Migränhjälpen erbjuder dig som lider av svår huvudvärk kontakt med specialistläkare för bedömning och diagnostik av dina symptom, samt rådgivning och adekvat behandling. 

Besvara nedan frågor för att se huruvida vi verkar kunna hjälpa dig. 

Syftet med frågorna är att hjälpa till med att diagnostisera och behandla människor som lider av återkommande huvudvärk, främst migrän. Vid akuta besvär eller nyligen debuterad huvudvärk ska du kontakta den fysiska vården eller 1177.

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317