november 16, 2022

Kronisk migrän

Ungefär 1-2 procent av alla vuxna personer i Sverige lider av kronisk migrän, en allvarlig neurologisk sjukdom som oftare drabbar kvinnor än män.[1] Den som har kronisk migrän kan få så täta och långdragna symtom att det ibland kan vara svårt att veta när ett anfall slutar och ett annat tar vid. Anfallen är ofta så svåra att det kan vara omöjligt att gå till jobbet eller på andra sätt fungera i vardagen och tröttheten och smärtan kan göra att man periodvis blir helt sängliggande. Personer med kronisk migrän brukar behöva mycket hjälp från vården och upplever ofta att sjukdomen påverkar deras livskvalitet negativt. Tyvärr finns det en utbredd okunskap om kronisk migrän inom primärvården som gör att många sjuka inte känner att de får den hjälp de behöver. Det kan också vara stor skillnad på tillgång till behandling och specialistvård beroende på var man bor. Samtidigt pågår det mycket forskning om migrän som förhoppningsvis kommer att bidra till att de som är värst drabbade får fler möjligheter till behandling och förbättrad livskvalitet framöver.[2]

Hur vet jag att jag har kronisk migrän?

Kronisk migrän innebär att du har huvudvärk under minst 15 dagar per månad och att anfallen beror på migrän minst åtta av dagarna. Anfallen ska ha pågått i minst tre månader och du ska ha haft minst fem tidigare migränanfall för att migränen ska räknas som kronisk.[3],[4] Eftersom kronisk migrän kan ha likheter med andra typer av huvudvärk, till exempel kronisk spänningshuvudvärk, kan det ibland vara svårt att ställa rätt diagnos. En skillnad är att spänningshuvudvärk brukar komma oftare – varje dag eller nästan varje dag – och vara lindrigare än kronisk migrän. Ibland förväxlas kronisk migrän även med läkemedelsutlöst huvudvärk, vilket drabbar ungefär 14 procent av alla som har migrän. Läkemedelsutlöst huvudvärk beror på att man tagit huvudvärksmediciner alltför ofta under lång tid och brukar till skillnad från kronisk migrän försvinna om man gör ett uppehåll med medicinerna.[5]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.Förebygga och behandla kronisk migrän

Orsakerna till att episodisk migrän blir kronisk är lite oklara men stress är förmodligen en bidragande faktor. Ibland återgår kronisk migrän till episodisk migrän efter ett tag, utan att man riktigt vet varför.[6] Skillnaden mellan de två migräntyperna är att den som har episodisk migrän får anfall mer sällan. Det finns inget botemedel för varken episodisk eller kronisk migrän, men det går ofta att minska antalet anfall och lindra symtomen.

Först brukar man kartlägga och minimera triggerfaktorer med hjälp av en migrändagbok och göra vissa livsstilsförändringar. Avslappningsövningar, meditation, kognitiv beteendeterapi, biofeedback och träning är några exempel på stressförebyggande åtgärder som kan hjälpa.[7] Kronisk migrän kan, precis som episodisk migrän, också förebyggas på medicinsk väg med hjälp av exempelvis betablockerare, topiramat, amitriptylin eller angiotensinreceptorblockerare. Varje behandlingsmetod brukar prövas i tre månader innan den utvärderas. För att den ska anses vara lyckad ska antalet migrändagar ha minskat med minst 50 procent, samtidigt som anfallen gärna ska ha blivit lindrigare eller lättare att behandla. Om du har prövat minst två andra medicinska behandlingar och ändå lider svårt av kronisk migrän finns två andra alternativ[8]:

 • Botulinumtoxin. Sedan 2011 finns det i Sverige möjlighet att behandla kronisk migrän genom injektioner av botulinumtoxin, mer känt som botox. Behandlingen utförs oftast av särskilda huvudvärkskliniker eller neurologmottagningar. Forskning har visat att botulinumtoxin kan minska antalet migrändagar för personer med kronisk migrän och även lindra besvären under anfall.[9],[10]
 • CGRP-antikroppar. Om du har prövat minst två andra typer av förebyggande behandlingar utan resultat, kan en neurolog eller smärtläkare skriva ut CGRP-antikroppar, som tas med injektion.[11]

Akuta anfall av kronisk migrän behandlas på samma sätt som episodisk migrän. I första hand är det bra om man kan behandla migrän utan mediciner men för att få bukt med svårare migränanfall brukar man behöva behandla med läkemedel.


[1] Linde, M. et al. ”Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem” https://lakartidningen.se/tema-huvudvark-1/2007/06/kronisk-daglig-huvudvark-ndash-ett-folkhalsoproblem/ Läkartidningen 2007-06-05

[2] Sundholm, A. och Steinberg, A. ”Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur” https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2020/01/ny-behandling-vid-migran-kraver-battre-vardstruktur/#:~:text=Migr%C3%A4n%20%C3%A4r%20en%20kronisk%20neurologisk,ljus%20och%20ljud%20%5B1%5D. Läkartidningen 2020-01-22

[3] https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0333102417738202

[4] Praktisk medicin. ”Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.” https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/huvudvark-migran/ Granskad 2022-10-17

[5] Linde, M. et al. ”Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem” https://lakartidningen.se/tema-huvudvark-1/2007/06/kronisk-daglig-huvudvark-ndash-ett-folkhalsoproblem/ Läkartidningen 2007-06-05

[6] Region Stockholm. “Stoppa kronifiering av migrän” https://janusinfo.se/nyheter/tidningenevidens/nr12019temaklokalistan/1/stoppakronifieringavmigran.5.73537fb01694d344e20a1a78.html#:~:text=Episodisk%20migr%C3%A4n%20kan%20vara%20l%C3%A5gfrekvent,per%20m%C3%A5nad%20under%20ett%20kvartal. Janusinfo 2019-03-11

[7] Linde, M. et al. ”Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem” https://lakartidningen.se/tema-huvudvark-1/2007/06/kronisk-daglig-huvudvark-ndash-ett-folkhalsoproblem/ Läkartidningen 2007-06-05

[8] Sundholm, A. och Steinberg, A. ”Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur” https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2020/01/ny-behandling-vid-migran-kraver-battre-vardstruktur/#:~:text=Migr%C3%A4n%20%C3%A4r%20en%20kronisk%20neurologisk,ljus%20och%20ljud%20%5B1%5D. Läkartidningen 2020-01-22

[9] Herd, C. “Botulinum toxins for the prevention of migraine in adults” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29939406/ National Library of Medicine 2018-06-25

[10] Atraszkiewicz, D. et. Al. ”The efficacy of botulinum toxin type-A for intractable chronic migraine patients with no pain-free time” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35111313/#:~:text=There%20was%20a%20significant%20reduction,six%20responders%2C%20but%20disability%20improved British Journal of Pain 2021-05-24

[11] Sundholm, A. och Steinberg, A. ”Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur” https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2020/01/ny-behandling-vid-migran-kraver-battre-vardstruktur/#:~:text=Migr%C3%A4n%20%C3%A4r%20en%20kronisk%20neurologisk,ljus%20och%20ljud%20%5B1%5D. Läkartidningen 2020-01-22

oktober 25, 2022

Migrän och träning – så funkar det

Personer med migrän får ofta rådet att behandla huvudvärken med träning. Och det finns goda skäl till det – forskning visar nämligen att fysisk aktivitet kan förebygga migränanfall lika effektivt som läkemedel.[1] Forskarna vet inte riktigt hur kopplingen mellan migrän och träning ser ut men det finns teorier om att de naturligt smärtlindrande endorfinerna som utsöndras när du anstränger dig har en skyddande effekt. Man vet också att motion kan minska stress och sömnproblem, som är två av de vanligaste triggerfaktorerna för migrän.[2] Paradoxalt nog kan träning i vissa fall även utlösa migränanfall. Då är det extra viktigt att minimera andra kända triggerfaktorer innan man tränar.[3]

Hur påverkas migrän av träning?

Det finns flera studier som visar att den som tränar regelbundet kan minska antalet dagar med migrän, dessutom tror man att migränanfallen kan bli kortare och mindre intensiva. Tack vare motionen kan en del minska dosen på sina migränläkemedel, medan andra känner sig mindre deprimerade. Som en bonus upplever många att de får högre livskvalitet.[4] En svensk studie som jämförde behandlingar med träning, avslappning och läkemedlet topiramat visade att antalet migränanfall minskade lika mycket i alla tre grupperna. Deltagarna i gruppen som tränade fick bättre kondition på köpet.[5]

Så tränar du för att förebygga migrän

Den allmänna rekommendationen för dig som har migrän är att göra någon pulshöjande aktivitet under 30 minuter minst tre gånger i veckan, plus uppvärmning och nedvarvning. Cykling, löpning och stavgång är några bra exempel på pulshöjande aktiviteter som passar många och inte kräver något gym-medlemskap eller avancerad utrustning. För att få så stor förebyggande effekt av träningen som möjligt ska den helst vara medelintensiv till intensiv men det viktigaste är att du anpassar aktiviteten efter din kropp och dina förutsättningar.[6] Om du har svårt för konditionsträning kan även lågintensiva promenader vara bättre än att inte göra någonting alls. En studie där personer med kronisk migrän deltog har till exempel visat att de som kompletterar sin läkemedelsbehandling med att gå minst tre promenader på 40 minuter vardera varje vecka får bättre effekt mot sin migrän än de som bara tar medicin.[7] En del upplever också att deras migrän blir bättre med hjälp av yoga, även om det inte finns lika mycket forskning om det.[8]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.


Risker med migrän och träning

För ungefär en fjärdedel av alla som drabbas av migrän kan träning trigga anfall. Om du är en av dem behöver det inte betyda att du inte kan träna alls, men att du kanske behöver anpassa träningen och vara lite extra noga med dina förberedelser:

 • Ät och drick ordentligt innan träningen
 • Se till att få god sömn och minimera stress
 • Gör en lång uppvärmning
 • Slarva inte med nedvarvning och stretch
 • Öka successivt intensiteten och längden på träningen

Det finns inga ökade risker med att träna för den som har migrän och om du av någon anledning inte kan eller vill använda läkemedel i förebyggande syfte är fysisk aktivitet ett utmärkt alternativ. Däremot brukar inte läkare rekommendera att man tränar under ett pågående migränanfall, eftersom det kan göra smärtan värre.[9]


[1] Göteborgs universitet. ”Fysisk träning förebygger migrän lika bra som läkemedel”. https://www.forskning.se/2011/09/27/fysisk-traning-forebygger-migran-lika-bra-som-lakemedel/#:~:text=Fysisk%20tr%C3%A4ning%20ordineras%20ofta%20som,migr%C3%A4n%20lika%20bra%20som%20l%C3%A4kemedel. 2011-09-27

[2] American Migraine Foundation. ”Managing Migraine with Exercise”. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/managing-migraine-exercise/#:~:text=Exercise%20helps%20manage%20the%20symptoms,risk%20of%20anxiety%20and%20depression. Publicerad 2017-11-09

[3] Hjärnfonden. Migrän och träning – det här ska du tänka på. https://www.hjarnfonden.se/2022/09/migran-och-traning-det-har-ska-du-tanka-pa/. Publicerad 2022-09-30

[4] Varkey, E. ”Fysisk aktivitet vid migrän”. Gymnastik- och Idrottshögskolan. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sls.se/globalassets/sfaim/dokument/kursmaterial-konf-gih-29-nov-2019/6.-fysisk-aktivitet-vid-migran-emma-varkey-migran.pdf. Publicerad 2019    

[5] Göteborgs universitet. ”Fysisk träning förebygger migrän lika bra som läkemedel”. https://www.forskning.se/2011/09/27/fysisk-traning-forebygger-migran-lika-bra-som-lakemedel/#:~:text=Fysisk%20tr%C3%A4ning%20ordineras%20ofta%20som,migr%C3%A4n%20lika%20bra%20som%20l%C3%A4kemedel. 2011-09-27

[6] Hjärnfonden. Migrän och träning – det här ska du tänka på. https://www.hjarnfonden.se/2022/09/migran-och-traning-det-har-ska-du-tanka-pa/. Publicerad 2022-09-30

[7] Santiago, M. “Amitriptyline and aerobic exercise or amitriptyline alone in the treatment of chronic migraine: a randomized comparative study” Arquivos de Neuro-Psiquiatria 72(11) Nov. 2014    

[8] American Migraine Foundation. ”Yoga for Migraine Treatment”. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/yoga-and-migraine/. Publicerad 2020-01-30

[9] Varkey, E. och Linde, M. ”Fysisk aktivitet vid behandling av migrän”. Läkartidningen 37/2022 https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2022/09/lag-till-mattlig-evidens-for-fysisk-aktivitet-vid-behandling-av-migran/. Publicerad 2022-09-14

februari 25, 2022

Triptaner för behandling av migrän

Vad är triptaner?

Ibland räcker det inte med att vila i ett tyst, mörkt rum och ta receptfria smärtstillande läkemedel för att få stopp på ett migränanfall. När du har svår migrän och inget annat hjälper kan du behöva ta triptaner. Triptaner är ett samlingsnamn på flera olika läkemedel som verkar på liknande sätt i kroppen, bland annat genom att dra ihop blodkärlen i huvudet som är del i smärtupplevelsen, samt genom att hämma frisättningen av signalsubstanser i hjärnan inblandade i upplevelsen av smärta. I första hand brukar läkare skriva ut så kallat sumatriptan i tablettform eftersom det är en medicin som ger lindring för de flesta, men den är finns också liksom några andra triptaner att köpa receptfritt. Effekten och biverkningarna av de olika triptanerna kan skilja sig åt från person till person, så om en sort inte fungerar för dig kan det vara värt att pröva en annan.

Behandla migrän med triptaner

Triptaner används bara vid akuta anfall och inte som förebyggande behandling mot migrän. Klart vanligast är att ta triptaner som tablett men de finns också som injektion, nässpray och munsönderfallande tablett. Om du har fått triptaner i tablettform ska du ta dem så snart som möjligt efter att värken har börjat för att de ska få bäst effekt. Vid migrän med aura innebär det att du ska ta medicinen först efter att aurafasen är över. Ibland kommer huvudvärken tillbaka efter några timmar och då kan du ta en dos till av triptanerna. Tänk bara på att det ska gå några timmar mellan doserna (kontrollera med din läkare eller i bipacksedeln vad som gäller för just ditt preparat) och att du inte ska ta mer än två doser per dygn – triptaner kan nämligen underhålla huvudvärk om man tar dem för ofta. Om du märker att du får återfall regelbundet kan du pröva om du får bättre effekt genom att kombinera triptanerna med ett antiinflammatoriskt läkemedel som ibuprofen, acetylsalisylsyra eller naproxen. Du kan också fråga din vårdkontakt om förebyggande behandling mot migrän.

Vem kan ta triptaner?

Mellan hälften och två tredjedelar av alla vuxna som behandlas med triptaner upplever att de får lindring för sina migränsymtom. Däremot verkar inte ungdomar mellan 13 och 18 år bli hjälpta av triptaner i tablettform, utan de får bättre effekt av nässpray. Triptaner rekommenderas inte till personer som är över 65 år, har hjärtkärlsjukdom eller inte har fått diagnosen migrän. Om du är gravid eller ammar bör du prata med en läkare med en läkare innan du tar triptaner.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.


Biverkningar av triptaner

Behandling med triptaner kan i vissa fall ge biverkningar som trötthet, illamående, kräkningar, muntorrhet, värmekänsla, yrsel, domningar, tryck över bröstet och tryck eller stelhet över nacke och hals. Om du får svåra problem med illamående och kräkningar av behandling med tabletter kan det vara bättre att ta triptanerna som injektion eller nässpray. I lindrigare fall kan det hända att det räcker med att komplettera din behandling med mediciner mot illamående, till exempel metoklopramid. Undvik helst att röka om du använder triptaner. Både medicinen och nikotinet drar nämligen ihop blodkärlen och det finns en risk att effekten blir för kraftig om du röker samtidigt som du tar triptaner.


Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2022-02-09
Viss.nu. Migrän. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/migran 2022-02-10
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Triptanläkemedel mot migrän får förändrad subvention. https://www.tlv.se/download/18.467926b615d084471ac33dc0/1510316365268/sammanfattning-tlvs-genomgang-triptaner.pdf. 2010-10-15
1177.se. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-migran/. 2022-02-09
Membe S, McGahan L, Cimon K, Gawel M, Giamarco R, Mierzwinski-Urban M. Triptans for acute migraine: comparative clinical effectiveness and cost-effectiveness. Technology report no 76. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health;2007.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Triptaner vid akut migrän. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/triptaner-vid-akut-migran/.  2022-02-09
Läkemedelsboken. Migrän. https://lakemedelsboken.se/kapitel/neurologi/huvudvark.html?search=triptaner&id=r2_28#r2_28. 2022-02-09

februari 22, 2022

Ögonmigrän – symptom och behandling

Klassisk migrän brukar förknippas med en intensiv, ensidig och pulserande huvudvärk. Men vissa typer av migrän drabbar inte huvudet alls, utan ögonen. Det kallas för ögonmigrän och är egentligen ingen medicinsk diagnos utan ett samlingsnamn på flera typer av migrän som kan ge synstörningar eller tillfällig blindhet på det ena eller båda ögonen. Ögonmigrän orsakas av att kärlen som förser ögonen med blod plötsligt drar ihop sig, till exempel på grund av stress, hormonförändringar, rökning, högt blodtryck, temperaturförändringar eller stark sol. Det kan vara obehagligt att få ögonmigrän men den brukar gå över snabbt och är sällan farlig.

Symtom på ögonmigrän

En del beskriver ögonmigrän som att bli bländad av en stark lampa eller att en kamerablixt fastnat på ögat. Andra ser starkt lysande punkter, fläckar med taggiga kanter, flimmer eller sicksack-mönster som vandrar över synfältet. Symtomen börjar ofta i mitten av synfältet och sprider sig sedan successivt utåt mot periferin. Ibland kan synen bli suddig och helt eller delvis försvinna. Symtom på ögonmigrän kan drabba ena ögat eller båda. Om båda ögonen drabbas brukar det vara ett tecken på så kallad visuell aura, eller migrän med aura, fast utan att det kommer någon huvudvärk. Om det bara är det ena ögat som drabbas kan det istället handla om retinal aura, en annan form av ögonmigrän som dock är väldigt ovanlig. En annan skillnad mellan de båda typerna av ögonmigrän är att synfenomenen inte sprider ut sig lika mycket vid retinal migrän som vid vanlig aura.

Behandling för ögonmigrän

Ögonmigrän varar sällan längre än en halvtimma, även om det ibland kan dröja en timme innan synen blir normal igen. För de flesta behövs därför ingen medicinsk behandling, utan det kan räcka att vila ögonen i ett rum med dämpad belysning eller ta en paus från skärmen en stund. Det finns idag inte tillräckligt med vetenskapligt stöd för att rekommendera någon specifik behandling, men vid återkommande besvär kan man testa vanliga receptfria värktabletter. Man kan även tala med sin läkare om att få förebyggande medicin utskriven då det finns små studier som visat effekt på några förebyggande preparat. Om du är orolig för att dina symtom kan bero på något annat än ögonmigrän kan det vara bra att få dem utredda ordentligt av en läkare. Ring 1177 om dina anfall är akuta, varar längre än normalt, kommer med allt tätare mellanrum eller bara påverkar det ena ögat. Ibland förväxlas nämligen ögonmigrän med stroke, tumör eller andra allvarliga tillstånd, så det är viktigt att få en korrekt diagnos.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.


Tips mot ögonmigrän

Det finns inte några säkra bevis på att det går att förebygga ögonmigrän men du kan pröva de här tipsen för att minska risken för ett anfall:

 • Om du är rökare, försök att sluta.
 • Försök minska stressen i ditt liv, till exempel med mindfulnessövningar, skogspromenader och yoga.
 • Se till att få lagom mycket sömn.
 • Ät och drick med regelbundna mellanrum.
 • Undvik mat, dryck och situationer som brukar trigga din ögonmigrän.
 • Rör på dig regelbundet och använd en ergonomisk arbetsställning.
 • Se till att ha bra belysning när du läser och arbetar och korrigera eventuella synfel.

Precis som med migrän med huvudvärk är det bra om du kan föra dagbok över din ögonmigrän och anteckna när symtomen inträffar, hur de yttrar sig, vad som kan ha triggat dem och vilka mediciner du tog. Ju mer du vet om dina anfall, desto större chans att du kan förebygga dem.


NHS. Retinal migraine. https://www.nhs.uk/conditions/retinal-migraine/. 2022-02-07
Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/ 2022-02-07
Botox.se. Viktigt att kunna skilja på olika auratyper vid ”ögonmigrän.” https://www.botox.se/2020/05/04/viktigt-att-kunna-skilja-pa-olika-auratyper-vid-ogonmigran/. 2022-02-07
Läkemedelsboken. Ögonsjukdomar – ögonmigränaura.  https://lakemedelsboken.se/kapitel/ogon/ogonsjukdomar.html#o1_48. 2022-02-07
American Migraine Foundation. Understanding Ocular Migraine. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/understanding-ocular-migraine/. 2022-02-07
Läkemedelsboken. Ögonsjukdomar – ögonmigränaura.  https://lakemedelsboken.se/kapitel/ogon/ogonsjukdomar.html#o1_48. 2022-02-10
1177.se. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2022-02-09

februari 15, 2022

Spänningshuvudvärk eller migrän?

De flesta drabbas då och då av huvudvärk men många vet inte om de har spänningshuvudvärk eller migrän, eftersom de aldrig fått någon diagnos. En del kan få båda typerna av huvudvärk vid olika tillfällen. För andra kan spänningshuvudvärken trigga ett migränanfall. Spänningshuvudvärk och migrän är de vanligaste typerna av huvudvärk och har vissa likheter. Båda kan utlösas av stress och sömnbrist, orsaka värk i flera dagar och leda till trötthet. Men det finns också mycket som skiljer dem åt och migrän är inte bara en form av svår huvudvärk, som många tror. För det första är migrän en neurologisk sjukdom som till stor del är ärftlig och i större utsträckning drabbar kvinnor. Migrän och spänningshuvudvärk har också lite olika symtom. Huvudvärk är sällan farligt men det är ändå viktigt att veta vad som ligger bakom dina symtom – inte minst för att du ska få rätt behandling.[1],[2],[3]

Orsaker till spänningshuvudvärk och migrän

Namnet till trots är det inte alltid muskelspänningar i nacke och huvud som ligger bakom spänningshuvudvärk. Tandgnissling, whiplashskada, felaktig arbetsställning, otillräcklig belysning och okorrigerade synfel kan alla leda till spänningshuvudvärk men ofta är det stress, sömnbrist och oro som spökar.[4] Hos kvinnor kan både spänningshuvudvärk och migrän även utlösas av hormonella förändringar. Stress är den vanligaste utlösande faktorn för migrän men värken kan också triggas av för lite eller för mycket sömn, starkt ljus, höga ljud, stora temperatursvängningar och viss mat eller dryck.[5] Ofta är det flera så kallade triggerfaktorer som tillsammans leder till ett huvudvärksanfall.[6]

Symtom på spänningshuvudvärk

Så här känner du igen spänningshuvudvärk:

 • Symtomen börjar ofta på förmiddagen och blir värre under dagen.[7]
 • Smärtan är ofta tryckande eller molande och känns som ett band som drar åt runt huvudet eller en mössa som sitter för hårt. Du kan också få ont i tinningarna, käken eller nacken.
 • Symtomen känns av på båda sidorna av huvudet.
 • Värken är ofta mild till måttlig.
 • Smärtan brukar inte bli värre av fysisk aktivitet eller starkt ljus och ljud.
 • Anfallen kan vara från 30 minuter till en vecka.[8]

För att få diagnosen spänningshuvudvärk ska du ha fått minst tio anfall och om du haft minst 15 dagar med huvudvärk per månad i mer än tre månader räknas den som kronisk.[9]

Symtom på migrän

Så här känner du igen migrän:

 • Smärtan är i regel dunkande eller pulserande.
 • Symtomen känns ofta bara på ena sidan av huvudet och växlar sida mellan anfallen.
 • Värken är ofta måttlig till intensiv.
 • Smärtan blir värre när du rör på huvudet eller kroppen och du blir känslig för ljus, ljud och lukt.
 • Anfallen varar vanligtvis 4-72 timmar.
 • Illamående och kräkningar.
 • I vissa fall kan anfallen ge synstörningar, domningar och talstörningar, så kallad migrän med aura

För att en läkare ska ge diagnosen migrän måste du ha haft minst fem anfall med flera migränsymtom förutom aura eller minst två anfall med aura. Om du har haft migrän minst 15 dagar per månad i över tre månader innebär det att den är kronisk.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.


Så blir du av med värken

Oavsett om du har spänningshuvudvärk eller migrän, så är det en bra idé att föra dagbok över dina symtom. Genom att skriva ner när och i vilka sammanhang du får värk, hur intensiv den är och hur den yttrar sig, så kan du lära dig vilka dina triggerfaktorer är och hur du kan undvika dem. Spänningshuvudvärk går oftast över av sig själv och behandlas sällan med läkemedel. Däremot finns det andra behandlingar som kan lindra besvär vid såväl spänningshuvudvärk som migrän, till exempel terapi för stresshantering, avslappningsövningar och akupunktur. Om du är observant på tidiga symtom kan migrän även lindras genom att vila i ett tyst, mörkt rum eller med receptfria värktabletter. Om du får svåra migränanfall kan en läkare skriva ut starkare preparat på recept, till exempel antiinflammatoriska mediciner eller så kallade triptaner.


[1] Arbetsliv. “Migrän eller ’bara’ ont i huvudet?” https://www2.prevent.se/arbetsliv/halsa/2016/migran---eller-bara-ont-i-huvudet/ 2018-09-12
[2] 1177. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2020-06-11
[3] Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2021-09-20
[4] Läkemedelsboken. Huvudvärk. https://lakemedelsboken.se/kapitel/neurologi/huvudvark.html. 2015-08-27
[5] 1177. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2020-06-11
[6] Arbetsliv. “Migrän eller ’bara’ ont i huvudet?” https://www2.prevent.se/arbetsliv/halsa/2016/migran---eller-bara-ont-i-huvudet/ 2018-09-12
[7] Internetmedicin.se. Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST). https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/huvudvark-spanningshuvudvark-hst/. 2021-08-03
[8] Läkemedelsboken. Huvudvärk. https://lakemedelsboken.se/kapitel/neurologi/huvudvark.html. 2015-08-27
[9] Internetmedicin.se. Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST). https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/huvudvark-spanningshuvudvark-hst/. 2021-08-03


december 20, 2021

Migrän med aura

Vad är migrän med aura?

Flimrande, ljusa fläckar i synfältet. ”Lysmaskar” som dansar omkring.[1] Blixtar eller starkt lysande sicksack-mönster framför ögonen.[2] Om du brukar drabbas av tillfälliga synfenomen och synrubbningar innan du får huvudvärk, är det mycket möjligt att du har så kallad migrän med aura. Upp till en tredjedel av alla med migrän får aurasymtom.[3] Auran beror på elektriska urladdningar som rör sig i hjärnan och kan kännas obehaglig, även om den inte brukar vara farlig. Migrän med aura behandlas på samma sätt som migrän utan aura, med en kombination av egenvård och mediciner.[4]

Symtom

Det vanligaste symtomet på migrän med aura är olika typer av synstörningar men en del får även stickningar och domningar som börjar i fingrarna och sedan sprider sig uppåt via armen till munnen och ansiktet. Domningarna brukar bara kännas av på ena sidan av kroppen.[5],[6] I ovanliga fall kan språket och motoriken påverkas, så att du får svårt att prata eller styra kroppen.[7] Aurasymtomen brukar komma innan huvudvärken och kan hålla i sig alltifrån fem minuter till en timma men ibland kan de komma efter att migränanfallet redan börjat.[8] En del kan få aurasymtom utan att det kommer någon huvudvärk alls efteråt. Det är vanligare hos personer som är över 50 år och brukar kallas för ögonmigrän.[9],[10]

Förebygg och lindra migrän med aura

Det finns inget botemedel för migrän med aura men genom att leva hälsosamt och undvika så kallade triggerfaktorer kan du minska risken för att drabbas.[11] Ett bra tips är att varje dag skriva ner dina symtom, hur länge anfallet varar, vilka mediciner du har tagit och vilka faktorer som kan ha utlöst anfallet. Migrändagboken kan hjälpa dig att förstå din sjukdom och göra det lättare för en läkare att ge rätt behandling. Det är också bra om du kan undvika stress och se till att få ordentligt med sömn. Regelbunden motion, yoga, mindfulnessövningar, akupunktur och långa promenader kan göra att spänningar släpper och det blir lättare att slappna av.[12]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.


Behandling

När migränen är ett faktum är det många som blir bättre av att sova eller vila i ett mörkt, tyst och svalt rum. Om det inte hjälper kan lindriga anfall behandlas med receptfria, smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, paracetamol eller ibuprofen. Det finns även receptfria mediciner specifikt för migrän, som förutom att de lindrar smärta också behandlar illamående och ljud- och ljuskänslighet.[13] Svårare migrän kan behöva behandlas med receptbelagda mediciner, som triptaner, men det är viktigt att inte använda medicinerna oftare än nödvändigt, för det kan i sig leda till mer huvudvärk.[14] Triptaner ska inte heller tas under aurafasen av ett migränanfall eller av personer med hjärtkärlsjukdom.[15] Ta kontakt med vården direkt om dina aurasymtom varar upp mot ett dygn, medicinerna inte hjälper eller du får feber, stel nacke eller en plötslig, intensiv huvudvärk och andra symtom som du inte brukar få.


[1] Praktisk medicin. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/akut-synnedsattning-migran-med-flimmerskoto/. 2021-12-04
[2] Janusinfo. Migrän. https://janusinfo.se/behandling/akutinternmedicin/neurologihuvudvark/neurologihuvudvark/migran.5.304d30c1612954524573da.html. 2021-12-04
[3] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2021-12-04
[4] Mayo Clinic. Migraine with aura. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-with-aura/symptoms-causes/syc-20352072. 2021-12-05
[5] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2021-12-04
[6] 1177. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2021-12-04
[7] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2021-12-04
[8] Hjärnfonden. Vad är migrän? https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/migran/. 2021-12-04
[9] 1177. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2021-12-04
[10] Mayo Clinic. Migraine with aura. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-with-aura/symptoms-causes/syc-20352072. 2021-12-05
[11] Vården.se. Vad är migrän och hur lindrar man det? https://www.varden.se/blogg/3895/vad-ar-migran-med-aura-och-hur-lindrar-man-det. 2021-12-04
[12] 1177. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2021-12-04
[13] Viss.nu. Migrän. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/migran. 2021-12-05
[14] Läkemedelsvärlden. Nya migränläkemedel kan ge ökad huvudvärk. https://www.lakemedelsvarlden.se/nya-migranlakemedel-kan-ge-okad-huvudvark/. 2021-12-05
[15] Viss.nu. Migrän. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/migran. 2021-12-05

december 17, 2021

Kan alkohol trigga migrän?

Den som drabbas av huvudvärk och illamående dagen efter en blöt fest blir kanske inte så förvånad. Men om du börjar må dåligt redan efter ett enstaka glas vin så har du inte fått någon vanlig baksmälla – snarare kan det vara ett tecken på migrän. Studier visar nämligen att alkohol kan utlösa migränanfall redan i små mängder.[1] Över en tredjedel av alla som får migrän säger att de är känsliga för alkohol, även om de inte får ett anfall varje gång de dricker. Forskarna inte är riktigt på det klara över kopplingen mellan alkohol och migrän men ofta verkar det vara flera samverkande triggerfaktorer som utlöser anfallet, till exempel alkohol i kombination med stress, mens eller livsmedel som ost och choklad. Hur mycket alkohol man kan dricka och hur lång tid det tar innan huvudvärken bryter ut kan variera från person till person.[2] Problemet är också vanligare bland kvinnor än bland män.[3]

Rödvinet är värst

Alla typer av alkoholhaltiga drycker kan potentiellt orsaka huvudvärk men rödvin verkar betydligt oftare leda till migrän än både öl, sprit och vitt vin. En svensk studie visade att över hälften av alla kvinnor med migrän får anfall av rödvin, men bara en fjärdedel av öl och sprit.[4] En teori är att det är fenolerna – det vill säga de hälsofrämjande antioxidanterna – i det röda vinet som leder till migrän. I rödvin finns också histamin, ett ämne som bildas naturligt i kroppen och som kan ge en migränliknande huvudvärk hos den som är intolerant eller överkänslig mot det.[5] Troligtvis är det dock flera ämnen i vinet som samverkar, även om forskarna inte vet exakt hur. Förutom fenoler och histaminer tror man bland annat att etanol, dopamin, tanniner, tyramin, sulfit och serotonin kan bidra till att man får migrän av alkohol.[6]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.

Tips för dig som får migrän av alkohol

Många av dem som får besvär med migrän slutar dricka alkohol helt och hållet men det kan räcka med mindre livsstilsförändringar för att du ska slippa så kallad ”rödvinshuvudvärk.”[7]

 • För dagbok över dina migränanfall och beskriv symtom, medicinering och utlösande faktorer så detaljerat som möjligt, så blir det lättare att förebygga och behandla din migrän.
 • Undvik alkohol när du är utsatt för andra utlösande faktorer, till exempel om du känner dig stressad, har mens eller har sovit dåligt.[8]
 • Undvik all alkohol som ger dig värk inom åtta timmar efter att du druckit den.[9]
 • Välj ett vitt vin eller ett lättare rödvin med så lite socker, sulfiter och tanniner som möjligt. Många tycker också att ekologiska viner, lite dyrare sorter och rödvin från Spanien mer sällan utlöser migrän än andra viner.
 • Pröva dig fram och skriv ner vilka sorter som ger inte ger dig huvudvärk. Be sedan personalen på Systembolaget om hjälp att rekommendera liknande viner.[10]
 • Om du får migrän av allt vin, testa öl istället.

[1] Magnusson, Peter et al. Huvudvärk av rödvin – vad beror det på? Best Practice. https://www.researchgate.net/publication/331302418_Huvudvark_av_rodvin_-_vad_beror_det_pa. Februari 2019  
[2] Reuters. Many migraine sufferers wary of alcohol as a headache trigger. https://www.reuters.com/article/health-migraine-alcohol/many-migraine-sufferers-wary-of-alcohol-as-a-headache-trigger-idUSKCN1PF1OQ. Publicerad 2019-01-21.  
[3] Magnusson, Peter et al. Huvudvärk av rödvin – vad beror det på? Best Practice. https://www.researchgate.net/publication/331302418_Huvudvark_av_rodvin_-_vad_beror_det_pa. Februari 2019  
[4] Breivik, Kristin Lif (2009) Anfallsutlösande faktorer vid migrän. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2009/08/anfallsutlosande-faktorer-vid-migran/. Publicerad online 2009-08-04
[5] Jung, Elke. Intolerans mot vin – Histamin. https://vinbanken.se/2016/01/26/intolerans-mot-vin-histamin/. 2016-01-26
[6] Reuters. Many migraine sufferers wary of alcohol as a headache trigger. https://www.reuters.com/article/health-migraine-alcohol/many-migraine-sufferers-wary-of-alcohol-as-a-headache-trigger-idUSKCN1PF1OQ. Publicerad 2019-01-21.  
[7] Reuters. Many migraine sufferers wary of alcohol as a headache trigger. https://www.reuters.com/article/health-migraine-alcohol/many-migraine-sufferers-wary-of-alcohol-as-a-headache-trigger-idUSKCN1PF1OQ. Publicerad 2019-01-21.  
[8] Reuters. Many migraine sufferers wary of alcohol as a headache trigger. https://www.reuters.com/article/health-migraine-alcohol/many-migraine-sufferers-wary-of-alcohol-as-a-headache-trigger-idUSKCN1PF1OQ. Publicerad 2019-01-21.  
[9] MåBra. Migrän – bästa botemedlen mot huvudvärken. https://www.mabra.com/halsa/migran-basta-botemedlen-mot-huvudvarken/6486601. 2017-01-05
[10] HBL.fi. Undvik migrän – nosa noga på rödvinet. http://gamla.hbl.fi/2014-03-16/581296/undvikmigran-nosa-nogapa-rodvinet. 2014-03-16

december 9, 2021

Så används Botox mot migrän

En oväntad upptäckt

I början av 1990-talet gjorde den amerikanske plastikkirurgen William Binder en oväntad upptäckt när han behandlade kvinnor i Beverly Hills med det muskelavslappnande medlet Botox. Förutom att kvinnorna blev av med sina rynkor, var det flera som upplevde att de fick färre och lindrigare migränanfall än normalt.[1] Läkarkåren var till en början skeptisk[2] men flera vetenskapliga studier bekräftade senare att Botox, eller botulinumtoxin som den aktiva ingrediensen heter, är effektivt mot migrän.[3] Studier visar också att personer som behandlas med Botox mot migrän får en bättre livskvalitet och minskade symtom på depression och ångest.[4] Forskarna vet inte exakt hur Botox verkar mot migrän men troligtvis har det bland annat att göra med att ämnet blockerar smärtsignaler till hjärnan.[5]

Vem kan få Botox mot migrän?

I Sverige godkändes Botox som läkemedel 2011 och det används idag för att lindra och förebygga symtom hos vuxna med kronisk migrän[LM1] . För att få diagnosen kronisk migrän ska du ha huvudvärk minst 15 dagar per månad, varav minst åtta dagar med migrän. Besvären ska ha pågått i minst tre månader och ska inte användas på indikationen spänningshuvudvärk eller läkemedelsutlöst huvudvärk. Dock är det mycket vanligt att patienter har både migrän och spänningshuvudvärk och så länge minst 8 av 15 huvudvärksdagar är migrän, kan övriga dagar utgöras av spänningshuvudvärk.[6] För att få Botox ska du ska också ha prövat minst två andra behandlingar mot migrän och inte blivit hjälpt.[7] Botox rekommenderas inte till kvinnor som är gravida eller ammar, så om du planerar att skaffa barn är det viktigt att du pratar med en läkare innan du påbörjar din behandling.[8]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.

Hur går behandlingen till?

Botox-behandlingar utförs av oftast speciella huvudvärkskliniker eller neurologmottagningar och ges som injektioner i ett speciellt mönster i sju olika muskelområden i ansiktet, huvudet och nacken. Som standard utgår man från det så kallade PREEMT-schemat och det är 31 injektioner åt gången med 12 veckors mellanrum.[9] Man kan dock ibland gå utanför detta schema och lägga till eller ta bort stick efter patientens behov om effekten på standardschemat inte är optimal. Det kan ta 2-3 behandlingar innan läkemedlet får full effekt och ibland kan man behöva kombinera Botox med till exempel CGRP-antikroppsbehandling för att få bukt med besvären.[10] Uppemot 70 procent av de som får Botox upplever en förbättring (reducering av huvudvärksdagar eller minskad intensitet av smärtan[11]) eller blir helt symtomfria och det är ovanligt att behandlingen ger biverkningar.[12] Om du får akuta migränanfall under din behandling med Botox, så behandlas de på samma sätt som tidigare.[13]


[1] “William J. Binder M.D., F.A.C.S. Who Discovered BOTOX® for Migraines Says FDA-approved Therapy Give Chronic Headache Sufferers ‘New Lease On Life’” https://www.prweb.com/releases/2010/10/prweb4661504.htm. Publicerad 2010/10/15
[2] Läkemedelsvärlden. ”Botox mot migrän stör forskarna.” https://www.lakemedelsvarlden.se/botox-mot-migran-stor-forskarna/. Publicerad 2011/01/27
[3] Escher, Claus M et al. Botulinum toxin in the management of chronic migraine: clinical evidence and experience. Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 2017 Feb; 10(2): 127–135.
 doi: 10.1177/1756285616677005. Publicerad online 2016/11/16
[4] Wolters Kluwer Health. “Botulinum toxin reduces chronic migraine attacks, compared to placebo.” ScienceDaily. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190103110722.htm. Publicerad 2019/01/03
[5] FASS. Botox. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080626000015
[6] Praktisk medicin. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/huvudvark-migran/. Publicerad 2020/12/01
[7] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. Uppdaterad 2021-09-20
[8] FASS. Botox. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080626000015
[9] Praktisk medicin. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/huvudvark-migran/. Publicerad 2020/12/01
[10] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. Uppdaterad 2021-09-20
[11] Migränhjälpen. https://migranhjalpen.se/fakta
[12] Escher, Claus M et al. Botulinum toxin in the management of chronic migraine: clinical evidence and experience. Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 2017 Feb; 10(2): 127–135. doi: 10.1177/1756285616677005. Publicerad online 2016/11/16
[13] Praktisk medicin. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/huvudvark-migran/. Publicerad 2020/12/01

oktober 15, 2021

Akut behandling av migrän utan läkemedel

Vid ett migränanfall är det viktigt med vila. Genom att vila minimerar du intrycken för hjärnan och ger hjärnan en chans att återhämta sig från den inflammation som uppstår vid ett migränanfall. De flesta föredrar att ligga ned i ett mörkt, tyst och svalt rum. Du kan testa att smärtlindra med till exempel tryck eller kyla över pannan eller en varm dusch. Om kyla lindrar kan man prova ögonmask som går att kyla, finns att köpa på apotek. Även vetekudde går att lägga i frysen. Det går också lägga en plastpåse med vetemjöl i frysen som man kan ta fram vid ett anfall. Om värme känns bättre så är även där vetekudden ett bra hjälpmedel, vetekudden värms då i mikron i några minuter. 

Sömn kan ibland bryta ett anfall.

Informera din omgivning

Det kan vara svårt att hantera sina migränanfall på ett optimalt sätt när livet, med allt vad det innebär, ska fungera runt omkring. Det är bra att informera sin omgivning om migrän samt att du har en dialog med din arbetsgivare kring din migrän.

Särskilt högriskskydd för din migrän

Eftersom vila är en viktig del av behandlingen vid migrän kan det leda till att det blir många frånvarodagar från arbetet på grund av sjukdom. Om du behöver vara borta från ditt arbete mer än 10 dagar per år på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Ett särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du är sjuk ofta. Du som är sjuk kan också få ersättning för karensavdrag.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.

Rehabilitering för att förebygga migrän

Om du är anställd är det också viktigt att tänka på att arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för dig. Det innebär att arbetsgivaren skall se över åtgärder som kan göras i och i nära anslutning till arbetsplatsen för att du skall kunna behålla din arbetsförmåga trots sjukdom. Din arbetsgivare kan se över vad de kan göra gällande ergonomi, stress och övrig arbetsmiljö för att främja din arbetsförmåga ur ett långsiktigt perspektiv.

Summering

 1. Viktigt med vila för icke medicinsk akut behandling av migrän
 2. Informera din omgivning om migrän
 3. Ansök om högriskskydd hos Försäkringskassan
 4. Tala med din arbetsgivare om rehabilitering och lämpliga åtgärder för att förbättra din arbetsförmåga

oktober 14, 2021

Icke medicinsk förebyggande behandling för migrän

Genom att se över och optimera livsstilsfaktorer kan man förebygga migrän och minska antalet migränanfall och huvudvärksdagar. Studier visar att för personer som fått en bättre migränsituation med hjälp av förebyggande läkemedel som sedan "kör på" i ett högre tempo i livet, kan effekten av den förebyggande medicineringen avta. Därför är det av stor vikt att ha sunda livsstilsvanor i kombination med en fungerande förebyggande behandling.

Tre råd på förebyggande behandling:

 1. Undvik triggers
 2. Ha en sund och förebyggande livsstil
 3. Prova eventuellt andra paramedicinska behandlingar såsom sjukgymnastik, massage och yoga

1. För att förebygga migrän- undvik triggers

Första steget är att försöka identifiera yttre triggers på individnivå, sådant som kan orsaka och utlösa ett migränanfall. Därefter kan man jobba med att begränsa och undvika triggerfaktorerna genom livsstilsförändringar.

Vanliga triggers som kan utlösa migränanfall kan vara rödvin eller annan alkohol, choklad, starka ostar, skifte i årstider eller väder, starka ljus eller dofter, pulsökning, sömnbrist och stress. För många kvinnor är migränen hormonrelaterad och kopplad till menstruationscykeln eller hormonella preventivmedel.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare.

2. Förebyggande livsstil

Migränhjälpens sjuksköterskor diskuterar en sund och förebyggande livsstil med dig och erbjuder anpassad rådgivning utifrån dina förutsättningar för att du lättare ska kunna leva med din migrän.

Genom att till exempel minska yttre stress och vara noga med regelbundenhet vad gäller kost, motion och sömn kan du uppnå en positiv förebyggande effekt på din migrän. Det kan vara bra att lära sig en lämplig avslappningsmetod, träna för att förbättra sin kondition eller se över ergonomin på arbetet för att minska spänningar i nacke och axlar. Du bör eftersträva tillräcklig sömn och regelbundna måltider. Viktnedgång rekommenderas om man är överviktig.

3. Sjukgymnastik, massage och yoga

Om livsstilsförändringarna har otillräcklig effekt kan nästa steg vara att testa olika typer av paramedicinsk behandling som sjukgymnastik och massage mot upplevda spänningar, bettskena mot eventuell tandpressning och spända käkar, akupunktur eller avslappningsterapi som till exempel medicinsk yoga eller meditation. Vid ångest och oro eller för hjälp med stresshantering rekommenderas stöd via samtalskontakt som kurator eller psykolog. Du kan söka hjälp för detta via vårdcentral eller digitalt.

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317

SOCIALA MEDIER

KONTAKT

kundtjanst@migranhjalpen.se

Öppettider: vardagar 9 - 17

Vårt mål är att besvara dina frågor inom 48 timmar.

vardvalhalland
Företagshälsor_liten

Migränhjälpen Norden AB org nr 559214-1104