juni 15, 2021

Migränanfall, vad är det?

Featured Image

Migrän är en medfödd hjärnsjukdom som yttrar sig i migränanfall – anfall som oftast innehåller svår och handikappande huvudvärk. Huvudvärken är bara en del av migränanfallet, många andra symtom förekommer, både före, under och efter huvudvärken. Hjärnan blir väldigt påverkad under anfallet och man fungerar inte särskilt bra – man kan säga att man inte är så snabbtänkt under ett migränanfall. Migränanfallet startar inne i hjärnan, i ett litet område mitt i som kallas hypothalamus. I detta område styrs många viktiga funktioner, som till exempel sömn-vakenhet, hunger-törst och den biologiska klockan sitter här. När ett migränanfall börjar så kan det första symtomet vara att man blir jättetrött och gäspig, man kan bli irriterad, man blir lite trögtänkt. Detta kan hålla på någon timme eller upp till ett dygn. Sedan uppstår en slags inflammation i hjärnhinnorna och det blir en svår huvudvärk. Man blir kraftigt ljuskänslig, ljudkänslig och luktkänslig. Man kan må illa och ibland kräkas. Man vill ligga stilla eftersom rörelse kan förvärra alla symtom.

Detta kan hålla på i ett dygn, sedan klingar det ofta av och inom någon dag blir man återställd. Om man räknar in alla symtom, från start till man är helt återställd, handlar ett anfall ofta om 2 – 4 dagar.

Migrän är, som förstås av det ovan, en väldigt handikappande sjukdom. Så pass handikappande att Världshälsoorganisationen, WHO, anser att migrän är den näst värsta sjukdomen på jorden vad avser påverkan på människan.

Det finns bra behandlingar vid migrän, både anfallsbehandlingar och – om man har många migrändagar under en månad – förebyggande behandlingar. Båda behandlingstyperna har det gemensamt att de inte stoppar migränen, utan bara gör den lite lindrigare och med kanske något färre dagar.

Ordet ”Livsstilsfaktorer” är något som används mycket i migränsammanhang och det innebär egentligen att se till att kosten är bra (betyder att blodsockret ska hållas på en jämn nivå), att sömnen är bra, och att livet inte är överfullt av stress (stress är i sig väldigt luddigt och svårdefinierat). Det var en kort förklaring till vad migrän är.


SÖK VÅRD ONLINE IDAG
Migränhjälpens läkare och neurologer hjälper dig med diagnostik och behandling av migrän. Sök vård online idag och få hjälp snabbt av specialistläkare. Frikort gäller.