december 9, 2021

Så används botox mot migrän

Featured Image

En oväntad upptäckt

I början av 1990-talet gjorde den amerikanske plastikkirurgen William Binder en oväntad upptäckt när han behandlade kvinnor i Beverly Hills med det muskelavslappnande medlet Botox. Förutom att kvinnorna blev av med sina rynkor, var det flera som upplevde att de fick färre och lindrigare migränanfall än normalt.[1] Läkarkåren var till en början skeptisk[2] men flera vetenskapliga studier bekräftade senare att Botox, eller botulinumtoxin som den aktiva ingrediensen heter, är effektivt mot migrän.[3] Studier visar också att personer som behandlas med botox mot migrän får en bättre livskvalitet och minskade symtom på depression och ångest.[4] Forskarna vet inte exakt hur botox verkar mot migrän men troligtvis har det bland annat att göra med att ämnet blockerar smärtsignaler till hjärnan.[5]

Vem kan få Botox mot migrän?

I Sverige godkändes botox som läkemedel 2011 och det används idag för att lindra och förebygga symtom hos vuxna med kronisk migrän[LM1] . För att få diagnosen kronisk migrän ska du ha huvudvärk minst 15 dagar per månad, varav minst åtta dagar med migrän. Besvären ska ha pågått i minst tre månader och ska inte användas på indikationen spänningshuvudvärk eller läkemedelsutlöst huvudvärk. Dock är det mycket vanligt att patienter har både migrän och spänningshuvudvärk och så länge minst 8 av 15 huvudvärksdagar är migrän, kan övriga dagar utgöras av spänningshuvudvärk.[6] För att få botox ska du ska också ha prövat minst två andra behandlingar mot migrän och inte blivit hjälpt.[7] Botox rekommenderas inte till kvinnor som är gravida eller ammar, så om du planerar att skaffa barn är det viktigt att du pratar med en läkare innan du påbörjar din behandling.[8]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.


Hur går behandlingen till?

Botox-behandlingar utförs av oftast speciella huvudvärkskliniker eller neurologmottagningar och ges som injektioner i ett speciellt mönster i sju olika muskelområden i ansiktet, huvudet och nacken. Som standard utgår man från det så kallade PREEMT-schemat och det är 31 injektioner åt gången med 12 veckors mellanrum.[9] Man kan dock ibland gå utanför detta schema och lägga till eller ta bort stick efter patientens behov om effekten på standardschemat inte är optimal. Det kan ta 2-3 behandlingar innan läkemedlet får full effekt och ibland kan man behöva kombinera botox med till exempel CGRP-antikroppsbehandling för att få bukt med besvären.[10] Uppemot 70 procent av de som får botox upplever en förbättring (reducering av huvudvärksdagar eller minskad intensitet av smärtan[11]) eller blir helt symtomfria och det är ovanligt att behandlingen ger biverkningar.[12] Om du får akuta migränanfall under din behandling med botox, så behandlas de på samma sätt som tidigare.[13]


[1] “William J. Binder M.D., F.A.C.S. Who Discovered BOTOX® for Migraines Says FDA-approved Therapy Give Chronic Headache Sufferers ‘New Lease On Life’” https://www.prweb.com/releases/2010/10/prweb4661504.htm. Publicerad 2010/10/15
[2] Läkemedelsvärlden. ”Botox mot migrän stör forskarna.” https://www.lakemedelsvarlden.se/botox-mot-migran-stor-forskarna/. Publicerad 2011/01/27
[3] Escher, Claus M et al. Botulinum toxin in the management of chronic migraine: clinical evidence and experience. Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 2017 Feb; 10(2): 127–135.
 doi: 10.1177/1756285616677005. Publicerad online 2016/11/16
[4] Wolters Kluwer Health. “Botulinum toxin reduces chronic migraine attacks, compared to placebo.” ScienceDaily. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190103110722.htm. Publicerad 2019/01/03
[5] FASS. Botox. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080626000015
[6] Praktisk medicin. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/huvudvark-migran/. Publicerad 2020/12/01
[7] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. Uppdaterad 2021-09-20
[8] FASS. Botox. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080626000015
[9] Praktisk medicin. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/huvudvark-migran/. Publicerad 2020/12/01
[10] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. Uppdaterad 2021-09-20
[11] Migränhjälpen. https://migranhjalpen.se/fakta
[12] Escher, Claus M et al. Botulinum toxin in the management of chronic migraine: clinical evidence and experience. Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 2017 Feb; 10(2): 127–135. doi: 10.1177/1756285616677005. Publicerad online 2016/11/16
[13] Praktisk medicin. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/huvudvark-migran/. Publicerad 2020/12/01