maj 21, 2021

En neurolog och specialistläkare inom migrän, vad är det?

Featured Image

En neurolog är en läkare som blivit specialist inom neurologi. Sedan kan man, som specialist i neurologi, välja att specialisera sig ytterligare, inom t.ex. migrän och annan huvudvärk.

Vägen dit är ganska lång – först måste man utbilda sig till läkare, vilket tar ca 5½ år. Utbildningen är väldigt mycket teori varvat med praktik inom olika specialiteter. När man är examinerad påbörjas en praktisk del av utbildningen, Allmäntjänstgöring, AT, (under 2021 införs en ny variant, Bastjänstgöring (BT), som på sikt ska ersätta AT), där man arbetar som läkare med viss handledning, men ganska självständigt. Det tar ca 2 år (BT 1 år). Efter det är man legitimerad läkare och ska specialisera sig – där finns många inriktningar att välja på – man gör Specialisttjänstgöring, ST.

En av specialiseringarna är till neurolog. Precis som de flesta ST-utbildningar är den ca 6 år lång, under den tiden arbetar man som underläkare inom neurologi, men också inom en del olika sidospecialiteter som psykiatri, internmedicin, neurokirurgi, neurofysiologi. Man går också en hel del specialistkurser. Efter specialistexamen är man specialist i neurologi och – som en fin ”gammal” neurolog sade på 1990-talet – sedan när du jobbat som specialist i 10 år blir du neurolog….

Längs vägen till specialist kan man välja att inrikta sig på något ämne, som stroke, Parkinson, epilepsi, etc. En av vägarna leder till huvudvärk och migrän.

Att bli specialistläkare inom huvudvärk och migrän är stimulerande, roligt och tacksamt. Man kan idag göra så väldigt mycket mer mot migrän än för bara 10 – 20 år sedan. Forskningen går raskt framåt och nya mediciner kommer, nya behandlingsmetoder kommer och synen på den hemska migränsjukdomen förändras sakta.

Att arbeta som specialistläkare inom huvudvärk och migrän lämpar sig väldigt väl om man är verksam inom den privata sektorn. Orsaken är att de flesta neurologiska sjukdomar i dag tas bäst om hand av ett team med många olika yrkesgrupper, men vid migrän räcker det bra om teamet består av en specialistläkare inom migrän och en huvudvärkssjuksköterska. Ibland behövs andra funktioner, men de kan man knyta till mottagningen som konsulter.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.