februari 22, 2022

Ögonmigrän – symptom och behandling

Featured Image

Klassisk migrän brukar förknippas med en intensiv, ensidig och pulserande huvudvärk. Men vissa typer av migrän drabbar inte huvudet alls, utan ögonen. Det kallas för ögonmigrän och är egentligen ingen medicinsk diagnos utan ett samlingsnamn på flera typer av migrän som kan ge synstörningar eller tillfällig blindhet på det ena eller båda ögonen. Ögonmigrän orsakas av att kärlen som förser ögonen med blod plötsligt drar ihop sig, till exempel på grund av stress, hormonförändringar, rökning, högt blodtryck, temperaturförändringar eller stark sol. Det kan vara obehagligt att få ögonmigrän men den brukar gå över snabbt och är sällan farlig.

Symtom på ögonmigrän

En del beskriver ögonmigrän som att bli bländad av en stark lampa eller att en kamerablixt fastnat på ögat. Andra ser starkt lysande punkter, fläckar med taggiga kanter, flimmer eller sicksack-mönster som vandrar över synfältet. Symtomen börjar ofta i mitten av synfältet och sprider sig sedan successivt utåt mot periferin. Ibland kan synen bli suddig och helt eller delvis försvinna. Symtom på ögonmigrän kan drabba ena ögat eller båda. Om båda ögonen drabbas brukar det vara ett tecken på så kallad visuell aura, eller migrän med aura, fast utan att det kommer någon huvudvärk. Om det bara är det ena ögat som drabbas kan det istället handla om retinal aura, en annan form av ögonmigrän som dock är väldigt ovanlig. En annan skillnad mellan de båda typerna av ögonmigrän är att synfenomenen inte sprider ut sig lika mycket vid retinal migrän som vid vanlig aura.

Behandling för ögonmigrän

Ögonmigrän varar sällan längre än en halvtimma, även om det ibland kan dröja en timme innan synen blir normal igen. För de flesta behövs därför ingen medicinsk behandling, utan det kan räcka att vila ögonen i ett rum med dämpad belysning eller ta en paus från skärmen en stund. Det finns idag inte tillräckligt med vetenskapligt stöd för att rekommendera någon specifik behandling, men vid återkommande besvär kan man testa vanliga receptfria värktabletter. Man kan även tala med sin läkare om att få förebyggande medicin utskriven då det finns små studier som visat effekt på några förebyggande preparat. Om du är orolig för att dina symtom kan bero på något annat än ögonmigrän kan det vara bra att få dem utredda ordentligt av en läkare. Ring 1177 om dina anfall är akuta, varar längre än normalt, kommer med allt tätare mellanrum eller bara påverkar det ena ögat. Ibland förväxlas nämligen ögonmigrän med stroke, tumör eller andra allvarliga tillstånd, så det är viktigt att få en korrekt diagnos.


SÖK VÅRD FÖR DIN ÖGONMIGRÄN ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.


Tips mot ögonmigrän

Det finns inte några säkra bevis på att det går att förebygga ögonmigrän men du kan pröva de här tipsen för att minska risken för ett anfall:

  • Om du är rökare, försök att sluta.
  • Försök minska stressen i ditt liv, till exempel med mindfulnessövningar, skogspromenader och yoga.
  • Se till att få lagom mycket sömn.
  • Ät och drick med regelbundna mellanrum.
  • Undvik mat, dryck och situationer som brukar trigga din ögonmigrän.
  • Rör på dig regelbundet och använd en ergonomisk arbetsställning.
  • Se till att ha bra belysning när du läser och arbetar och korrigera eventuella synfel.

Precis som med migrän med huvudvärk är det bra om du kan föra dagbok över din ögonmigrän och anteckna när symtomen inträffar, hur de yttrar sig, vad som kan ha triggat dem och vilka mediciner du tog. Ju mer du vet om dina anfall, desto större chans att du kan förebygga dem.


NHS. Retinal migraine. https://www.nhs.uk/conditions/retinal-migraine/. 2022-02-07
Internetmedicin.se. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/ 2022-02-07
Botox.se. Viktigt att kunna skilja på olika auratyper vid ”ögonmigrän.” https://www.botox.se/2020/05/04/viktigt-att-kunna-skilja-pa-olika-auratyper-vid-ogonmigran/. 2022-02-07
Läkemedelsboken. Ögonsjukdomar – ögonmigränaura.  https://lakemedelsboken.se/kapitel/ogon/ogonsjukdomar.html#o1_48. 2022-02-07
American Migraine Foundation. Understanding Ocular Migraine. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/understanding-ocular-migraine/. 2022-02-07
Läkemedelsboken. Ögonsjukdomar – ögonmigränaura.  https://lakemedelsboken.se/kapitel/ogon/ogonsjukdomar.html#o1_48. 2022-02-10
1177.se. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2022-02-09