Syftet med frågorna är att hjälpa till med att diagnosticera och behandla människor som lider av återkommande huvudvärk, främst migrän. Vid akuta besvär eller nyligen debuterad huvudvärk ska den fysiska vården eller 1177 kontaktas.

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317