Vad vi kan göra för dig

Vi har startat Migränhjälpen för att det finns så många människor med migrän i Sverige som inte har möjlighet att få behandling av neurolog eller huvudvärksspecialist trots att de lider av en svår och handikappande huvudvärkssjukdom.

Vi erbjuder diagnostik av din huvudvärk till att börja med. Migrän och annan återkommande huvudvärk lämpar sig ovanligt bra för ett digitalt omhändertagande. Det krävs nämligen mycket sällan någon fysisk utredning med röntgen, blodprover, EKG osv för att kunna ställa rätt huvudvärksdiagnos. Diagnosen ställs via ett ganska omfattande frågebatteri som du besvarar första gången du loggar in på Migränhjälpen. Sedan granskar en huvudvärksspecialist dina svar och ställer troligen några kompletterande frågor. Skulle din huvudvärk mot förmodan ändå kräva fysisk utredning kommer vi meddela dig hur du skall gå tillväga.

kvinna sitter vid dator
kvinna i trädgård med blommor i håret

Har du en högfrekvent huvudvärk kommer vi antagligen vilja mäta den via en elektronisk dagbok där du får registrera all din huvudvärk under minst en månads tid. Du kommer även bli ombedd att fylla i skattningsskalor som mäter hur stor påverkan huvudvärken har på din vardag och livskvalitet.

Därefter kommer vi förskriva lämplig behandling för din migrän. Har du en lågfrekvent migrän räcker det oftast med att hitta en bra anfallsbehandling. Om det istället visar sig vara en mer högfrekvent episodisk migrän eller kronisk migrän kommer vi förskriva förebyggande medicin. Ifall du aldrig haft någon förebyggande behandling kommer vi föreslå något av de traditionella läkemedlen enligt gällande riktlinjer. Har du kronisk migrän och uppfyller kriterierna för CGRP-antikroppar kommer vi att kunna förskriva dessa. Vi kommer sedan fortsätta med monitorering och uppföljning av din huvudvärk med den elektroniska dagboken och skattningsskalor så att vi kan se om din behandling är tillräckligt effektiv. Vi erbjuder nu botulinumtoxin-behandling i Stockholm men vill även så småningom kunna erbjuda det via våra injektionscentra som planeras i Jönköping, Helsingborg och Umeå.

Vi skriver inte ut narkotikaklassade läkemedel. Vi skriver heller inte ut sjukintyg. Där hänvisar vi dig till din husläkare.

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317

SOCIALA MEDIER

KONTAKT

kundtjanst@migranhjalpen.se

Öppettider: vardagar 9 - 17

Vårt mål är att besvara dina frågor inom 48 timmar.

vardvalhalland
Företagshälsor_liten

Migränhjälpen Norden AB org nr 559214-1104