oktober 31, 2022

Euro Accident ingår samarbete med Migränhjälpen

Featured Image

Euro Accident erbjuder som första försäkringsbolag nu sina kunder access till specialistvård för huvudvärksproblematik genom Migränhjälpen. Euro Accidents försäkringstagare som söker vård för återkommande huvudvärk kan nu vara säkra på att snabbt få neurologkontakt för utredning och diagnostik av sina svåra huvudvärksproblem.

Upp emot 15% av Sveriges befolkning lider av Migrän och huvudvärksrelaterad sjukdom och står för uppskattningsvis 2,4 miljoner arbetsdagar i sjukskrivningar per år. Inom den traditionella vården råder det en brist på neurologresurser och därmed vårdköer på upp emot 2 år för migränpatienter. Detta medför att endast 5 – 10 procent av de 200 000 personer med kronisk migrän får adekvat utredning och behandling. Migräntjänstens digitala specialistmottagning tillgängliggör access till neurolog och specialistsjuksköterskor med minimal väntetid oavsett var i landet som vårdsökaren bor.

Vi är glada att kunna inleda ett samarbete med Euro Accident och kunna erbjuda deras kunder snabb och adekvat hjälp vilket besparar lidande för den drabbade individen, liksom kostnader och produktionsbortfall för arbetsgivare. Euro Accident är en tydlig vägvisare när det kommer till förnyelse och utveckling inom den svenska försäkringsbranschen och är på så vis den självklara aktören för oss att inleda vårt första partnerskap av denna typ med, säger Mattias Bodin, VD på Migränhjälpen.

Vi strävar efter att erbjuda den bästa vården och de främsta vårdtjänsterna till våra kunder, med tyngdpunkt på tillgång till rätt vård. Tillskottet av Migräntjänsten i vårt erbjudande gör att vi kan hjälpa en större andel av våra kunder. Vi är sedan tidigare topprankade och har tagit emot utmärkelsen Bästa sjukvårdsförsäkring av Svenska Försäkringsförmedlares förening, SFM. Genom att inkludera digitala specialistvårdgivare i vårt utbud kan vi möta den efterfrågan specialiserad vård som finns samt erbjuda en effektiv och användarvänlig digitaliserad kund- och vårdresa. säger Rebekka Johansson Ekström, Gruppchef för vårdgivarnätverket på Euro Accident.