Vårdplan

Ditt första år hos oss

Migränhjälpens vårdplan är indelad i tre delar; inskrivning och uppstart, diagnostisering och behandling samt uppföljning och vägledning. Grunden är att under första året som patient har du utöver två inskrivnings- och uppstartsbesök, fyra besök hos specialistläkare och fyra besök hos sjuksköterska. Utifrån individuella behov och hur din symptombild utvecklas efter behandling kan besök efterföljande år bokas tätare eller med längre intervall.

MH_2070521546

Inskrivning 
Efter att du har sökt vård hos oss bokas du till ett besök med sjuksköterska via vår chatt inom tre dagar. Du skrivs under detta möte in och igångsätts att föra dagbok över din huvudvärk och ditt mående. Du för dagbok under fyra veckor så att vi får ett så bra underlag som möjligt inför diagnos och behandling.

Besök hos läkare
En månad efter inskrivning har du ditt första möte med en läkare. Du får din diagnos och eventuell insättning av förebyggande behandling och anfallsbehandling.

Besök hos sjuksköterska 
Två till tre veckor efter ditt första besök hos läkare sker en uppföljning av eventuell insatt behandling och samtal kring livsstilsfaktorer. Livsstilsfaktorer är en stor och avgörande del i hur man behandlar och förhåller sig till sin huvudvärkssjukdom.

Återbesök läkare 
Tre månader efter ditt första läkarbesök går vi igenom din dagbok och diskuterar eventuell läkemedelsbehandling (insättning, utsättning, utvärdering, dosjustering).

Återbesöksintervall första året
Du har fortsatta besök hos oss med sex veckors mellanrum och träffar läkare och sjuksköterska omväxlande. Besöken hos sjuksköterska fokuserar på livsstilsfaktorer och följer upp hur du mår med dina mediciner. Läkarbesöken fokuserar på din läkemedelsbehandling och om den behöver justeras, kompletteras eller ändras. Vid samtliga besök går vi igenom din dagbok.

Besöken glesas ut
När vi hittar rätt behandling för dig och du mår stabilt bättre kommer besöken att glesas ut. Ett vanligt intervall är då besök var tredje månad; varannan gång med läkare och varannan med sjuksköterska. Det vill säga att du har besök med din läkare två gånger om året, och två gånger med din sjuksköterska. 

Migranhjalpen-vardkedja

Patientavgiften hos oss är 200*/275**kr för läkarbesök och 100*/275**kr för sjuksköterskebesök. Om du är under 20 år* utgår ingen patientavgift. Frikort gäller som vanligt.

* Primärvård via Region Halland
** Specialistvård via Region Stockholm. 

Vanliga frågor

Hur sker besök hos Migränhjälpen?
Ett besök hos oss med läkare eller sjuksköterska sker huvudsakligen i chatt-form och/eller videosamtal.Om du har blivit insatt på CGRP-hämmare (Ajovy, Aimovig, Emgality) kommer du få ett videobesök inför uppstarten där en sjuksköterska visar dig hur du tar injektionen och svarar på eventuella frågor.Har du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling kommer du bokas på ett fysiskt besök och få träffa en sjuksköterska på vår fysiska mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.
Jag har skrivit in mig som patient. Vad händer nu?
Inom tre vardagar från det att du söker till oss bokar en sjuksköterska in dig på ett uppstartsbesök via chatt. Under storhelger kan väntetiden tillfälligt bli någon eller några dagar extra, om en kö byggts upp. Du kan komma att bli kontaktad under helger, även om vår målsättning är angiven i vardagar, helt beroende på hur våra läkare jobbar.
Vad kan migränhjälpen hjälpa mig med?
Sjuksköterskorna på Migränhjälpen kommer under sina besök med dig framför allt prata om, och följa upp, olika livsstilsfaktorer som är relevanta när man lever med migrän, och ge dig stöd, information och rådgivning i detta. Livsstilsfaktorer är en viktig del i en migränbehandling. Även om du redan är väldigt insatt vill vi ändå ha samtal med dig för att få insyn i vad du redan vet. Utöver detta kommer din sjuksköterska även följa upp dagbok och eventuell behandling, och svara på de frågor och funderingar du kan tänkas ha.
Jag vill ha en fysisk undersökning. Kan jag få det via Migränhjälpen?
Beroende på din diagnos samt utbud av specialistvård i den region du är folkbokförd i kan du bli remitterad av din läkare till vår fysiska specialvårdsenhet Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm där fysiska besök hålls. Migränhjälpen är utöver det en digital mottagning och du träffar oss endast på distans (med undantag för att du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling). Ibland kan din läkare på Migränhjälpen be dig vända dig till din vårdcentral för EKG, blodprovstagning, blodtrycksmätning eller för att få en röntgenremiss. Migränhjälpen kan inte beställa dessa prover.
App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1