april 22, 2023

Hormonell migrän

Featured Image

Migrän kallas ibland för en kvinnosjukdom och det ligger något i det. Hela 65 procent av de som drabbas av migrän är nämligen kvinnor[1] och av kvinnor i fertil ålder påverkas tre gånger så många som män. Forskarna har länge misstänkt att det är kvinnors hormonförändringar som gör att de betydligt oftare får en migrändiagnos än män, men exakt hur sambandet mellan migrän och hormoner ser ut är inte helt bevisat. Det vi vet är att så kallad hormonell migrän framförallt uppstår när nivåerna av det kvinnliga hormonet östrogen svänger, till exempel under puberteten, dagarna innan mens, i början av en graviditet eller när man går in i klimakteriet.[2],[3] När östrogennivåerna stabiliseras igen brukar migränen bli bättre, oavsett om nivåerna är högre eller lägre än normalt.[4]

Mens och migrän
Över hälften av alla kvinnor som har migrän får oftast anfall i samband med mensen och många upplever att värken blir värre än normalt under den här perioden. Det vanligaste är att anfallet kommer en till två dagar innan och upp till tre dagar efter att mensen börjat, när östrogennivåerna i kroppen är som lägst.[5] Enligt en hypotes som tagits fram av ett svenskt forskarteam fungerar östrogen, tillsammans med hormonet oxytocin, i normala fall som en broms som hämmar en del av de signalsubstanser som skickar smärtsignaler till hjärnan. När hormonnivåerna sjunker under mensen orkar den här ”migränbromsen” inte längre hålla emot, utan släpper fram anfall.[6] Dagarna kring mensen är kroppen också lite extra känslig för stress, som är den vanligaste triggerfaktorn för migrän.[7] Hormonell migrän blir ofta värre under klimakteriet men brukar bli lindrigare eller försvinna helt efteråt, när mensen upphört.[8]

Hormonella preventivmedel och migrän
Om du tar preventivmedel som innehåller hormoner finns en risk att det kan göra din migrän värre, särskilt under pausdagarna. Samtidigt upplever en del kvinnor att deras migrän faktiskt blir lindrigare av hormonella preventivmedel. Nyare typer av p-piller med lägre doser hormoner brukar ha mindre påverkan på migränbesvär. I vilket fall som helst ska personer som har migrän med aura i regel inte använda p-piller, p-plåster eller p-ringar som innehåller östrogen, eftersom det kan ge en ökad risk för blodpropp och hjärt-kärlsjukdom.[9] Om du har migrän och funderar på att börja använda ett hormonellt preventivmedel bör du prata igenom eventuella risker med din vårdkontakt först.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.


Behandla hormonell migrän
Oavsett vad som orsakar din migrän är det bra om du kan föra dagbok över dina symtom, så att du bättre kan förstå vilka situationer som triggar huvudvärken och lättare kan undvika dem. Dagboken hjälper också din läkare att rekommendera rätt behandling. För en del kan det räcka med god sömn, regelbundna måltider, träning och minskad stress för att må bättre men om du trots det får anfall finns det läkemedel som kan underlätta vardagen.

Eftersom hormonell migrän orsakas av snabba förändringar i kroppens östrogennivåer, kan den i regel också lindras genom att svängningarna jämnas ut. Två vanliga förebyggande hormonella behandlingar är:

  • Östrogen i gel eller plåster, som börjar tas två till tre dagar innan ett beräknat anfall och därefter i en vecka.
  • P-piller som tas kontinuerligt i flera månader innan man gör en veckas uppehåll, då man vid behov kan komplettera med östrogenplåster.[10]

Det finns även flera sätt att förebygga och behandla migränanfall utan hormoner:

  • Magnesiumtillskott som tas från och med 15 dagar efter mensens första dag, tills nästa menstruation börjar.[11]
  • Receptfria smärtstillande läkemedel som paracetamol och ibuprofen.
  • Receptbelagda läkemedel som naproxen, som tas från och med 2–7 dagar innan mensen beräknas komma till och med någon vecka efter första blödningen.
  • Långtidsverkande triptaner som tas från och med två dagar innan mensen till och med tre dagar efter första blödningen.
  • Vanliga betablockerare som används i förebyggande syfte även för icke-hormonell migrän.[12]

De flesta kvinnor som lider av hormonell migrän blir betydligt bättre eller helt besvärsfria när de blir gravida, eftersom östrogennivåerna stabiliseras då. Tyvärr tenderar anfallen att komma tillbaka efter att barnet har fötts eller slutat amma, då hormonnivåerna blir mer oregelbundna igen. 


[1] Internetmedicin. ”Migrän” https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/.

[2] 1177.se. ”Migrän” https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. Uppdaterad 2020-06-11

[3] National Health Service. ”Hormone headaches” https://www.nhs.uk/conditions/hormone-headaches/#:~:text=Migraine%20is%20most%20likely%20to,come%20back%20the%20next%20day. Uppdaterad 2021-09-23

[4] Vårdfokus. ”Hormoner utlöser migrän” https://www.vardfokus.se/nyheter/hormoner-utloser-migran/. Publicerad 1998-11-02

[5] National Health Service. ”Hormone headaches” https://www.nhs.uk/conditions/hormone-headaches/#:~:text=Migraine%20is%20most%20likely%20to,come%20back%20the%20next%20day. Uppdaterad 2021-09-23

[6] Edvinsson, L. et al. ”Hormonal influences in migraine — interactions of oestrogen, oxytocin and CGRP” Nature Reviews Neurology. nature.com/articles/s41582-021-00544-2 Publicerad 2021-09-20

[7] Huvudvärksföreningen Stockholm. ”Migrän vid menstruation” https://migrania.se/menstruationsrelaterad-migran/. 2022-10-14

[8] 1177.se. ”Migrän” https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. Uppdaterad 2020-06-11

[9] Region Kronoberg ”Kombinerade preventivmedelsmetoder” https://www.yths.fi/sv/halsokunskap/sexuell-halsa/preventivmedel/. Publicerad 2021-02-10

[10] Dahlöf, C. och Ehrenborg, A. ”Migrän i ett kvinnligt perspektiv” chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/6/6873/LKT0723s1812_1814.pdf Läkartidningen 23/2007

[11] American Migraine Foundation ”Menstrual Treatment and Prevention” https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/menstrual-migraine-treatment-and-prevention/ Publicerad 2021-11-05

[12] Dahlöf, C. och Ehrenborg, A. ”Migrän i ett kvinnligt perspektiv” chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/6/6873/LKT0723s1812_1814.pdf Läkartidningen 23/2007