september 8, 2021

Positivt resultat från patientundersökning med migränpatienter

Först vill vi tacka alla som deltog i undersökningen.

I början av året genomförde Migränhjälpen sin första patientenkät. Där frågade vi våra 100 första patienter om vår tjänst och hur nöjda de är med det vi erbjuder. Vi fick in hela 57 svar och resultatet är mycket glädjande och visar att vi erbjuder en bra tjänst som uppskattas av patienterna.

De flesta frågorna som ställdes var betygsfrågor med en femgradig betygsskala, där 1 var lägsta och 5 var högsta betyg.

FrågaBetyg
Hur väl tycker du vår hemsida innehåller den information du behöver?4,35
Hur lätt tyckte du det var att registrera sig och komma i gång?4,58
Vad var din upplevelse av att förstå frågorna och fylla i formuläret?4,25
Hur väl tycker du det fungerar att chatta med läkare och sjuksköterskor under dina besök hos Migränhjälpen?4,32
Vad är din upplevelse av chattfunktionen? (t.ex. vad gäller användning, design, funktion)3,89
Vad är din upplevelse av dagboken?3,19
Hur upplever du hjälpen du får/fått av Migränhjälpen?4,53
Hur lätt tycker du det är att komma i kontakt med Migränhjälpen, om du behöver det, mellan besöken?4,63
Hur upplever du att kompetensen är på Migränhjälpen?4,91
Hur upplever du att bemötandet är på Migränhjälpen?4,86
Vad är ditt totala omdöme av Migränhjälpen?4,61
Hur stor är sannolikheten att skulle rekommendera Migränhjälpen till någon annan?4,75

Ett stort tack för alla fina ord och den konstruktiva feedback som vi fått i samband med detta. Vi uppskattar att så stor andel tycker de blivit bra bemötta och att vi håller en hög kompetens på Migränhjälpen. Vi tar med oss feedbacken och kommer att arbeta på att förbättra dagboken och chattfunktionen så att de blir ännu bättre.

Vi fortsätter vårt arbete för att bli Sveriges bästa migränklinik.