juli 9, 2021

Migräntest – diagnos för migrän

Featured Image

Det finns olika tester man kan göra för att se om man har migrän. För att kunna säkerställa diagnosen behöver man dock bedömas av läkare och vid oklara eller komplicerade fall, helst av neurolog. Bedömning av migrän och huvudvärk görs framför allt med hjälp av en omfattande anamnes, d.v.s. sjukhistoria, där man främst inhämtar en utförlig beskrivning av symtomen, tidsförlopp, ärftlighet, tidigare sjukdomar med mera. Utöver det används även specifika tester som består av frågor som underlättar för specialistläkaren när graden av besvär ska bedömas.

Flera olika metoder för test av migrän

Två migräntester (eller skattningsskalor) som bland annat används på Migränhjälpen, kallas MIDAS (Migraine Disability Assessment) och HIT6 (Headache Impact Test)

Dessa tester mäter hur mycket huvudvärken påverkar det vardagliga livet med hjälp av frågor kopplat till hur migrän påverkar arbete, familj, skola och andra vardagsaktiviteter. Beroende på hur man svarar får man sedan en sammanlagd poängsumma som korrelerar till hur pass uttalade besvär man har.

Patienter på Migränhjälpen får svara på dessa frågor samt även fylla i en huvudvärksdagbok för att våra läkare och huvudvärkssköterskor ska få en så tydlig bild som möjligt över hur ofta förekommande och intensiv migrän man lider av.

HIT6, MIDAS och dagboken är även bra verktyg för att mäta hur väl en insatt förebyggande behandling fungerar. Man jämför anfallsfrekvensen före och efter insättningen av en förebyggande behandling och fortsätter att utvärdera effekten över tid så att man kan fånga upp eventuell förändring till det bättre eller sämre som annars kan vara svår att uppfatta för både patient och behandlare om det sker gradvis.

Dessa tester kan även ge den migrändrabbade egna insikter om hur huvudvärken påverkar vardagen med möjlighet att upptäcka mönster som tidigare inte uppmärksammats.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.