt. Oavsett var i landet de bor."

 – Johan Nyberg, neurolog och medgrundare

Vi står alltid på våra patienters sida

Migränhjälpen startades för att tillgängliggöra vård till det stora antal människor med migrän i Sverige som inte har möjlighet att få behandling av neurolog eller huvudvärksspecialist trots att de lider av en svår och handikappande huvudvärkssjukdom. Bolaget grundades 2019 av bland andra neurologen Johan Nyberg, som har över 20 års erfarenhet av migränbehandling. I och med vår lansering år 2020 fick världen sin första digitala vårdtjänst som är specialiserad på migrän.

Alla Migränhjälpens läkare har gedigen erfarenhet inom migränvården. Specialistläkare i neurologi vårdar våra  diagnostiserade patienter och primärvårdsläkare kan ha den initiala kontakten för att fastställa diagnos. Våra sjuksköterskor är specialutbildade inom huvudvärk och ger våra patienter uppföljning, stöd och rådgivning under hela patientresan.

I Februari 2023 öppnades Neurokliniken Migränhjälpen, vår fysiska neurologimottagning i Gamla Karolinskas huvudbyggnad i Solna. Här tar vi emot remitterade patienter med migrän eller andra neurologiska besvär som kräver specialiserad neurologisk vård, samt ger botulinumtoxin-behandling mot migrän.

Vi står alltid på våra patienters sida. Vi förstår och värdesätter deras behov. Huvudvärk och migrän är i dag den näst vanligaste orsaken i världen till att människor inte kan arbeta. Det går också ut över familjeliv och välmående. Samtidigt kan de flesta som behöver hjälp med sin huvudvärk inte få det idag. Det är ett komplext sjukdomstillstånd och experterna för få. Det här tänker vi ändra på. Både genom att tillgängliggöra expertis och bygga upp en unik kunskap kring migrän som gör att vi blir ännu bättre på att hjälpa och behandla.

symbol av person med blixt

1.4 miljoner svenskar lider av migrän

symbol av pusselbitar

Endast 1–5% av de 200 000 med kronisk migrän får rätt behandling

symbol som föreställer kugghjul

Bristen på neurologer i Sverige är en av orsakerna till detta

symbol som föreställer hus

Bristfällig migränvård skapar produktionsbortfall motsvarande 9500 heltidstjänster

Migränhjälpens prioriterade mål för hållbar utveckling

För Migränhjälpen är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling. För att fokusera våra ansträngningar på där vi kan ge mest värde har vi identifierat fyra fokusområden.

3. God hälsa och välbefinnande

Migränhjälpen underlättar behandlingssökandet för personer med migrän, vilket gör diagnostik och behandling av migrän mer tillgänglig.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Alla förtjänar anständiga arbetsvillkor. Migränhjälpen har som mål att föregå med gott exempel inom hälso- och sjukvården genom att ge alla anställda de arbetsvillkor de förtjänar.

10. Minskad ojämnlikhet

Migränhjälpen är fullt övertygad om att en minskning av konsekvenserna av migrän kommer att ha en positiv effekt på jämställdheten – att minska skillnader utifrån geografisk plats och kön.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Migränhjälpens digitala lösning minskar behovet av patienttransporter till och från möten.

globala_malen-560×290-1

De 17 hållbara utvecklingsmålen (SDG) fastställdes av FN 2015 och är tänkta att uppnås till 2030. De är "designade för att vara en gemensam plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu och i framtiden" (fn) .org).

svartvit bild på kvinna i kostym

"Färre än 10% får den behandling som behövs. Migränhjälpen skapar nya möjligheter för behandling inom ett område som varit kraftigt åsidosatt i vården. Genom bolagets digitala plattform kan ett stort antal patienter effektivt utredas och få hjälp av specialistläkare utan att resa långa sträckor"

– Tarja zu dem Berge, Fund Manager på STAR Impact 

Digitalisering för en tillgänglig och hållbar migränvård

Idén till Migränhjälpen föddes av sjuksköterskan och entreprenören Alexander Knezevic som såg att väldigt många svåra migränpatienter inte fick den hjälp de behövde. Han bildade sedan bolaget tillsammans med neurologen Johan Nyberg och utvalda aktieägare från områden viktiga för bolagets utveckling som media, vård, affärsutveckling, tech start-ups samt varumärke och kommunikation.

Med digital teknik för patientdialog och en avancerad algoritm som skapar en unik databas är Migränhjälpen en internationellt skalbar digital specialistklinik för primärt migränpatienter med både den offentliga och privata sektorn som uppdragsgivare.

Migränhjälpens styrelse består av:
Dr. Tobias Perdahl - Medgrundare Doktor24/ Platform24
Dr. Joakim Bergström - Entreprenör, grundare Backa Läkarhus
Tarja zu dem Berge - Fund manager STAR Impact (Ex. Almi Invest)
Dr. Johan Nyberg - Medgrundare till Migränhjälpen och neurolog
Rikard Rosenbacke - Ekonom

"Dagens bristfälliga migränvård medför ett onödigt lidande för många och har en hög kostnad för samhället. Vi kommer aldrig bli tillräckligt många huvudvärksspecialister i Sverige för att kunna tillgodose vårdbehovet. Migränhjälpen ska försöka lösa detta med en effektiv digital tjänst. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda ett stort antal migränpatienter vård och behandling oavsett var i landet de bor."

 – Johan Nyberg, neurolog och medgrundare

App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1