augusti 9, 2023

Förebygg och behandla med migränmedicin

Featured Image

Förebygga och behandla migrän – medicin och icke farmakologiska metoder

Det går inte att bota migrän med medicin, men en kombination av läkemedel och icke farmakologisk behandling kan ge en bättre livskvalitet för de flesta. Migränbehandling brukar delas in i akut behandling, som sätts in under ett anfall, och förebyggande behandling, som kan lindra symtom och minska antalet dagar med smärta. För att förebygga migränanfall är det i första hand viktigt att försöka undvika att utsätta sig för så kallade triggerfaktorer, till exempel stress, sömnbrist, alkohol och fysisk ansträngning. Läkare brukar även rekommendera icke farmakologiska behandlingsmetoder som akupunktur, kognitiv beteendeterapi, avslappningsövningar, biofeedback och fysioterapi i förebyggande syfte. När de här åtgärderna inte räcker för att hindra och lindra anfall finns både receptfri migränmedicin och receptbelagd medicin som alternativ.[1],[2]

Migränmedicin vid lindriga till måttliga anfall

Alla migräniker bör ha en behandlingsplan för att hantera ett akut anfall. Att vila i ett mörkt, tyst rum med något kallt på pannan kan lindra en lätt attack men ofta räcker inte det. Då kan man testa ett så kallat NSAID-preparat som innehåller aktiva ämnen som exempelvis ibuprofen, naproxen eller acetylsalicylsyra. NSAID är smärtlindrande och inflammationshämmande och finns både receptfritt och på recept. Om du av någon anledning inte tål NSAID-läkemedel kan ett annat alternativ vara medicin som innehåller det smärtlindrande ämnet paracetamol. Smärtlindrande medicin kombineras ibland med läkemedlet metoklopramid vid migrän för att lindra illamående och för att magen ska fungera normalt.[3] Något som är viktigt att tänka på när man använder receptfri, smärtlindrande migränmedicin mot migränanfall är att överanvändning faktiskt kan leda till mer huvudvärk. Därför bör man inte ta smärtlindrande medicin mot migränanfall oftare än nio gånger per månad.[4]

Migränmedicin vid måttliga till svåra anfall

Vid lite svårare migränanfall och när vanliga smärtlindrande mediciner inte har tillräcklig verkan, rekommenderar läkare ofta triptaner. Det är en grupp läkemedel som lindrar smärtan från migrän genom att dra ihop blodkärlen i huvudet. De flesta triptaner är receptbelagda men vissa finns även receptfritt. Triptanläkemedel finns förutom i tablettform även som injektion och nässprej. De kan kombineras med smärtlindrande mediciner för att få en bättre effekt och med metoklopramid för att undvika illamående. Precis som med smärtstillande läkemedel ska triptaner inte tas för ofta – max två gånger per dygn och inte mer än nio dagar per månad.[5]

Förebyggande medicin mot migrän

Om du får tre eller fler svåra migränattacker per månad och de påverkar din livskvalitet negativt, kan det vara idé att komplettera anfallsmedicinen med förebyggande medicin mot migrän. Förebyggande mediciner förhindrar inte alla anfall men kan göra att anfallen kommer mindre ofta och blir lindrigare, samtidigt som de minskar risken för att utveckla kronisk migrän. I första hand används blodtryckssänkande medicin som betablockerarna metoprolol och propranolol, samt angiotensinreceptorblockeraren kandesartan. Det är också vanligt att förebygga migrän med antidepressiv medicin som innehåller det aktiva ämnet amitriptylin. I andra hand kan läkaren skriva ut topiramat, en epilepsimedicin som även har visat sig effektiv mot migrän. Den förebyggande behandlingen är väldigt individuell och det kan hända att du behöver pröva flera olika preparat och kombinationer av läkemedel innan du hittar rätt.[6]

CGRP-hämmare och botulinumtoxin

En relativt ny migränmedicin som visat positiva resultat när det gäller att förebygga migrän är så kallade CGRP-hämmare.[7] Den här typen av medicin hämmar ämnet kalcitoningenrelaterad peptid som är kopplat till migränsymtom.[8] CGRP-hämmare skrivs bara ut till personer med kronisk migrän som prövat minst två, men helst fler, andra förebyggande behandlingar utan att bli hjälpta. Kronisk migrän innebär att man har 15 huvudvärksdagar per månad eller mer, varav minst åtta är migrändagar. Migränen ska vara så pass svår att den allvarligt stör arbete eller vardag minst fem dagar per månad.[9] CGRP-hämmare kommer i sprutor som du tar själv. En annan förebyggande behandling vid kronisk migrän som fått genomslag är botulinumtoxin, i folkmun ofta kallat botox. Botulinumtoxin är muskelavslappnande och blockerar smärtsignaler där det injiceras, men exakt hur det verkar mot migrän är oklart.[10] Sprutorna ges var 12:e vecka.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.[1] 1177.se. Läkemedel vid migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-migran/ 2023-07-12

[2] Dahlöf, Carl och Edvinsson, Lars. Migränsjukdomens bakgrund och behandling. Läkartidningen nr 23 2007 volym 104

[3] Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/ 2023-07-12

[4] 1177.se. Läkemedel vid migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-migran/ 2023-07-12

[5] Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/ 2023-07-12

[6] Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/ 2023-07-12

[7] Vetenskap & Praxis. Effekt av förebyggande behandling med CGRP-hämmare vid migrän. SBU, 2020.

[8] 1177.se. Läkemedel vid migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-migran/ 2023-07-12

[9] Janusinfo. Tre CGRP-hämmare jämställs vid migrän. https://www.janusinfo.se/nationelltinforandeavlakemedel/nyheter/nyheter/trecgrphammarejamstallsvidmigran.5.759da6c1177103a284ac2f2.html 2023-01-20

[10] Vetenskap & Praxis. Kronisk migrän - toxin kan ge ett par smärtfria dagar till per månad. SBU, 2020. https://www.sbu.se/sv/publikationer/nya-vetenskap-och-praxis/kronisk-migran---toxin-kan-ge-ett-par-smartfria-dagar-till-per-manad/ 2023-07-12