Specialistvård –
Så fungerar det

Du som är läkare kan remittera din patient till Neurokliniken Migränhjälpen. 

Neurokliniken Migränhjälpen ingår i Region Stockholms vårdval för specialiserad neurologi och tar emot neurologiskt sjuka patienter för fysiska besök. Mottagningen ligger på gamla Karolinska sjukhuset och patienten måste vara beredd att besöka mottagningen fysiskt.

Vår målsättning är att vår läkare ska kontakta patienten inom tre vardagar efter mottagen remiss.

Remiss och relevant journalanteckning skickas per post till oss:

Neuroklinken Migränhjälpen
Byggnad E1, plan 00
Karolinska vägen 8
171 64 Solna

MH_neurokliniken_primary
unsplash-image
google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317