Vårdplan

Ditt första år hos oss

Migränhjälpens vårdplan är indelad i tre delar; inskrivning och uppstart, diagnostisering och behandling samt uppföljning och vägledning. Grunden är att under första året som patient har du utöver två inskrivnings- och uppstartsbesök, fyra besök hos specialistläkare och fyra besök hos sjuksköterska. Utifrån individuella behov och hur din symptombild utvecklas efter behandling kan besök efterföljande år bokas tätare eller med längre intervall.

MH_2070521546

Inskrivning 
Efter att du har sökt vård hos oss bokas du till ett besök med sjuksköterska via vår chatt inom tre dagar. Du skrivs under detta möte in och igångsätts att föra dagbok över din huvudvärk och ditt mående. Du för dagbok under fyra veckor så att vi får ett så bra underlag som möjligt inför diagnos och behandling.

Besök hos läkare
En månad efter inskrivning har du ditt första möte med en läkare. Du får din diagnos och eventuell insättning av förebyggande behandling och anfallsbehandling.

Besök hos sjuksköterska 
Två till tre veckor efter ditt första besök hos läkare sker en uppföljning av eventuell insatt behandling och samtal kring livsstilsfaktorer. Livsstilsfaktorer är en stor och avgörande del i hur man behandlar och förhåller sig till sin huvudvärkssjukdom.

Återbesök läkare 
Tre månader efter ditt första läkarbesök går vi igenom din dagbok och diskuterar eventuell läkemedelsbehandling (insättning, utsättning, utvärdering, dosjustering).

Återbesöksintervall första året
Du har fortsatta besök hos oss med sex veckors mellanrum och träffar läkare och sjuksköterska omväxlande. Besöken hos sjuksköterska fokuserar på livsstilsfaktorer och följer upp hur du mår med dina mediciner. Läkarbesöken fokuserar på din läkemedelsbehandling och om den behöver justeras, kompletteras eller ändras. Vid samtliga besök går vi igenom din dagbok.

Besöken glesas ut
När vi hittar rätt behandling för dig och du mår stabilt bättre kommer besöken att glesas ut. Ett vanligt intervall är då besök var tredje månad; varannan gång med läkare och varannan med sjuksköterska. Det vill säga att du har besök med din läkare två gånger om året, och två gånger med din sjuksköterska. 

Migranhjalpen-vardkedja

Patientavgiften hos oss är 200*/275**kr för läkarbesök och 100*/275**kr för sjuksköterskebesök. Om du är under 20 år* utgår ingen patientavgift. Frikort gäller som vanligt.

* Primärvård via Region Halland
** Specialistvård via Region Stockholm. 

Vanliga frågor

Hur sker besök hos Migränhjälpen?
Ett besök hos oss sker via chatt och/eller videosamtal. Om du har blivit insatt på CGRP-hämmare kommer du få ett videobesök inför uppstarten där en sjuksköterska lär dig hur du tar injektionen. Har du blivit ordinerad botulinumtoxinbehandling bokas du till en sjuksköterska på vår fysiska mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.
Jag har skrivit in mig som patient. Vad händer nu?
Du får tid för ett digitalt uppstartsbesök med sjuksköterska. Du erbjuds första lediga tid. Vid stort söktryck och under storhelger kan väntetiden bli något längre än vanligt.
Vad kan migränhjälpen hjälpa mig med?
Migränhjälpens läkare kan diagnosticera och behandla din huvudvärk. För dig med högfrekvent migrän kan vi erbjuda olika förebyggande läkemedel inklusive avancerad behandling med CGRP-antikroppar och botulinumtoxin. Våra sjuksköterskor stöttar dig under resans gång och hjälper dig till att göra livsstilsförändringar i migränreducerande syfte.
Jag vill ha en fysisk undersökning. Kan jag få det via Migränhjälpen?
Migränvården som du får via vår digitala mottagning innefattar inte fysiska undersökningar. Ibland kan din läkare på Migränhjälpen be dig vända dig till din vårdcentral för EKG, blodprovstagning, blodtrycksmätning eller för att få en röntgenremiss. Migränhjälpen kan inte beställa dessa prover.
 
På vår klinik i Stockholm (specialvårdsenhet Neurokliniken Migränhjälpen) behandlar vi alla neurologiska sjukdomar. Om du är patient på vår digitala mottagning och ordineras botulinumtoxin-behandling får du dina behandlingar på kliniken i Stockholm.
App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1