Kontakt

Välkommen till Migränhjälpens kundtjänst. Vi hjälper dig gärna. De vanligaste frågorna hittar du nedan.

Söker du vård eller kontakt med läkare?

Hittar du inte vad du söker på hemsidan så är du välkommen att kontakta oss:

Öppettider: vardagar 9-17
Vårt mål är att besvara dina frågor inom 48 timmar.

symbol av förstoringsglas

Vanliga frågor

Här hittar du svaret på några av de vanligaste frågorna.

Hur lagras mina uppgifter?

Dina uppgifter lagras krypterat och säkert då vi förhåller oss till dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen. Du kan när som helst begära att de tas bort genom att kontakta vår kundtjänst. Kom ihåg att din inloggningsfunktion försvinner och att vi inte kan söka på ditt ärende om du gör detta. Det som journalförs kan inte tas bort.

Kostar det något?

Patientavgiften är 200 kr för läkarbesök samt 100 kr för sjuksköterskebesök. Besöket är kostnadsfritt för personer med frikort. Vi erbjuder vård för personer i hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Husläkarna i Falkenberg som ingår i vårdvalet i Region Halland.

Kan jag få tillgång till min journal?

Ja, du kan alltid logga in och se dina svar på frågorna och din konversation med vårdpersonalen. Om du behöver en mer formell version av din journal, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Vad gör jag om jag har problem med att logga in?

Om du har svårigheter att logga in så kontaktar du vår kundtjänst som hjälper dig.

Är ni en vanlig vårdgivare?

Ja, men en digital sådan. Vi är ålagda att följa samma regler som övriga vårdgivare i Sverige. Vi bedömer, ger råd och behandlar patienter.

Vilka arbetar på Migränhjälpen?

Vi har både neurologer och sjuksköterskor som är specialiserade på migrän.

Jag har klagomål, vem kontaktar jag?

Kontakta kundtjänst så hjälper de dig.

Gäller frikort?

Ja, frikort gäller. Besöket är kostnadsfritt om du har ett frikort och vilket innebär att du betalar max 1150 kr i patientavgifter under en tolvmånadersperiod för din vård. Du ska ange ditt frikortsnummer och kortets giltighetstid. Spara dina kvitton och ta dem med dem till en vårdcentral så kan du registrera kostnaden.

På www.1177.se hittar du ditt frikortnummer. Alla landsting och regioner är ännu inte anslutna till e-tjänsten med elektroniskt frikort. Information om vad som gäller för ditt landsting kan du också se på 1177s hemsida.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Google Chrome, Microsoft Edge (version 81 eller senare), Firefox eller Safari är de webläsare du ska använda. Systemet stödjer inte Internet Explorer (IE) där det kan uppstå felaktigheter om du använder den.

Skriver ni ut sjukintyg/högriskskydd?

Vi skriver inte ut sjukintyg/högriskskydd. Där hänvisar vi dig till din husläkare.

Vad kostar det om jag missar ett läkar/sjuksköterskebesök?

Om du inte kan komma på ett bokat besök så måste du meddela oss innan, annars skickar vi dig en faktura på 200 kr för uteblivet läkarbesök eller 100 kr för uteblivet sjuksköterskebesök, vilket är enligt gängse taxa.

Vem kan läsa min journal?

Din patientjournal skyddas av sekretess, dvs endast den sjukvårdspersonal som har hand om vården av dig, eller av annan anledning behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete inom vården, tillåts läsa din journal. Migränhjälpen är ålagda att följa samma regler som andra aktörer inom vården.

Är det säkert?

Vi har ett integrerat säkerhetssystem med utgångspunkt i de bestämmelser som dikteras i dataskyddsförordningen GDPR. Vi har anpassat vår säkerhet för att ligga i framkant och följer de lagar och förordningar som gäller vid hantering av personuppgifter. Vi lyder även under patientdatalagen, hälso- och sjukvårdslagen och är under tillsyn från inspektionen för vård och omsorg.

Hur skyddar sig Migränhjälpen mot dataintrång?

Vi har en väl utarbetad säkerhetsprocess som leds av erfarna dataingenjörer och experter på datasäkerhet, för att du ska känna dig trygg i vår tjänst.

Skriver ni ut läkemedel?

Ja, och våra neurologer har förskrivningsrätt och har dessutom den specialistkompetens som krävs för att kunna ordinera de nya migränläkemedel som finns på marknaden. Vi förskriver dock inte narkotikaklassade läkemedel.

Kan jag söka vård för mitt barn?

Nej, i dagsläget tar vi bara emot personer som är minst 18 år gamla.

Vilka öppettider har ni?

Personalen arbetar 08–17 på vardagar

Hur kontaktar läkaren eller sköterskan mig?

Vanligtvis genom ett meddelande på vår meddelandefunktion. Där svarar vi också på dina frågor, antingen direkt om läkare är uppkopplad eller absolut senast inom 2 dagar. Ibland kan kontakt ske via telefon eller videosamtal.

Får jag träffa samma läkare samt sjuksköterska hela tiden?

I möjligaste mån försöker vi se till att det är samma läkare eller sjuksköterska som du har kontakt med. Men ibland kan det vara någon annan som tar hand om ditt ärende för att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt.

Kan jag logga in när jag är utomlands?

Du kan nå oss oavsett var du befinner dig i världen. Allt som krävs är BankID och en fungerande internetuppkoppling. Om du däremot får ett recept utskrivet så kan det endast hämtas ut i Sverige.

Kan jag ha en annan neurolog samtidigt?

Migränhjälpen är framförallt till för dig som idag saknar neurologkontakt. Har du redan en neurologkontakt kan du få en second opinion men för att påbörja en medicinsk behandling behöver du byta över till oss för att läkaren ska kunna utvärdera den behandling som hen sätter in (det kräver ingen omlistning som i primärvården). 

google-play-badge
Download_on_the_App_Store_Badge_SE_blk_100317