Specialisthjälp för dig med migrän och svår huvudvärk

Hos Migränhjälpen kan du få hjälp med diagnostik och behandling av svår huvudvärk och migrän oavsett var du bor

Vi kan hjälpa dig med:

kors

Bedömning och diagnostik av
din huvudvärk

search

Kontakt med neurolog

kors

Rådgivning och behandling

Vad kan du få hjälp med digitalt?

Migrän och annan återkommande huvudvärk lämpar sig ovanligt bra för ett digitalt omhändertagande. Det krävs nämligen mycket sällan någon fysisk utredning med röntgen, blodprover, EKG osv för att kunna ställa rätt huvudvärksdiagnos. Hos Migränhjälpen får du snabbt den hjälp du behöver. Våra specialister träffar du smidigt via chatt och videomöten i vår APP. Vilka besvär har du?

Vi finns här för dig

Alla Migränhjälpens läkare är specialister på migrän och har erfarenhet inom migränvården, och våra sjuksköterskor är specialutbildade inom huvudvärk. De hjälper till med uppföljning, stöd och rådgivning till patienterna. Vi står alltid på våra patientens sida. Hos oss kan du vara trygg med att vi förstår och värdesätter dina behov.

AaC

Åsa Cidh
MAL / Neurolog

ED

Eleni Dima
Neurolog

JB

Jolin Bernstone
Sjuksköterska

AlT

Ann-Elise Tammar
Sjuksköterska

JE

Josefine Edri
Sjuksköterska

VR

Vendela Ros
Sjuksköterska

CvS

Caroline Von Stenglin
Neurolog

TJ

Tunde Juhasz
Neurolog

Så fungerar det

Rityta-1-kopia

Skriv in dig hos oss genom att legitimera dig med BankID och svara på några inledande frågor om din huvudvärk inför ett uppstartsbesök.

Rityta-2-kopia

Du bokas till ditt  uppstartsbesök. Du betalar en patientavgift på 100:- (frikort gäller). Besöket är tidsbokat och sker med en sjuksköterska i vår chatt. Din migrändagbok startas.

Rityta-3-kopia

Du har ditt första besök med en läkare en månad efter ditt första besök. Du får din diagnos och eventuell insättning av förebyggande behandling och anfallsbehandling.

Rityta-4-kopia

Löpande behandling och uppföljning
–Vår vision är att alla som lever med svår huvudvärk eller migrän ska kunna leva fullt ut, utan begränsningar.

Vård för hela Sverige

Migränhjälpen erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Husläkarna Falkenberg, som ingår i vårdvalet i Region Halland. På uppdrag av Region Stockholm drivs även Neurokliniken Migränhjälpen som tar emot remitterade patienter i behov av specialistvård inom neurologi.

Här läser du mer om kliniken och hur man remitterar dit.

Pa-uppdrag-av_svart

Det här säger våra patienter

4,4 / 5

Betyg på Apple Store

NPS: 71

Net Promotor Score

4,8 / 5

Patientbetyg

Utvalda artiklar

Featured Image
Förebygga och behandla migrän – medicin och icke farmakologiska metoder Det går inte att bota migrän med medicin, men en kombination av läkemedel och icke farmakologisk behandling kan ge en bättre livskvalitet för de …
Featured Image
Migrän kallas ibland för en kvinnosjukdom och det ligger något i det. Hela 65 procent av de som drabbas av migrän är nämligen kvinnor[1] och av kvinnor i fertil ålder påverkas tre gånger så …
Featured Image
Ungefär 1-2 procent av alla vuxna personer i Sverige lider av kronisk migrän, en allvarlig neurologisk sjukdom som oftare drabbar kvinnor än män.[1] Den som har kronisk migrän kan få så täta och långdragna …

Vanliga frågor

Hur sker besök hos Migränhjälpen?
Ett besök hos oss med läkare eller sjuksköterska sker huvudsakligen i chatt-form och/eller videosamtal.Om du har blivit insatt på CGRP-hämmare (Ajovy, Aimovig, Emgality) kommer du få ett videobesök inför uppstarten där en sjuksköterska visar dig hur du tar injektionen och svarar på eventuella frågor.Har du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling kommer du bokas på ett fysiskt besök och få träffa en sjuksköterska på vår fysiska mottagning Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm.
Jag har skrivit in mig som patient. Vad händer nu?
Inom tre vardagar från det att du söker till oss bokar en sjuksköterska in dig på ett uppstartsbesök via chatt. Under storhelger kan väntetiden tillfälligt bli någon eller några dagar extra, om en kö byggts upp. Du kan komma att bli kontaktad under helger, även om vår målsättning är angiven i vardagar, helt beroende på hur våra läkare jobbar.
Vad kan migränhjälpen hjälpa mig med?
Sjuksköterskorna på Migränhjälpen kommer under sina besök med dig framför allt prata om, och följa upp, olika livsstilsfaktorer som är relevanta när man lever med migrän, och ge dig stöd, information och rådgivning i detta. Livsstilsfaktorer är en viktig del i en migränbehandling. Även om du redan är väldigt insatt vill vi ändå ha samtal med dig för att få insyn i vad du redan vet. Utöver detta kommer din sjuksköterska även följa upp dagbok och eventuell behandling, och svara på de frågor och funderingar du kan tänkas ha.
Jag vill ha en fysisk undersökning. Kan jag få det via Migränhjälpen?
Beroende på din diagnos samt utbud av specialistvård i den region du är folkbokförd i kan du bli remitterad av din läkare till vår fysiska specialvårdsenhet Neurokliniken Migränhjälpen i Stockholm där fysiska besök hålls. Migränhjälpen är utöver det en digital mottagning och du träffar oss endast på distans (med undantag för att du blivit insatt på botulinumtoxinbehandling). Ibland kan din läkare på Migränhjälpen be dig vända dig till din vårdcentral för EKG, blodprovstagning, blodtrycksmätning eller för att få en röntgenremiss. Migränhjälpen kan inte beställa dessa prover.

@migranhjalpen på Instagram

Wrong or no access token.

App-Store
Google-Play

Frågor relaterade till app eller vår vårdtjänst

Kontorsadress

Framstegsgatan 23
171 64 Solna

almi_logo
EU-flag
SVF_ass_samarb_rod4
Pa-uppdrag-av_vit-1