oktober 14, 2021

Icke medicinsk förebyggande behandling för migrän

Featured Image

Genom att se över och optimera livsstilsfaktorer kan man förebygga migrän och minska antalet migränanfall och huvudvärksdagar. Studier visar att för personer som fått en bättre migränsituation med hjälp av förebyggande läkemedel som sedan "kör på" i ett högre tempo i livet, kan effekten av den förebyggande medicineringen avta. Därför är det av stor vikt att ha sunda livsstilsvanor i kombination med en fungerande förebyggande behandling.

Tre råd på förebyggande behandling:

  1. Undvik triggers
  2. Ha en sund och förebyggande livsstil
  3. Prova eventuellt andra paramedicinska behandlingar såsom sjukgymnastik, massage och yoga

1. För att förebygga migrän- undvik triggers

Första steget är att försöka identifiera yttre triggers på individnivå, sådant som kan orsaka och utlösa ett migränanfall. Därefter kan man jobba med att begränsa och undvika triggerfaktorerna genom livsstilsförändringar.

Vanliga triggers som kan utlösa migränanfall kan vara rödvin eller annan alkohol, choklad, starka ostar, skifte i årstider eller väder, starka ljus eller dofter, pulsökning, sömnbrist och stress. För många kvinnor är migränen hormonrelaterad och kopplad till menstruationscykeln eller hormonella preventivmedel.

2. Förebyggande livsstil

Migränhjälpens sjuksköterskor diskuterar en sund och förebyggande livsstil med dig och erbjuder anpassad rådgivning utifrån dina förutsättningar för att du lättare ska kunna leva med din migrän.

Genom att till exempel minska yttre stress och vara noga med regelbundenhet vad gäller kost, motion och sömn kan du uppnå en positiv förebyggande effekt på din migrän. Det kan vara bra att lära sig en lämplig avslappningsmetod, träna för att förbättra sin kondition eller se över ergonomin på arbetet för att minska spänningar i nacke och axlar. Du bör eftersträva tillräcklig sömn och regelbundna måltider. Viktnedgång rekommenderas om man är överviktig.

3. Sjukgymnastik, massage och yoga

Om livsstilsförändringarna har otillräcklig effekt kan nästa steg vara att testa olika typer av paramedicinsk behandling som sjukgymnastik och massage mot upplevda spänningar, bettskena mot eventuell tandpressning och spända käkar, akupunktur eller avslappningsterapi som till exempel medicinsk yoga eller meditation. Vid ångest och oro eller för hjälp med stresshantering rekommenderas stöd via samtalskontakt som kurator eller psykolog. Du kan söka hjälp för detta via vårdcentral eller digitalt.