februari 25, 2022

Triptaner för behandling av migrän

Featured Image

Vad är triptaner?

Ibland räcker det inte med att vila i ett tyst, mörkt rum och ta receptfria smärtstillande läkemedel för att få stopp på ett migränanfall. När du har svår migrän och inget annat hjälper kan du behöva ta triptaner. Triptaner är ett samlingsnamn på flera olika läkemedel som verkar på liknande sätt i kroppen, bland annat genom att dra ihop blodkärlen i huvudet som är del i smärtupplevelsen, samt genom att hämma frisättningen av signalsubstanser i hjärnan inblandade i upplevelsen av smärta. I första hand brukar läkare skriva ut så kallat sumatriptan i tablettform eftersom det är en medicin som ger lindring för de flesta, men den är finns också liksom några andra triptaner att köpa receptfritt. Effekten och biverkningarna av de olika triptanerna kan skilja sig åt från person till person, så om en sort inte fungerar för dig kan det vara värt att pröva en annan.

Behandla migrän med triptaner

Triptaner används bara vid akuta anfall och inte som förebyggande behandling mot migrän. Klart vanligast är att ta triptaner som tablett men de finns också som injektion, nässpray och munsönderfallande tablett. Om du har fått triptaner i tablettform ska du ta dem så snart som möjligt efter att värken har börjat för att de ska få bäst effekt. Vid migrän med aura innebär det att du ska ta medicinen först efter att aurafasen är över. Ibland kommer huvudvärken tillbaka efter några timmar och då kan du ta en dos till av triptanerna. Tänk bara på att det ska gå några timmar mellan doserna (kontrollera med din läkare eller i bipacksedeln vad som gäller för just ditt preparat) och att du inte ska ta mer än två doser per dygn – triptaner kan nämligen underhålla huvudvärk om man tar dem för ofta. Om du märker att du får återfall regelbundet kan du pröva om du får bättre effekt genom att kombinera triptanerna med ett antiinflammatoriskt läkemedel som ibuprofen, acetylsalisylsyra eller naproxen. Du kan också fråga din vårdkontakt om förebyggande behandling mot migrän.

Vem kan ta triptaner?

Mellan hälften och två tredjedelar av alla vuxna som behandlas med triptaner upplever att de får lindring för sina migränsymtom. Däremot verkar inte ungdomar mellan 13 och 18 år bli hjälpta av triptaner i tablettform, utan de får bättre effekt av nässpray. Triptaner rekommenderas inte till personer som är över 65 år, har hjärtkärlsjukdom eller inte har fått diagnosen migrän. Om du är gravid eller ammar bör du prata med en läkare med en läkare innan du tar triptaner.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.


Biverkningar av triptaner

Behandling med triptaner kan i vissa fall ge biverkningar som trötthet, illamående, kräkningar, muntorrhet, värmekänsla, yrsel, domningar, tryck över bröstet och tryck eller stelhet över nacke och hals. Om du får svåra problem med illamående och kräkningar av behandling med tabletter kan det vara bättre att ta triptanerna som injektion eller nässpray. I lindrigare fall kan det hända att det räcker med att komplettera din behandling med mediciner mot illamående, till exempel metoklopramid. Undvik helst att röka om du använder triptaner. Både medicinen och nikotinet drar nämligen ihop blodkärlen och det finns en risk att effekten blir för kraftig om du röker samtidigt som du tar triptaner.


Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2022-02-09
Viss.nu. Migrän. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/migran 2022-02-10
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Triptanläkemedel mot migrän får förändrad subvention. https://www.tlv.se/download/18.467926b615d084471ac33dc0/1510316365268/sammanfattning-tlvs-genomgang-triptaner.pdf. 2010-10-15
1177.se. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-migran/. 2022-02-09
Membe S, McGahan L, Cimon K, Gawel M, Giamarco R, Mierzwinski-Urban M. Triptans for acute migraine: comparative clinical effectiveness and cost-effectiveness. Technology report no 76. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health;2007.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Triptaner vid akut migrän. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/triptaner-vid-akut-migran/.  2022-02-09
Läkemedelsboken. Migrän. https://lakemedelsboken.se/kapitel/neurologi/huvudvark.html?search=triptaner&id=r2_28#r2_28. 2022-02-09