december 20, 2021

Migrän med aura

Featured Image

Vad är migrän med aura?

Flimrande, ljusa fläckar i synfältet. ”Lysmaskar” som dansar omkring.[1] Blixtar eller starkt lysande sicksack-mönster framför ögonen.[2] Om du brukar drabbas av tillfälliga synfenomen och synrubbningar innan du får huvudvärk, är det mycket möjligt att du har så kallad migrän med aura. Upp till en tredjedel av alla med migrän får aurasymtom.[3] Auran beror på elektriska urladdningar som rör sig i hjärnan och kan kännas obehaglig, även om den inte brukar vara farlig. Migrän med aura behandlas på samma sätt som migrän utan aura, med en kombination av egenvård och mediciner.[4]

Symtom

Det vanligaste symtomet på migrän med aura är olika typer av synstörningar men en del får även stickningar och domningar som börjar i fingrarna och sedan sprider sig uppåt via armen till munnen och ansiktet. Domningarna brukar bara kännas av på ena sidan av kroppen.[5],[6] I ovanliga fall kan språket och motoriken påverkas, så att du får svårt att prata eller styra kroppen.[7] Aurasymtomen brukar komma innan huvudvärken och kan hålla i sig alltifrån fem minuter till en timma men ibland kan de komma efter att migränanfallet redan börjat.[8] En del kan få aurasymtom utan att det kommer någon huvudvärk alls efteråt. Det är vanligare hos personer som är över 50 år och brukar kallas för ögonmigrän.[9],[10]

Förebygg och lindra migrän med aura

Det finns inget botemedel för migrän med aura men genom att leva hälsosamt och undvika så kallade triggerfaktorer kan du minska risken för att drabbas.[11] Ett bra tips är att varje dag skriva ner dina symtom, hur länge anfallet varar, vilka mediciner du har tagit och vilka faktorer som kan ha utlöst anfallet. Migrändagboken kan hjälpa dig att förstå din sjukdom och göra det lättare för en läkare att ge rätt behandling. Det är också bra om du kan undvika stress och se till att få ordentligt med sömn. Regelbunden motion, yoga, mindfulnessövningar, akupunktur och långa promenader kan göra att spänningar släpper och det blir lättare att slappna av.[12]


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.


Behandling

När migränen är ett faktum är det många som blir bättre av att sova eller vila i ett mörkt, tyst och svalt rum. Om det inte hjälper kan lindriga anfall behandlas med receptfria, smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, paracetamol eller ibuprofen. Det finns även receptfria mediciner specifikt för migrän, som förutom att de lindrar smärta också behandlar illamående och ljud- och ljuskänslighet.[13] Svårare migrän kan behöva behandlas med receptbelagda mediciner, som triptaner, men det är viktigt att inte använda medicinerna oftare än nödvändigt, för det kan i sig leda till mer huvudvärk.[14] Triptaner ska inte heller tas under aurafasen av ett migränanfall eller av personer med hjärtkärlsjukdom.[15] Ta kontakt med vården direkt om dina aurasymtom varar upp mot ett dygn, medicinerna inte hjälper eller du får feber, stel nacke eller en plötslig, intensiv huvudvärk och andra symtom som du inte brukar få.


[1] Praktisk medicin. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/akut-synnedsattning-migran-med-flimmerskoto/. 2021-12-04
[2] Janusinfo. Migrän. https://janusinfo.se/behandling/akutinternmedicin/neurologihuvudvark/neurologihuvudvark/migran.5.304d30c1612954524573da.html. 2021-12-04
[3] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2021-12-04
[4] Mayo Clinic. Migraine with aura. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-with-aura/symptoms-causes/syc-20352072. 2021-12-05
[5] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2021-12-04
[6] 1177. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2021-12-04
[7] Internetmedicin. Migrän. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/. 2021-12-04
[8] Hjärnfonden. Vad är migrän? https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/migran/. 2021-12-04
[9] 1177. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2021-12-04
[10] Mayo Clinic. Migraine with aura. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-with-aura/symptoms-causes/syc-20352072. 2021-12-05
[11] Vården.se. Vad är migrän och hur lindrar man det? https://www.varden.se/blogg/3895/vad-ar-migran-med-aura-och-hur-lindrar-man-det. 2021-12-04
[12] 1177. Migrän. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/. 2021-12-04
[13] Viss.nu. Migrän. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/migran. 2021-12-05
[14] Läkemedelsvärlden. Nya migränläkemedel kan ge ökad huvudvärk. https://www.lakemedelsvarlden.se/nya-migranlakemedel-kan-ge-okad-huvudvark/. 2021-12-05
[15] Viss.nu. Migrän. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/migran. 2021-12-05